Vďaka zvyšovaniu finančnej gramotnosti a celkovému rastu bohatstva krajiny vidíme medzi Slovákmi čoraz väčší príklonk investovaniu. Prispieva k tomu prostredie nízkych úrokových sadzieb, pre ktoré zhodnotenie na klasických sporiacich produktoch nepokrýva zväčša ani infláciu.

V minulom režime u nás neexistoval kapitálový trh, dlhé roky zaostáva tiež výučba finančného vzdelávania. Historicky máme negatívnu skúsenosť s privatizáciou v 90. rokoch aj krachom nebankových subjektov založených na Ponziho schémach. Prví investori na začiatku milénia sa navyše popálili na dot.com bubline a následne ich zasiahol prepad trhov počas finančnej krízy v roku 2008. To všetko zanechalo stopy na ochote a miere investovania Slovákov.

Spolu s rastom finančnej gramotnosti, najmä u majetnejších ľudí, a s rozširovaním investičných možností však u nás v poslednom období vidíme zväčšujúci sa dopyt po investičných riešeniach. Väčšinu finančného majetku bežnej slovenskej domácnosti síce stále tvoria klasické bankové vklady, ich podiel však klesá. Potvrdzujú to aj štatistiky OECD. Kým v roku 2002 dosahoval ich podiel až 65 percent, najnovšie čísla hovoria už len o necelých 54 percentách. Predovšetkým v období po finančnej kríze z roku 2008, odkedy centrálne banky spustili politiku nulových úrokových sadzieb, začal v majetku Slovákov rásť podiel dlhopisov, špeciálne podnikových, ako aj podielových fondov vrátane penzijných. Spolu dosahujú už takmer štvrtinu celého ich finančného bohatstva.

burza
Neprehliadnite

Prichádza doba vyššej inflácie. Návod, ako ju poraziť

Čoraz viac Slovákov si mohlo na vlastnej koži vyskúšať, a to aj počas nedávnych turbulencií spojených s koronavírusom, že hoci je s investovaním späté vyššie riziko a väčšie výkyvy cien ako so sporením, za toto riziko môže byť investor odmenený aj vyšším výnosom. Štatistiky ukazujú, že čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že peniaze vložené do akcií alebo do dlhopisov prinesú kladný výnos aj napriek obdobiam kríz či neistôt. Ak teda človek investuje dlhodobo, krátkodobé výkyvy hodnoty investícií sú investičnou príležitosťou.

Čoraz vyhľadávanejším investičným nástrojom, najmä pre skúsených investorov s vyššími očakávaniami výnosu a zároveň vyššou mierou ochoty podstupovať riziko, sa stávajú fondy kvalifikovaných investorov. Ich výhodou je, že majú širšie investičné možnosti vrátane špecifických a alternatívnych investícií, napríklad ako private equity či venture kapitál, a teda umožňujú rozložiť kapitál aj mimo tradičných finančných aktív.

Stanislav Pánis

Analytik J&T Banky. Po štúdiu v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie na Fakulte Financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracoval od roku 2006 v oblasti obchodovania a investovania na finančných trhoch. V J&T Banke pôsobí od roku 2011.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora