Poradenské spoločnosti v SR
SpoločnosťTržby spolu (tis. eur)Zmena (%)Štruktúra tržieb (%, 2018)Zisk po zdanení (tis. eur)Priem. počet zamestn.Z toho:Audity v TOP 200
201820172018/172017/16auditdaneiné201820172018partnerov v SRlicenc. audítorovdaňových poradcov
1.PricewaterhouseCoopers Slovensko, Bratislava 149 45446 9605,316,7nnnnn46514301533
2.Deloitte, Bratislava 127 60728 651-3,6-11,140,021,039,0nn27212211232
3.KPMG Slovensko, Bratislava 1, 227 37027 710-1,2-20,042,517,237,13 57223030110301733
4.EY, Bratislava 1, 326 45225 7932,614,5nnnnn31411132531
5.VGD Slovakia, Bratislava 15 9555 26413,19,519,023,058,0nn1314872
6.Accace, Bratislava5 4554 72415,5-2,10,022,077,01710901070
7.Grant Thornton, Bratislava 15 1685 0212,910,613,032,055,0nn645582
8.BDO, Bratislava 1, 24 6394 2678,713,118,040,042,01 089904564432
9.LeitnerLeitner, Bratislava 1, 4, 53 525nnnnnnnnnnnnn
10.TPA Slovakia, Bratislava 13 0412 72811,55,820,633,445,98nn472383
11.Rödl & Partner, Bratislava 13 0362 8327,28,332,722,744,6nnnnnn1
12.BMB Partners, Bratislava 1, 3, 4, 62 156nnnnnnnn33233n
13.BDR, Banská Bystrica 11 9671 73913,16,970,00,030,0296,0192258802
14.Ekopraktik, Trnava1 2101 04515,8-8,78,022,070,077308123n
15.Tax – Audit Slovensko, Trnava1 1761 283-8,3-10,051,016,033,0n98172752
16.Fineco, Bratislava960979-1,9106,1nnn100147nnnn1
17.Alfa Audit, Piešťany 276266215,1-6,132,015,053,0175123144551
18.Accept Audit & Consulting, Prešov67858116,720,8nnn4311nnnn1
19.PKF Slovensko, Prievidza 3588662-11,2-11,5nnn-88-39nnnnn
20.D.P.F., Bratislava 15815309,69,340,00,060,06162211
21.Mandat Audit, Bratislava 2, 745733536,3-26,8nnn72,0886nnn1
22.KLT Audit, Trnava344350-1,7-3,042,00,058,01428144n
23.Audit Partners Alliance, Nitra3413254,810,2nnn3629nnnnn
24.Aldeasa Audit, Žilina30623729,10,8nnn15426nnn1
25.Ayming Slovensko, Bratislava 828597195,1nnn-34,0-1046nnnn
26.APX, Považská Bystrica2742529,15,9nnn89nnnn1
27.Dominant Audit, Trenčín270314-14,123,5nnn83753nnn1
28.Solidita, Bratislava 1248264-6,1-2,822,80,077,2nn5231n
29.LEX-audit, Nitra20117316,025,4nnn60nnnnn
30.Jura Audit, Bratislava176209-15,9-0,4nnn12103nnnn
1 Údaje sú konsolidované za všetky spoločnosti danej skupiny na Slovensku 2 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. septembra 2018 3 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. júna 2019 4 Od 1. februára 2019 spoločnosť BMB Partners nie je ekonomicky súčasťou skupiny LeitnerLeitner 5 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. júna 2018 6 Spoločnosť BMB Partners sa k 1. januáru 2019 stala súčasťou globálnej siete Taxand, v súčasnosti sa špecializuje na daňové poradenstvo 7 Údaje za rok 2017 sú len za prvých deväť mesiacov 8 Spoločnosť vznikla 19. októbra 2016
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses