Poľnohospodárska výroba je komplexný systém, ktorý pozostáva z mnohých, navzájom prepojených aktivít. Do širokého spektra týchto aktivít patrí aj distribúcia osív, hnojív, ochranných prostriedkov, krmovín a palív, ako aj obchod s poľnohospodárskymi komoditami. O tom, ako tento obchod funguje na Slovensku, čo ho poháňa a čo ho môže brzdiť, sa TREND zhováral s energickou generálnou riaditeľkou spoločnosti Interagros Soňou Hučkovou. Je jednou z mála žien vo vrcholovom manažmente tohto biznisu a pri budovaní podnikania mala od začiatku jasnú víziu, ako naplniť jeho potenciál.

Soňa Hučková, generálna riaditeľka spoločnosti Interagros
Zdroj: Interagros
Soňa Hučková, generálna riaditeľka spoločnosti Interagros

Odkedy funguje Interagros a akým vývojom firma doposiaľ prešla?

História spoločnosti Interagros sa začala písať v roku 2014, aj keď treba podotknúť, že skúsenosti mnohých zamestnancov v odbore komoditného obchodníka sú oveľa staršie. Správne obchodné rozhodnutia a odvážne zmeny, uskutočnené predovšetkým v roku 2017, prispeli k dnešným dobrým výsledkom. Stali sme sa relatívne rýchlo popredným hráčom na území celého Slovenska. Počas doterajšej existencie sme si vybudovali silné a vzájomne prospešné partnerstvá. Napriek tomu, že pôsobíme v tradičnom sektore pôdohospodárstva, ktorého hodnoty rešpektujeme, nebojíme sa rozumných inovácií. Darí sa nám dosahovať cielený a stabilný rast.

Akú štruktúru má firma?

Naša centrála je v Trnave a máme ďalších päť prevádzok so skladovacími kapacitami a možnosťami pozberovej úpravy na západnom a východnom Slovensku. Prevádzkujeme tiež logisticko-distribučné stredisko v Leviciach a v Dunajskej Strede. Takto vieme uspokojiť potreby farmárov vo všetkých regiónoch, a to aj vďaka znalosti lokálnych podmienok.

Čím sa odlišujete od konkurencie?

O Interagrose sa dá povedať, že má svoj štýl. Napriek veľkosti sme rodinnou firmou a ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Spájame tradície s inováciami a skúsenosti s výsledkami špecializovaných analýz. Vo svojom podnikaní pokrývame celé spektrum aktivít, počnúc nákupom cez predaj, špecializované služby až po export. Nemáme však ambíciu sa s konkurenciou príliš porovnávať.

Ktorá z aktivít tvorí najväčší podiel na vašom podnikaní?

Percentuálne najväčší podiel na našom podnikaní má nákup a predaj komodít.

Ako sa vám darilo v roku 2022 zo stránky tržieb a zisku?

Aj keď veľmi nechcem predbiehať oficiálne výsledky, už dnes môžem povedať, že máme za sebou ďalší vydarený rok. A to napriek všetkým negatívnym predikciám a rôznorodým situáciám, s ktorými sme sa museli vyrovnať. Výsledky za rok 2021 boli nad naše očakávania a nepredpokladáme, že rok 2022 dopadne horšie.

Aké sú vaše skladovacie a sušiarenské kapacity?

Snažíme sa byť zákazníkovi čo najbližšie. Máme sklady v Bojničkách, Dolnom Štále, Novom Tekove, Šuranoch a v Bánovciach nad Ondavou. Práve prevádzka v Bánovciach dosahuje v súčasnosti najväčšiu skladovaciu kapacitu. Každá je však modernizovaná a dosahuje celkovú skladovaciu kapacitu v objeme viac ako 230-tisíc ton. V roku 2021 sa nám na východnom Slovensku podarilo rozšíriť skladovaciu kapacitu výstavbou nových síl a vybudovaním novej linky na pozberovú úpravu a sušenie. Naša kapacita sušenia tak dosahuje až 150-tisíc ton ročne.

Obchodujete s obilninami a olejninami. Kde ich nakupujete a kde predávate?

V tejto oblasti dosahujeme vysokú odbornosť, ktorú zdieľame nielen s našimi klientmi, ale aj v rámci špecializovaných komoditných rád. Pri nákupe, rovnako ako pri predaji, sa orientujeme predovšetkým na pestovateľov a farmárov hospodáriacich na tuzemskom trhu, postupne sa však rozširujeme aj na európsky trh. Naša obchodná činnosť sa pritom neobmedzuje len na Európsku úniu, ale obchodujeme aj s tretími krajinami za jej hranicami. Export tvorí takmer polovicu nášho predajného objemu.

Akým najväčším rizikám čelí obchod s poľnohospodárskymi komoditami?

Práca v poľnohospodárstve je veľmi špecifická a náročná. Každý pestovateľ vie, že situácia sa nedá vopred odhadnúť, keďže celý pestovateľský cyklus závisí od mnohých faktorov. Najhlavnejším z nich je nestabilnosť klimatických podmienok, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú následnú situáciu trhu s komoditami. Prílišné sucho alebo, naopak, veľmi daždivé počasie dokážu komoditu ovplyvniť natoľko, že ceny komodít dokážu prevalcovať historické maximá tak, ako sme to videli vlani. Ich cena však môže tiež príliš rýchlo klesať. Trh s komoditami je navyše úzko naviazaný na cenový, často turbulentný vývoj na burze.

Aká je momentálne situácia na trhu s hnojivami?

Hnojivá v prvom štvrťroku 2023 zaznamenali pokles cien, keďže klesla aj cena zemného plynu. Na európskom, a teda aj na slovenskom trhu sa navyše objavili hnojivá rôzneho pôvodu, predovšetkým z tretích krajín, ktoré sa tu štandardne nepredávali. Som presvedčená, že poľnohospodári by sa pri výbere zdroja živín mali aj pri týchto nových produktoch zamerať nielen na cenu, ale aj na kvalitu. Okrem toho, koľko zaplatia, je veľmi dôležité aj to, čo za svoje peniaze dostanú a kedy im hnojivo dodajú. V dnešnom volatilnom trhovom prostredí by sa každé jedno obchodné rozhodnutie malo dôkladne prehodnocovať. Niet pochýb, že váha rozhodnutí vytvára enormný tlak na každý subjekt poľnohospodárskeho prostredia.

Ste aj poradenskou firmou. Ako prebieha poradenský proces?

Poľnohospodári sa môžu na nás obrátiť v rámci všetkých pestovateľských kampaní. Poskytujeme komplexný poradenský servis či už na regionálnej úrovni, alebo prostredníctvom našich produktových špecialistov a manažérov. Najideálnejšou formou našej pomoci klientom je návšteva pestovateľa či farmára priamo v teréne, kde mu na základe konzultácie a prehliadky porastu odporučíme najvhodnejšiu alternatívu použitia osív, chémie a hnojív, ktorá, samozrejme, zohľadňuje aj požiadavku pestovateľa na cenu. Upozorňujeme ho na rôzne detaily, ako je termín aplikácie, účinné zložky a iné. Pri hnojivách kladieme dôraz na fyziologické požiadavky rastliny a stav pozberových zvyš-kov v pôde. Poradenstvo pri osivách má podobné procesuálne špecifiká.

Mohli by ste bližšie špecifikovať plány firmy do budúcnosti?

Napriek tomu, že už dnes sme silnou a stabilnou spoločnosťou, v nasledujúcom období sa chceme zamerať na ďalší rast a expanziu spoločnosti. Chceme udržať a ďalej sofistikovať vysokú úroveň našich služieb, na ktorú si klienti zvykli. Plánov do budúcna je viac, chceme naďalej pokračovať aj v technologickej modernizácii našich prevádzok.

Aké máte skúsenosti s dodávateľským a s odberateľským reťazcom?

Každá spolupráca si vyžaduje veľmi individuálny prístup, aby bolo možné uspokojivo naplniť požiadavky a očakávania. S našimi dodávateľmi i odberateľmi máme celoročnú spoluprácu. Predstavujú pre nás v istom zmysle stabilizačný prvok a zároveň istotu odbytu produkcie na komplikovanom trhu s komoditami. Stále platí, že chceme najskôr posilniť trh na Slovensku. Na ilustráciu – vďaka úzkej spolupráci so spracovateľským priemyslom kukurice a repky sme vytvorili jedinečný pestovateľský program. Prostredníctvom tohto projektu navrhujeme pre slovenské poľnohospodárstvo najvhodnejšie odrody a hybridy, ktoré spĺňajú vysoké kvalitatívne požiadavky na spracovanie komodít a agronomické požiadavky, ako je úroda a odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom. Širokospektrálna spolupráca je teda súčasťou všetkého, čo robíme, a profitujú z toho všetky strany, naši farmári predovšetkým.

Ako podľa vás funguje slovenské poľnohospodárstvo?

Slovenský poľnohospodársky sektor má stále veľa rezerv, na ktorých treba systematicky pracovať. Dôležité bude venovať sa mu viac odborne a menej politicky, keďže následky chybných krokov nesie nielen farmár, ale s ním aj my všetci.

Soňa Hučková
Vyštudovala strategický management v Brne. Už 26 rokov manažuje obchodné firmy a pôsobí vo vrcholových manažérskych pozíciách. Trinásť rokov rokov pôsobila na trhu FMCG. Na poľnohospodárskom trhu sa pohybuje od roku 2008. Pozíciu CEO v spoločnosti Interagros zastáva už viac ako päť rokov.

Ďalšie dôležité správy