Pódium bratislavského Divadla Aréna sa znovu rozžiarilo najdojímavejšími vystúpeniami. Hlavnými hviezdami 29. ročníka Najmilšieho koncertu Úsmevu ako dar totiž bolo 80 detí z detských domovov a náhradných rodín, ktoré ukázali svoj spevácky, tanečný, recitačný aj herecký talent. Svojimi predstaveniami dodali dospelým dávku pozitívnej energie a domov si odniesli nezabudnuteľný zážitok.

Celoslovenskému finále 29. ročníka Najmilšieho koncertu roka Úsmevu ako dar predchádzalo päť regionálnych kôl v Košiciach, Prievidzi, Trnave, Banskej Bystrici a Nitre, kde sa predstavilo spolu 300 detí z 58 Centier pre rodiny a deti a náhradných rodín. Pri organizácii regionálnych koncertov pomáhalo 172 dobrovoľníkov. Vystúpenia posúdila odborná porota a tie najlepšie sa dostali až do bratislavského Divadla Aréna. ,,Najmilší koncert sa tento rok niesol v duchu motta: ,,Toto som ja”. Vo finálovom kole vystúpili deti z 15 Centier pre deti a rodiny, 1 náhradnej rodiny, 1 reedukačného centra, 1 Centra Dorka, 1 nízkoprahového centra a 1 občianskeho združenia,“ povedala Mária Soboličová, manažérka produkčného oddelenia Úsmevu ako dar.

Spomedzi 84 detí na pódium vystúpila aj Enikó. Narodila sa ako jedna z troch spevácky talentovaných sestier. Krutou ranou osudu však pred dvomi rokmi prišla o milovanú sestru Kristínku. Rozhodla sa pre Kristínku napísať pesničku na pamiatku, ktorú aj nakoniec sama odspievala. Dojímavá spoveď o tom, ako jej sestra veľmi chýba a čo pre ňu znamená, nenechala nikoho v sále bez emócie a bez odozvy. V publiku ju podporovala aj náhradná mamaTatiana, ktorá sa okrem nej a sestry stará aj o ďalšieho chlapca.

,,Na Najmilší koncert roka chodíme všetci spolu každý rok, je to náš rodinný rituál. Keď sa Enikó rozhodla, že sa s vlastnou piesňou zapojí do súťaže, všetci sme ju podporili. Som na ňu veľmi pyšná," opisuje radosť z úspechu Enikó jej náhradná mama Tatiana.

Celoslovenská prehliadka umeleckých vystúpení detí z detských domovov a náhradných rodín má za sebou bohatú históriu, tradícia Najmilšieho koncertu Úsmevu ako dar vznikla ešte v roku 1990. Podujatie ponúka priestor, aby deti prostredníctvom umenia vyjadrili svoje pocity, túžby, postoje a sny.

,,Sme veľmi radi, že Najmilší koncert je naozaj obľúbený, z roka na rok nám stúpa počet detí, ktoré na ňom túžia predviesť svoj talent. Deti, ktoré účinkovali v záverečnom kole, odmeníme za úsilie trojdňovým pobytom v Častej – Papierničke. Tu si budú môcť oddýchnuť a nabrať sily do ich ďalšieho umeleckého snaženia,“  dodáva Mária Soboličová.