Vydavateľstvo EPRAVO Group a týždenník TREND zorganizoval už desiaty ročník podujatia Právnická firma roka, ktoré oceňuje odborníkov zo sveta práva. Slávnostný galavečer sa konal v utorok 26. apríla v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave. Tento rok si hlavnú cenu v kategórií domáca advokátska kancelária odniesla spoločnosť Relevans.

Je to už pritom tretíkrát, čo od začiatku svojej činnosti v roku 2010 firma túto nomináciu zúročila. Cenu však získala aj za prácu v oblasti developerských projektov, nehnuteľností a za sporovú agendu.

Víťazi jednotlivých kategórií X. ročníka súťaže
Zdroj: EMIL VAŠKO
Víťazi jednotlivých kategórií X. ročníka súťaže "Právnická firma roka 2022", udeľovaný týždenníkom TREND v Bratislave.

V kategórií medzinárodná advokátska kancelária zasa dominovala spoločnosť Havel & Partners, ktorá týmto potvrdila svoje postavenie na českom a slovenskom trhu. Počas večera si odniesla aj ocenenie za prácu v oblasti hospodárskej súťaže a za najlepšie klientské služby.

„Najväčšou odmenou pre advokáta je spokojný klient. Víťazstvo v tejto kategórií tretíkrát po sebe, o ktorom rozhodla miera spokojnosti klientov, je pre nás tým najdôležitejším ocenením a odkazom, že klienti sú s našimi právnymi a daňovými službami, ale aj starostlivosťou o nich, mimoriadne spokojní,“ hovorí partner kancelárie Štěpán Štarha, ktorý je spoluzodpovedný za riadenie na Slovensku.

Prehľad víťazov súťaže Právnická firma roka 2022

Hlavná cena

 • Právnická firma roka pre domácu advokátsku kanceláriu:  Advokátska kancelária Relevans

Zvláštna kategória: 

 • Právnická firma roka pre medzinárodnú advokátsku kanceláriu:  Havel & Partners
 • Pro Bono & CSR: Soukeník – Štrpka
 • Najlepšie klientské služby : Havel & Partners

Odborné kategórie:  

 • Právo obchodných společnosti: Paul Q 
 • Hospodárska súťaž: Havel & Partners
 • Reštrukturalizácia a insolvencia : Ikrényi & Rehák
 • Developerské projekty a nehnuteľnosti: Advokátska kancelária Relevans
 • Fúzie a akvizície:  Ružička and Partners
 • Bankovníctvo a financie: PRK Partners
 •  Duševné vlastníctvo: Brichta & Partners
 • Telekomunikácie, právo informačných technológií: act MPH advocates
 • Pracovné právo:  Kvasňovský & Partners / Advokáti
 • Verejné obstarávanie:  Ružička and Partners
 • Sporová agenda: Advokátska kancelária Relevans
 •  Daňové právo: PRK Partners
 • Trestné právo: Advokátska kancelária Strémy
 • Energetika a energetické projekty: Soukeník – Štrpka
 • Logistika a dopravné stavby: act MPH advocates
 • Zdravotnícke právo: Advokátska kancelária Chrenek, Kotrba spol.
 • Právo životného prostredia: Urban Steinecker Gašperec Bošanský, advokátska kancelária
 •  Compliance: G. Lehnert

Podrobné výsledky

Vytrvalú prácu všetkých zúčastnených oceňuje aj organizátor a generálny riaditeľ EPRAVO Group Miroslav Chochola. Zdôrazňuje, že napriek dvom pandemickým rokom pracovali slovenskí advokáti na hrane možností. Reagovali na mnohé štrukturálne zmeny, ktorým v dôsledku covidu museli čeliť ich klienti.

Hodnotenie, ktoré pomáha

Novinkám sa nebráni aj samotná súťaž, ktorá počas jednotlivých rokov reaguje na zmeny v právnom priestore aj prostredníctvom nových kategórií. Tento rok išlo o právo životného prostredia a zdravotnícke právo. Organizátori ich nepovažujú za módnu vlnu, ale za oblasti s dlhodobým potenciálom, ktoré by v budúcnosti mali získavať čoraz väčší význam.

Napriek ich novosti sa hodnotili rovnako prísne ako doterajšie kategórie. Do úvahy sa brali informácie o práci a transakciách, na ktorých právnické firmy počas roka 2021 pracovali. Hodnotenie bolo zamerané na faktory ako právna zložitosť jednotlivých prípadov, medzinárodné prvky, spoločenský dosah či význam pre lokálnu justíciu alebo legislatívu.

Zdroj: EMIL VAŠKO
"Právnická firma roka 2022" sa konala v priestoroch hotela Double Tree by Hilton

Druhú časť hodnotenia poskytli hodnotitelia, ktorí sa nachádzajú na strane klientov, a teda majú skúsenosti s výsledkami práce jednotlivých advokátskych kancelárií. Išlo napríklad o členov predstavenstva, dozornej rady bánk, audítorských firiem alebo iných veľkých zadávateľov.

Výsledkom je zoznam, ktorý okrem mien víťazov jednotlivých kategórií, obsahuje aj názvy veľmi odporúčaných a odporúčaných právnických spoločností. Môže to pomôcť potenciálnym klientom zorientovať sa v množstve ponúkaných právnych služieb, čo bolo v konečnom dôsledku aj cieľom založenia ocenenia Právnická forma roka.

„Chceli sme poskytnúť zadávateľom právnych služieb rebríček tých, ktorí v tom ktorom obore práva vynikajú, a preto našou víziou je, aby sa s týmito údajmi viac pracovalo a aby sa slovenskí klienti viac týmto rebríčkom riadili,“ uzatvára M. Chochola.

Ďakujeme partnerom

Audi, J&T BANKA,  WEALTH  EFFECT MANAGEMENT, L´Art de Rado

Ďalšie dôležité správy