Výsledky zdravia ľudí ovplyvňuje hlavne ich životný štýl a politiky jednotlivých krajín. Podľa dát o spotrebe potravín Štatistického úradu SR stravovacie návyky Slovákov stále nezodpovedajú zdravotným odporúčaniam. Naša výživa je energeticky nadmerná a nutrične nevyvážená. To má vplyv napríklad na nárast detskej obezity, ktorej výskyt sa zdvojnásobil.

Jedna ilustrácia za všetky: podľa údajov OECD z roku 2013 dokázalo sedem z 10 krajín redukovať úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca o viac ako 40 percent. Slovensko medzi nimi nebolo. Namiesto poklesu dokonca vykázalo nárast úmrtí.

Zahraničná a slovenská prax

Rôzne štúdie poukazujú na ekonomickú záťaž chronických chorôb, ale aj na to, že tieto problémy sa dajú vyriešiť cez podporu zdravia a prevenciu. Niektoré krajiny to už aplikujú. Napríklad v Mexiku, najobéznejšej krajine sveta, po zavedení dane z cukru za rok znížili spotrebu sladených nápojov o 12 percent. V Maďarsku platia už siedmy rok vyššiu daň nielen za sladkosti, ale aj za mastné potraviny. Výnimku dostali len tradičné špecia- lity.

Budúci rok plánuje zaviesť daň zo sladených nealkoholických nápojov Spojené kráľovstvo. Kvôli zmene životného štýlu Britov sa tam štát spojil s lekármi, školami a športovými centrami. Dokonca nakrátko aj s veľkým obchodným reťazcom, keď od pokladní dali preč sladkosti a aj regály usporiadali tak, aby neboli malým deťom na dosah.

Čo Slovensko?

Úrad verejného zdravotníctva pripravuje novelu vyhlášky, v rámci ktorej by mali zo školských bufetov zmiznúť nezdravé potraviny. Pred tromi rokmi podobný návrh pohorel.

Čo (ne)urobil štát pre zdravie Slovákov

Obezita Zdroj: Maňo Štrauch

Ministerstvo zdravotníctva za príklad dáva Akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2017 až 2025. Jeho hlavný strategický cieľ je „zabrániť predčasným úmrtiam a významne znížiť záťaž súvisiacu s výživou, predchádzať neprenosným ochoreniam, obezite a možným formám podvýživy“. Tento dokument stanovuje úlohy a ciele pre jednotlivé rezorty.

Prevencia dobre funguje v kombinácii s finančným postihom

Napríklad monitorovať skladby jedál, kontrolovať kvalitu a skladovanie potravín, podporovať konzumáciu zdravej stravy ich bezplatnou distribúciou či napríklad aktualizovaním noriem pre školské stravovanie.

Rezort spomína aj Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity. Ako z názvu vyplýva, jeho zámerom je zlepšenie verejného zdravia prostredníctvom pohybovej aktivity či podpory vzdelávania odborníkov v tejto oblasti.

Beh na dlhé trate

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa