V najbohatších štátoch G7, všetko rozvinutých demokraciách, od 70-tych rokov minulého storočia v priemere rastie verejný dlh. Z úrovne okolo 40% HDP až k aktuálnym 120% HDP (resp. ku 100% HDP, ak nepočítame zďaleka najviac zadlžené Japonsko).

Nárast je prakticky sústavný vo Francúzsku, Nemecku a Japonsku (kde je aj najprudší). V Taliansku, Kanade a USA je prerušený v období od polovice 90-tych rokov do roku 2007, s výnimkou Kanady však toto obdobie štáty nevyužili na výraznejší pokles dlhu. Netypický vývoj bol vo Veľkej Británii, kde sa dlh celý čas pohyboval okolo 50% HDP a hore vystrelil až po roku 2007.

Zaujímavé je, že verejný dlh vo väčšine najbohatších štátov postupne rástol, resp. neklesal dostatočne rýchlo aj v časoch mieru a rýchleho hospodárskeho rastu. Kde sa stala chyba?

My v INEKO vidíme hlavný problém v tom, že verejnosť je príliš tolerantná k nárastu dlhu, keď opakovane volí politikov, ktorí jej nasľubujú hory/doly a potom tie sľuby plnia aj za cenu vyšších dlhov. To už potvrdzujú aj naše slovenské skúsenosti. Dlhodobé riešenie vidíme hlavne v osvete, aby ľudia lepšie rozumeli rizikám zadlžovania a takých politikov videli viac kritickými očami. Dobré riešenia môžu byť aj dlhové brzdy a fiškálne rady, ak sa ale nezmení uvažovanie bežných ľudí, hrozí, že nezodpovední politici aj tieto pravidlá/inštitúcie skôr či neskôr ohnú podľa svojich potrieb. A posunú nás tak bližšie k živelnému a podstatne bolestivejšiemu nastoleniu rovnováhy.

Prečo sa vyspelý svet „po uši” zadlžil?

Zdroj: IMF (ide o aritmetický priemer za štáty: Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, USA)

Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Prečo sa vyspelý svet „po uši” zadlžil?

Zdroj: pošli na vybrali.sme.sk

Tento článok vznikol v rámci projektu INEKO s názvom „Dlhová kríza v EÚ – možnosti riešenia a pozícia SR”. Cieľom projektu je posilniť odbornosť v diskusii o možnostiach riešenia dlhovej krízy v EÚ a tým pomôcť optimalizovať rozhodnutia SR v tejto oblasti. Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore nadácií Konrad Adenauer Stiftung a Open Society Foundations.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.