Spoločnosť Daikin, svetový líder v oblasti vykurovania, chladenia, vetrania a mrazenia, prichádza s iniciatívou Bee Daikin zameranou na ochranu a skvalitnenie slovenského včelárstva.

Daikin spája sily s projektom Adoptuj úľ, pretože si uvedomuje svoju zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Spolupráca stojí na spoločnej snahe zlepšiť alarmujúce podmienky včelárstva na Slovensku, kde za posledné roky klesol počet včiel o polovicu. Novovzniknutá iniciatíva Bee Daikin má za cieľ oživiť viac než tisícročie starú slovenskú včelársku tradíciu, ktorá však rapídne upadá. „Environmentálnu udržateľnosť považujeme za jeden z kľúčových faktorov a svoje aktivity vykonávame podľa zelených princípov,“ povedala Zuzana Nováková, marketingová manažérka Daikin Slovensko. „Veríme, že vďaka iniciatíve Bee Daikin sa nám podarí postaviť čo najviac nových úľov a vybudovať nové včelstvá,“ dodala.

Dvojnásobná pomoc

Daikin ako medzinárodná firma so silným zázemím považuje takúto pomoc za svoju povinnosť, obzvlášť keď ide o naliehavé environmentálne témy, akou je nepochybne aj rapídny úhyn včiel. Jednou z priamych foriem podpory včiel bol sponzorský dar od spoločnosti Daikin vo výške 4 000 eur pre projekt Adoptuj úľ. Tým sa ale angažovanosť firmy nekončí, osvetu pomoci šíri aj medzi svojich klientov. Časť zisku z predaných výrobkov bude venovaná na rozvoj slovenského včelárstva. Kúpou produktu Daikin tak samotný zákazník prispeje na výstavbu nových úľov.