Dane a odvody presahujúce sto miliónov eur odviedlo vlani do štátnej kasy šesť spoločností. Na čele rebríčka je už štvrtý rok po sebe Volkswagen Slovakia, ktorý vlani zaplatil na daniach a odvodoch takmer 295 miliónov eur. V prvej päťke sú dve nemecké, jedna americká a jedna slovenská firma, ktoré v nej figurovali aj vlani. Nováčikom je český Eustream. V zozname TOP 50 najväčších daňovníkov nie sú zahrnuté finančné podniky.

Top 50 podnikov odviedlo spolu vyše tri miliardy eur na daniach a odvodoch, čo je medziročný rast o vyše 320 miliónov eur. Na základe prognóz MF SR z októbra 2020 sa podarilo štátu za rok 2019 vybrať približne šesť miliárd eur na dani z príjmov a 12 miliárd eur na sociálnych a zdravotných odvodoch. Na dani z príjmov odviedlo 50 najväčších firiem porovnateľnú sumu ako predvlani, ale pri porovnaní odvodov zamestnávateľov a zamestnancov došlo k nárastu až o 311 miliónov eur, čo koreluje so skutočnosťou, že vlani nezamestnanosť klesala a platy rástli. Spomedzi TOP 50 odviedli slovenské podniky takmer 680 miliónov eur. Najväčšie zahraničné zastúpenie v rebríčku mali nemecké firmy, ktoré zaplatili na daniach a odvodoch 840 miliónov eur. Druhé boli české podniky so sumou 418 miliónov eur.

V dôsledku pandémie je hospodárstvo postihnuté a dá sa očakávať, že príjem daní a odvodov sa výraznejšie prepadne. Na základe prognózy MF SR sa očakáva, že príjem z daní a odvodov sa prepadne takmer o 600 miliónov eur. Až vroku 2023 sa odhaduje, že by sa mohol vrátiť k pôvodným hodnotám.

Zisk ovplyvnili aj poukazy

Každý rok vstupujú do platnosti desiatky zmien zákonov, ktoré v rôznej miere ovplyvňujú život firiem a podnikateľov. TREND rekapituluje najdôležitejšie daňové zmeny v uplynulom aj tomto roku.

Od januára 2019 začala platiť novela zákona o DPH, ktorá priniesla zásadnejšie zmeny pre biznis. Vypustila sa napríklad povinnosť zložiť zábezpeku pri registrácii. Išlo o zábezpeku, ktorú museli zaplatiť na účet daniarov podnikatelia, ak sa chceli stať platiteľmi DPH, pričom sumy sa pohybovali od tisíc do 500-tisíc eur. Dôležitou zmenou bolo zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby na 10 percent.

Finančná správa vstúpila vlani do novej etapy, a to cez projekt online pripojenia všetkých pokladníc eKasa. Z povinnosti registrovať tržby v elektronických pokladniciach sa stala povinnosť registrovať tržby v online registračných pokladniciach, respektíve virtuálnych registračných pokladniciach.

Ronald Ižip z TRENDU (prvý zľava) odovzdal cenu Banka roka Michalovi Lidayovi z Tatra banky (v strede)
Neprehliadnite

Biznisové ceny TREND TOP sú rozdané. Pozrite si fotografie víťazov

Do konca uplynulého roka si museli takmer všetky obchodné spoločnosti splniť aj ďalšiu povinnosť, a to povinne zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Úplne nový povinný benefit museli vlani začať poskytovať spoločnosti, ktoré zamestnávali viac ako 49 zamestnancov, a to vo forme príspevku na rekreáciu, maximálne vo výške 55 percent výdavkov, najviac však do sumy 275 eur ročne. Zavedenie rekreačných poukazov ovplyvnilo nielen výšku firemných nákladov, ale v konečnom dôsledku aj ziskov a následne uhradenej dane.

Nové odpisy pre elektromobily

Od tohto roku sa zvýšil superodpočet výdavkov na výskum a vývoj na 200 percent, pričom za minulý rok si bolo možné spätne uplatniť len 150 percent nákladov. Od tohto roku si môžu podnikatelia superodpočet uplatniť až päť rokov, odkedy nárok na odpočet vznikol, predtým to boli štyri roky.

Zmenili sa aj pravidlá na odpočítavanie daňovej straty. Po novom je možné uplatniť odpočet daňových strát počas obdobia piatich rokov v akejkoľvek výške, maximálne však do 50 percent základu dane.

Upravil sa aj zoznam nákladov, ktoré sú daňovo uznanými až po zaplatení. Ide napríklad o zmluvné pokuty, poplatky a úroky z omeškania, ktoré predtým neboli daňovo uznateľné vôbec. Zaviedla sa nová odpisová skupina pre elektrické a hybridné vozidlá so skrátenou lehotou odpisovania dva roky.

Spoluautorom článku je Martin Kiňo, ktorý je partnerom spoločnosti Moore BDR.

Ako vznikol rebríček
Pri vyhodnocovaní Daňovníka roka 2019 vychádzala Moore BDR z rebríčka TREND TOP 200. Doplňujúce údaje získala z verejných databáz Finstat.sk a Registeruz.sk. Všetky doplňujúce údaje získala do 23. októbra 2020. Vyradené boli spoločnosti, ktoré ku dňu spracovania rebríčka nemali zverejnené závierky za rok 2019. Ak mala spoločnosť zverejnenú konsolidovanú účtovnú závierku, vychádzalo sa primárne z týchto údajov. Pri vyčísľovaní odvodov, ako aj dane zo závislej činnosti použila Moore BDR matematický prepočet vychádzajúci z celkovej sumy osobných nákladov a priemerného počtu zamestnancov. Celková výška osobných nákladov bola upravená o odvody, ktoré platí zamestnávateľ vo výške 35,2 percenta. Z upravenej sumy osobných nákladov boli vypočítané odvody, ktoré platí zamestnanec vo výške 13,4 percenta. Z tejto sumy vypočítala Moore BDR základ dane zo závislej činnosti, ktorý upravila o nezdaniteľnú časť základu dane. Následne vypočítala daň z príjmov zo závislej činnosti vo výške 19 percent. Od progresívnej sadzby 25 percent abstrahovala. Daň z príjmov právnickej osoby bola pri jednotlivých firmách doplnená z uvedených zdrojov.

Najväčší platitelia daní a odvodov na Slovensku za rok 2019


Spoločnosť

Daň z príjmu PO a závislá činnosť (mil. Eur)

Odvody - zamestnanec a zamestnávateľ (mil. eur)

Spolu
(mil. Eur)
2019

Spolu
(mil. eur)
2018

Nárast
(mil. eur)

Krajina

1

Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava

111,18

183,77

294,95

305,59

-10,64

Nemecko

2

Eustream, a.s., Bratislava

172,84

11,00

183,83

90,80

93,03

ČR

3

U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice

34,63

127,29

161,92

200,15

-38,23

USA

4

Železnice SR, Bratislava

25,48

98,04

123,51

122,84

0,67

Slovensko

5

Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto

23,79

91,19

114,98

118,18

-3,20

Nemecko

6

Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom

62,82

44,94

107,76

99,31

8,45

Južná Kórea

7

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

59,78

40,00

99,78

70,03

29,75

Nemecko

8

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava

71,08

16,89

87,97

40,87

47,10

ČR/SR

9

Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov

46,02

37,74

83,76

71,95

11,81

Nemecko

10

Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica

14,44

68,87

83,30

78,58

4,72

Slovensko

11

IBM International Services Centre, s.r.o., Bratislava

20,67

61,58

82,24

84,59

-2,35

USA

12

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

26,74

48,11

74,85

54,70

20,15

Taliansko/Holansko

13

Slovnaft, a.s., Bratislava

17,88

54,76

72,64

70,34

2,30

Maďarsko

14

AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., Bratislava

18,24

53,78

72,02

n

n

USA

15

Tesco Stores SR, a.s., Bratislava

19,91

49,29

69,20

80,92

-11,72

Spojené kráľovstvo

16

Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Žilina

46,74

19,33

66,07

n

n

Slovensko

17

PCA Slovakia, s.r.o., Trnava

17,73

39,94

57,67

54,43

3,24

Francúzsko

18

Asseco Central Europe, a.s., Bratislava

13,89

43,05

56,95

n

n

SR/Poľsko

19

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.
(pôvodne T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice)

13,14

41,94

55,08

55,26

-0,18

Nemecko

20

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava

10,66

44,37

55,02

49,24

5,78

Slovensko

21

Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Bratislava

10,09

43,92

54,01

44,24

9,77

Nemecko

22

Dell, s.r.o., Bratislava

13,38

38,05

51,44

n

n

USA/Holandsko

23

Mondi SCP, a.s., Ružomberok

19,08

31,89

50,98

60,76

-9,78

ČR

24

Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová

11,28

37,64

48,92

31,57

17,35

Slovensko

25

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

29,91

18,11

48,02

67,06

-19,04

Francúzsko

26

ZF Slovakia, a.s., Trnava

12,97

33,65

46,62

43,65

2,97

Nemecko

27

Nafta, a.s., Bratislava

34,30

10,42

44,71

33,85

10,86

ČR

28

Východoslovenská energetika Holding, a.s., Košice

23,89

19,80

43,70

36,40

7,30

Slovensko

29

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Bratislava

7,75

34,93

42,68

43,95

-1,27

Slovensko

30

Continental Matador Truck Tires, s.r.o., Púchov

23,92

18,70

42,62

41,29

1,33

Nemecko

31

Eset, s.r.o., Bratislava

24,20

16,79

40,98

38,82

2,16

Slovensko

32

Mobis Slovakia, s.r.o., Gbeľany

19,88

20,73

40,60

34,68

5,92

Južná Kórea

33

Slov. elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava

27,70

12,19

39,89

34,21

5,68

Slovensko

34

Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o., Bratislava

8,35

30,19

38,54

n

n

Španielsko

35

Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., Bratislava

7,50

28,22

35,72

n

n

Spojené kráľovstvo

36

Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica

6,91

28,25

35,16

36,96

-1,80

Slovensko

37

DXC Technology Slovakia, s.r.o., Bratislava

7,54

21,44

28,97

-

-

Holandsko

38

Adient Slovakia, s.r.o., Bratislava

5,83

22,67

28,50

27,84

0,66

Írsko

39

Tatravagónka, a.s., Poprad

9,13

19,22

28,35

22,35

6,00

Slovensko

40

Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta

14,98

12,23

27,22

31,83

-4,61

Južná Kórea

41

O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava

17,56

9,44

27,00

n

n

Česko

42

Henkel Slovensko, s.r.o., Bratislava

7,71

19,20

26,91

26,36

0,55

Nemecko

43

ZKW Slovakia, s.r.o., Krušovce

8,59

17,24

25,83

24,60

1,23

Rakúsko

44

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava

15,21

10,59

25,79

36,55

-10,76

Slovensko

45

Hella Slovakia Front-Lighting, s.r.o., Kočovce

5,71

18,64

24,35

n

n

Slovensko

46

Duslo, a.s., Šaľa

4,91

18,89

23,80

23,16

0,64

ČR

47

IKEA Industry Slovakia, s.r.o., Malacky

6,78

15,76

22,53

20,68

1,85

Švédsko

48

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

4,62

17,50

22,11

23,95

-1,84

Slovensko

49

Leoni Slovakia, s.r.o., Trenčín

4,83

16,83

21,66

22,24

-0,58

Nemecko

50

IBM Slovensko, s.r.o., Bratislava

5,89

14,61

20,50

19,91

0,59

USA


Spolu

1228,06

1833,62

3061,61

2474,69

185,86


Prameň: Moore BDR