Nový riaditeľ Sociálnej poisťovne ešte ani nestihol zohriať stoličku, keď prišiel s návrhom na zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov (VZ) pre platenie odvodov. Oproti pôvodnému nastaveniu, kedy boli maximálne VZ limitované na trojnásobok priemernej mzdy (a rovnako osobný mzdový bod) ide už o druhé znásilnenie pravidiel solidarity a zásluhovosti zavedených v rámci dôchodkovej reformy 2004 (ak nepočítame dodatočne zavedené úpravy POMB).

Nepovažoval som za potrebné opakovane tomu venovať čas a priestor. Od istého času zastávam názor, že čím viac nelogických a neodborných zásahov do sociálneho poistenia, tým skôr vyvstane potreba totálnej reformy úplne zbastardeného systému, ktorej sa snáď chytí niekto, kto systému rozumie a urobí ju na lepšom princípe, napríklad takto.

Článok o zmenách v nemocenskom poistení, najmä teda v materskom, ma z tohto vyčkávania na zázrak vyrušil. Navrhuje sa, že sa zvýši dávka materského zo 70 na 75 % z tzv. denného vymeriavacieho základu (túto zmenu v ďalšom texte pre zjednodušenie ignorujem). Okrem toho sa však zvyšuje i maximálny vymeriavací základ, a to z 1,5 na 2násobok priemernej mzdy. To má platiť od 1. januára 2017.

Toto je významná zmena pre lepšie zarábajúcich! Zatiaľ neviem, či sa týka iba materského, alebo i nemocenských dávok a OČR, v každom prípade by mali spozornieť všetci, čo priemerne zarábajú viac ako 1287 EUR v hrubom.

Ako to však v sociálnom poistení na Slovensku býva pravidlom, nemôže byť zmena, ktorá by bola domyslená tak, aby nezakladala dve kategórie občanov, vysmiatych a smoliarov. Prečo?

Majme ženičky-dvojičky, ktoré dlhodobo pracujú za tú istú mzdu: 1800 EUR v hrubom. Približne v rovnakom čase otehotnejú. Jednej stanoví lekár očakávaný termín pôrodu tak, že na materskú nastúpi 31. 12. 2016. Tej druhej tak, že nastúpi 1. 1. 2017. Obe zostanú na materskej rovnako dlho - 34 týždňov.

Tá prvá dostane na materskej vyplatených celkovo cca 7550 EUR (34 týždňov * 7 dní v týždni * 42,3124 EUR (maximálny denný VZ po starom) * 0,75).

Tá druhá dostane za tú istú dobu na materskej, akurát o 1 deň posunutej, celkovo 10364 EUR (34 * 7 * 58,0603 EUR (maximálny denný VZ po novom) * 0,75).

Rozdiel 2814 EUR. Prečo?

Lebo denný vymeriavací základ poistenca sa stanovuje k termínu nástupu na materskú a viac sa s ním nehýbe.

Takže odporúčanie pre zákonodarcov: ak chcete tomuto zamedziť, treba zaviesť, aby sa k 1. 1. nielen zmenila miera náhrady (zo 70 % na 75 %), ale aby sa každoročne aktualizoval denný vymeriavací základ u tých, čo boli zoseknutí maximálnou hranicou v čase nástupu na materskú.

Ak zákonodarcovia toto neupravia, platí odporúčanie pre nastávajúce mamičky (ale i oteckov uvažujúcich o materskej dovolenke): ak to vychádza tak, že na materskú máte nastúpiť na prelome rokov a zarábate viac ako 1287 EUR v hrubom, zariaďte si to tak, aby ste nastupovali najskôr 1. 1. 2017.

Tento rok to bude stáť za to.

Doplnenie pre presnosť: ak by sa i maximálny VZ nezvyšoval z 1.5 na 2násobok, i tak by bol rozdiel v materskej pri daných zeničkách-dvojičkách, lebo:

- prvý deň materskej prvej mamičky má 70 % náhradu namiesto 75 % (čo som v príklade ignoroval),

- na prelome rokov sa mení vykazovaná priemerná mzda a s ňou i maximálny vymeriavací základ, ktorý obe zosekne rozdielne.

Tento rozdiel by však bol rádovo menší a neoplatilo by sa kvôli tomu špekulovať.

Pri mnou navrhovanom zavedení aktualizácie vymeriavacieho základu poistenca poberajúceho materské/nemocenské k 1. januáru by bol rozdiel v materských oboch mamičiek už úplne zanedbateľný, doslova halierový, ale aj systémovo odôvodniteľný, vzhľadom na logickú potrebu aktualizovať konštanty vo vzťahu k zmenám priemernej mzdy.