Slovenský polygrafický priemysel zaznamenal v roku 2019 rast čistého zisku o približne milión eur. Tržby celého sektoru vzrástli o sedem miliónov na 245 miliónov eur. V raste tržieb sa z prvých piatich najväčších firiem v odvetví darilo iba dvom – dlhodobému lídrovi Slovenskej Grafii a prešovskému Polygraf Printu. Tlačiari zaznamenali v kolonke export druhé najvyššie číslo od roku 2008. Do zahraničia smeroval zo segmentu tovar až za 133 miliónov eur.

Víťazmi roka z pohľadu výšky zisku presahujúceho pol milióna eur môžu byť dve spoločnosti. Hoci  Micropix z Galanty skončila z pohľadu tržieb na desiatej priečke, pri hodnote čistého zisku dosiahol takmer na 900-tisícovú hranicu. Spokojní môžu byť aj v hlavnom meste, kde pôsobí firma Bittner print. Tá rátala zisk takmer 600-tisíc eur.

Pri poklese priemerného počtu pracovníkov celého sektora o štyri percentá došlo k rastu pridanej hodnoty približne o rinásť percent. Rástla aj priemerná mzda, zhruba o päť percent. V súčasnosti v odvetví pracuje niečo vyše 2 700 ľudí. Priemerná mzda v tlačiarňach na konci vlaňajška prevyšovala 1 080 eur.

Stabilný rok pre lídra

V uplynulom roku sa darilo dlhoročnému lídrovi – Slovenskej Grafii. Spoločnosť z hlavného mesta zaznamenala vyššie tržby, ktoré sa po prepade z roku 2018 vyšplhali na podobné čísla ako v roku 2017. Firma eviduje medziročný nárast o viac ako osemnásť percent. EBITDA predstavovala 4,4 milióna eur, čo je oproti predchádzajúcim rokom mierny pokles. Firme výrazne pomohol návrat strategického partnera.

„Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli takmer 77 miliónov eur, čo je o 18,3 percenta viac než rok predtým. Tento nárast spôsobila zmena spôsobu zabezpečovania papiera pre nášho významného klienta. Podiel exportu bol 67 percent,“ uvádza Slovenská Grafia vo výročnej správe. Dopĺňa, že prakticky celý vývoz smeruje iba do krajín Európskej únie.

Slovenská Grafia vidí niekoľko príčin svojich hospodárskych výsledkov. „Rok 2019 sa v polygrafii dá považovať za rok stabilizácie cien papiera na jednej strane, pokračujúcej konsolidácie tlačových kapacít a zmien vlastníckych štruktúr skupín pôsobiacich v polygrafii na druhej strane a neistoty a očakávania, aký vplyv na celý segment bude mať odchod britského kráľovstva z Európskej únie,“ dodáva firma vo svojej výročnej správe.

Spoločnosť poukazuje aj na problémy, ktoré sú predovšetkým na trhu práce. Podľa firmy zvyšovanie mzdového zvýhodnenia, rôznych príplatkov, ktoré sú nadviazané na rast minimálnej mzdy spolu s vysokým odvodovým zaťažením, zvyšujú cenu práce. Na trhu navyše nie sú dostatočne kvalifikovaní pracovníci. Počet zamestnancov Slovenskej Grafie medziročne klesol viac ako o dve percentá, v decembri 2019 ich spoločnosť evidovala presne 380.

Poklesy a rasty zisku

Dvojka na trhu – Neografia so sídlom v Martine – dokázala iba mierne okresať stratu, ktorá sa medziročne znížila o necelé štyri percentá na 894-tisíc eur. Vo firme pracuje menej ľudí, ich počet klesol viac ako o trinásť percent. Neografia si udržala export zhruba na rovnakej percentuálnej úrovni v pomere k tržbám ako predvlani.

Pohoršila si trhová trojka – banskobystrická tlačiareň TBB, ktorej medziročne klesli nielen tržby, ale aj čistý zisk. Podľa firmy to oplyvnil aj pokles objemu výroby. „Rok 2019 možno hodnotiť ako rok, v ktorom došlo k miernemu poklesu objemu výroby z pohľadu celkového množstva vyrobených hotových výrobkov,“ píše sa vo výročnej správe spoločnosti.

Aj v spoločnosti TBB investovali do nových zariadení a modernizácie, napríklad do revitalizácie nehnuteľností. Okrem toho išli financie do knihárskych periférií či kompresora a rozvodu stlačeného vzduchu.

Polygraf Print z Prešova v tržbách zaznamenala nárast viac ako o desať percent, čistý zisk jej však klesol z 205 na 90 miliónov eur, medziročne takmer o 57 percent. Vo firme evidujú veľkú investíciu do troch špeciálnych strojov z prvého štvrťroka, ktorá má podľa výročnej správy rozšíriť ponúkaný sortiment a navyše umožniť vyššiu mieru nezávislosti od dodávateľov. Z pohľadu výšky zisku vlaňajšok prial aj niektorým menším spoločnostiam. Darilo sa celkovej šestke trhu – Bittner printu z Bratislavy. Pri tržbách firma zaznamenala nárast takmer o štrnásť percent. Zásadný bol zisk, pri ktorom Bittner eviduje nárast z päťtisíc eur na vyše 570-tisíc eur. Stúpla aj hodnota EBITDA, zhruba štvornásobne.

Dobrý rok majú za sebou aj v Galante. Firma Micropix, ktorá figuruje na desiatom mieste na trhu, výborne obstála pri čistom zisku. Ten síce oproti predvlaňajšiemu roku klesol takmer o dvadsať percent, napriek tomu dosiahol 854-tisíc eur. Cieľom firmy do budúcnosti je ďalšia podpora výroby a postupné rozširovanie sortimentu.  

Polygrafia


2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tržby (mil. eur)

337

279

297

298

263

263

256

248

245

243

238

245

Export (mil. eur)

150

95

108

124

126

128

130

129

127

126

128

133

Pridaná hodnota (mil. eur)

91

78

79

77

71

63

66

70

69

68

68

70

Zisk po zdanení (mil. eur)

10

1

2

5

5

-5

-4

0,5

5

4

3

4

Priemerný počet pracovníkov

4 618

4 244

4 013

3 747

3 397

3 291

3 234

3 020

2 993

2 931

2 879

2 772

Priemerná mesačná mzda (eur)

801

752

797

839

854

844

870

917

919

973

1 031

1 084

Pozn.: Údaje sú za podniky s 20 a viac zamestnancami
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

Polygrafický priemysel


Spoločnosť

Tržby spolu 1
(tis. eur)

Zmena (%)

Export/tržby
(%)

Pridaná hodnota (tis. eur)

Zmena (%)

Zisk po zdanení (tis. eur)

Priemerný počet zamestnancov

2019

2018

2019/18

2019

2018

2019

2019/18

2019

2018

2019

2018

1.

Slovenská Grafia, a.s., Bratislava

76 906

64 988

18,3

66,8

57,7

14 486

1,6

196

131

389

407

2.

Neografia, a.s., Martin

40 860

46 021

-11,2

84,8

84,9

10 066

-7,4

-894

-930

508

543

3.

TBB, a.s., Banská Bystrica

21 333

22 891

-6,8

47,4

45,1

8 654

-7,1

285

674

368

394

4.

Polygraf Print, s.r.o., Prešov

12 221

11 097

10,1

95,6

94,7

3 722

7,6

90

205

203

200

5.

K.T., s.r.o., Komárno

9 171

10 458

-12,3

42,1

47,1

1 481

-8,0

77

221

61

70

6.

Bittner print, s.r.o., Bratislava

7 305

6 429

13,6

n

n

2 023

58,1

574

5

42

49

7.

Argus, s.r.o., Ostrov 2

6 588

6 299

4,6

n

n

2 086

-10,4

183

92

93

88

8.

Bóna Labels, s.r.o., Nové Zámky 3

4 294

4 307

-0,3

n

n

1 288

6,8

257

253

36

33

9.

ADC Media, a.s., Bratislava

3 908

3 805

2,7

n

n

962

22,3

-36

25

48

47

10.

Micropix, s.r.o., Galanta

3 451

3 317

4,1

n

n

1 839

1,1

854

1 060

44

34

11.

Kasico, a.s., Bratislava

3 235

2 870

12,7

n

n

946

-4,6

4

-396

58

68

12.

Novoprint Slovensko, s.r.o., Zl. Moravce

2 754

2 765

-0,4

n

n

1 046

-4,9

-92

-53

48

48

13.

Patria I., s.r.o., Prievidza

2 613

2 870

-9,0

n

n

1 175

-12,4

67

93

59

65

14.

Alfopa, s.r.o., Košice

2 539

3 182

-20,2

n

n

948

-13,1

-18

44

40

42

15.

Valeur, s.r.o., Dunajská Streda

2 464

2 157

14,2

n

n

981

4,7

206

160

30

29

1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru, 2 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. septembra 2019, 3 Do 30. apríla 2019 In Design, s.r.o., Nové Zámky
PRAMEŇ: Údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavil TREND Analyses