V čase vysokej inflácie a cien energií sa mnohí podnikatelia vzdávajú plánov na rozvoj svojej firmy. Odborníci na čerpanie eurofondov Michal Hort a Michal Kukula však upozorňujú, že takto riskujú stratu konkurencieschopnosti, a upriamujú ich pozornosť na spôsob financovania vo forme dotácií, ktoré firmy dostatočne nevyužívajú.

Ovplyvňuje súčasná náročná situácia v ekonomike negatívne množstvo eurofondov, ktoré budú môcť podnikatelia čerpať?

MH: Práve naopak. Slovensko čaká zo strany Európskej únie veľmi štedré obdobie. V súčasnosti sme totiž ešte nevyčerpali starú sedemročnicu eurofondov z rokov 2014 až 2020 vo výške takmer siedmich miliárd eur a už nás čaká nová. V období medzi rokmi 2021 až 2027 by sme totiž mali mať z eurofondov k dispozícií ďalších trinásť miliárd eur.

Hovoríme pritom o peniazoch mimo plánu obnovy?

MH: Áno. V tomto prípade ide o balík sedem miliárd eur, ktorý je určený na oživenie ekonomiky po pandémii. Tu by som chcel doplniť, že k nám ešte smeruje viac než desať miliárd eur prostredníctvom rôznych dotačných schém, ako je napríklad Modernizačný fond pre emitentov oxidu uhličitého alebo Fond na spravodlivú transformáciu pre vybrané regióny Slovenska.

Ako ich môžu firmy využiť na svoj rozvoj?

MK: Podnikatelia majú možnosť získať granty na inovácie najmä v súvislosti s takzvanou štvrtou priemyselnou revolúciou. Môžu tak získať zdroje na nákup technológií, ktoré im pomôžu dosiahnuť vyšší stupeň automatizácie, ako aj na nové výskumno-vývojové projekty. Veľká časť týchto peňazí pôjde aj na znižovanie energetickej náročnosti.

Teda aj na využívanie obnoviteľných zdrojov energií?

MK: Firmy si tak budú môcť zafinancovať výstavbu fotovoltiky či elektrolyzérov, ale aj zelené technológie v prospech životného prostredia, napríklad nové spôsoby zhodnocovania odpadov.

Kedy môžu podnikatelia tieto verejné peniaze očakávať?

MH: Prvé výzvy boli spustené už minulý rok. Začiatkom roka bola vyhlásená výzva v oblasti fotovoltických elektrární, pričom očakávame, že budú pribúdať ďalšie v spomínaných oblastiach. Preto záujemcom odporúčame, aby sa na ne pripravili a mali k dispozícii potrebnú dokumentáciu a podklady k dlhodobým investičným zámerom a projektom. Môžu potom už v prvom kole veľmi flexibilne reagovať na výzvy, ktoré začnú vyhlasovať jednotlivé ministerstvá.

Predpokladám, že v opačnom prípade firmy riskujú stratu konkurencieschopnosti. 

MK: Rozumiem, že si celý proces spájajú s množstvom starostí, byrokracie a plánovania, ale odmenou za to im bude lepšia firma a nemalé finančné prostriedky v hodnote stotisícov až miliónov eur na účte.

Aké predsudky v tejto oblasti u podnikateľov často prevládajú?

MH: Firmy zabúdajú, že na celý proces nemusia byť samy. Spolupráca so skúsenými poradcami im pritom môže celý proces nielen zjednodušiť, ale aj zvýšiť šancu na úspešné zvládnutie žiadosti. Len v rámci spoločnosti EOSNEBOTRA sa odborníkom podarilo implementovať viac ako 800 projektov v celkovej hodnote prevyšujúcej jednu miliardu eur s úspešnosťou viac než 90 percent z podaných žiadostí.

Na čo by si podnikatelia pri výbere poradenskej spoločnosti mali dať pozor?

MK: Určite by si mali overiť jej referencie a čas pôsobenia na trhu, ktorý odráža jej skúsenosti.

Ako by sa mali na spoluprácu pripraviť?

MK: Na začiatok by si mali pripraviť zámer, ktorý odborníci zhodnotia, overia jeho oprávnenosť a navrhnú ďalší postup. Počas neho klient zabezpečuje len podklady, ktoré poradca analyzuje s cieľom úspešne splniť všetky podmienky dotácie.

EOSNEBOTRA
Najväčšia poradenská spoločnosť v oblasti eurofondov pre podniky vznikla v roku 2023 spojením renomovaných poradenských firiem, EOS Innovazioni a nebotra. Klienti tak môžu čerpať dohromady z viac ako 30-ročných skúseností v oblasti financovania podnikov z verejných zdrojov.

Ďalšie dôležité správy