Potichu a bez väčšieho záujmu sa z centier zdieľaných služieb stal dôležitý segment, ktorý sa svojím významom môže rovnať aj automobilovému priemyslu. Napriek tomu, že centrá zdieľaných služieb fungujú na Slovensku už viac ako pätnásť rokov, dlhodobo boli prehliadané a mnohí, vrátane štátu, sa na ne pozerali cez prsty.

Dôvodov bolo viacero. Firmy boli v začiatkoch oprávnene vnímané ako lacné call centrá vykonávajúce monotónne činnosti. Svoju úlohu zohrala aj ich neochota komunikovať a hovoriť o svojich problémoch. To sa však v posledných rokoch zmenilo.

Tak ako sa dodávatelia pre automobilový priemysel presúvajú od jednoduchej montáže k čoraz komplexnejším činnostiam zahŕňajúcim aj výskum a vývoj, aj centrá dospeli do štádia, keď sú nenahraditeľnou súčasťou svojich materských koncernov. Firmy si tu zároveň vychovali lokálnych manažérov, pre ktorých práca v centre nie je len krátkou zastávkou na ceste vyššie po korporátnom kariérnom rebríčku. Spoločnosti sa tak stali sebavedomejšie, uvedomili si svoju silu a chcú byť počuť.

Kompetentní úradníci by im preto mali pozorne naslúchať. Sú to práve servisné centrá, ktoré riešia neefektívnosť vzdelávacieho systému. Ten produkuje vysokoškolákov v odboroch, o ktoré nie je na trhu záujem. Štát aj univerzity si musia uvedomiť, že bez centier by jedinými záujemcami o absolventov mnohých fakúlt boli akurát tak úrady práce.

Kým v minulosti pre centrá nebol problém zaučiť si nových ľudí bez ohľadu na vyštudovaný odbor, dnes v čoraz väčšej miere vykonávajú činnosti, na ktoré potrebujú špecialistov. Nejde pritom len o IT expertov, ale aj odborne podkutých účtovníkov, projektových manažérov a ekonomických analytikov.

Pri ich nedostatku budú mať tunajší manažéri problém presvedčiť centrálu, aby do slovenských centier naďalej investovali. Zdá sa, že štát sa prebudil a má záujem servisným centrám pomôcť. Koncepcia na ich podporu z dielne rezortu hospodárstva je správnym krokom, ale bude na samotných firmách, aby tlačili na jej realizáciu v praxi. No hlavne sa nesmú báť ukázať, že si pozornosť zaslúžia.