V dnešných turbulentných časoch sa môže zameranie na rozvoj a dlhodobé plánovanie zdať ako neprimeraný luxus. Sieť poradenských spoločností ETL SLOVAKIA však považuje rozvoj a plánovanie za kľúčové aspekty úspechu a aj preto vlani započala projekty, vďaka ktorým by mal byť aktuálny rok skupiny ešte úspešnejší. V tom uplynulom pritom ETL SLOVAKIA zvýšila svoj obrat aj vďaka akvizíciám o 88 percent, na vyše päť miliónov eur.

Do siete pribudla napríklad košická právnická kancelária Marják, Ferenci a Partners Košice, ktorej akvizíciou sa sieť ETL SLOVAKIA dostala na trh právneho poradenstva, ale aj skupina účtovno-poradenských firiem Emineo so sídlom v Bratislave. K výnimočnému výsledku prispelo aj založenie daňovej kancelárie ETL East Tax v Košiciach, kde tento druh služieb pod spoločnou značkou chýbal.

Tento rok navyše spustila skupina svoju ETL Akadémiu ako platformu na interné vzdelávania zamestnancov. Okrem toho pripravuje pre klientov svoju prvú konferenciu. Aktivity a plány skupiny ETL/GINALL & ROBINSON, ktorá je členom nadnárodnej siete ETL Global, zhodnotil jej partner Milan Kúdela.

Ako sa idea sieťovej poradenskej organizácie uchytila na Slovensku?

Táto myšlienka nie je nová a úspešne funguje už niekoľko desaťročí. Na Slovensku sme model spolupráce kapitálovo prepojených poradenských kancelárií spustili v roku 2020 prvou akvizíciou. Sieťová spolupráca prináša nové spôsoby komunikácie a podnikania partnerov, ktorí sú už súčasťou siete, ale taktiež prináša, čo je pre mňa osobne výzvou, aj nekonečné variácie tvorby podnikateľských aktivít a zámerov samotných partnerov.

biznis
Neprehliadnite

Ľudia chýbajú aj v audite. Generácia Z nepovažuje prácu daňového poradcu či účtovníka za sexi

Môžete byť konkrétnejší?

Ako príklad by som spomenul založenie daňovej kancelárie v Košiciach pod názvom ETL East Tax našimi partnermi. Založená bola z dôvodu podpory už existujúceho podnikania, ako aj rozšírenia portfólia služieb a zvýšenia pridanej hodnoty našich služieb pre klientov. A preto som spomenul nekonečné variácie, lebo o podobných synergiách budeme oddnes uvažovať už automaticky.

Ako rezonovala idea synergií v povedomí slovenských vlastníkov poradenských kancelárií?

Na základe nášho úspešného napredovania musím povedať, že veľmi dobre. Určite nechcem a nemôžem znižovať vplyv ekonomickej situácie, energetickej krízy či generačnej obmeny majiteľov kancelárií. Hlavnou hybnou silou pri kapitálovom vstupe však bola myšlienka spoločného podnikania, výmeny podnikateľských informácií, skúseností a spoločné plánovanie budúcnosti.

Ako sa synergie premietajú do hospodárskeho výsledku?

Organický rast našej siete v minulom roku je na úrovni takmer dvadsať percent. To predstavuje približne 520-tisíc eur. Určite viac ako polovica tohto rastu je v zdieľaných službách a klientoch v rámci siete. Ešte je len začiatok nového roka a my už dolaďujeme ďalšie tri významné kapitálové vstupy v hodnote obratu zhruba dva milióny eur. Myslím, že máme pred sebou veľmi zaujímavú budúcnosť.

Kto je v sieti ETL/GINALL & ROBINSON
Skupina ETL/GINALL & ROBINSON dnes zahŕňa tieto subjekty: ETL Tassa, ETL East, ETL Nitra, ETL/GINALL & ROBINSON, Emineo Partners – accounting services, Emineo Partners – financial services, Dravecký & Partner Audit, Dravecký & Partner Tax, ako aj firmy Marják, Ferenci & Partners a ETL East Tax.

Ako by ste celkovo zhodnotili vlaňajšok?

Minulý rok sme rástli cestou zvýšených obratov existujúcich partnerov, ale ďalší rast nám zabezpečili aj naše nové akvizície. Okrem toho sme vlani naštartovali niekoľko významných interných procesov, ktoré pomôžu jednotlivým partnerom zvýšiť efektivitu ich podnikania. Napríklad urobiť výkazníctvo prác ešte detailnejším. Alebo umožniť zdieľanie daňových modelov a schém pri medzinárodnom a tuzemskom daňovom poradenstve a podobne.

Zamestnanci sú pre vás zjavne kľúčoví.

Rozhodne. Aj preto sme si vlani nastavili pravidlá na spustenie ETL Akadémie na vzdelávanie zamestnancov, ktoré sme rozdelili do troch okruhov na úrovni juniorov, seniorov a partnerov. Okrem toho kreujeme program prvej ETL Konferencie výhradne pre našich klientov, aby sme ich pripravili na vybrané legislatívne novinky.

Čo považujete za svoj najväčší úspech roka 2022?

Je to ťažká otázka, lebo práca z vlani sa môže zúročiť neskôr. Ale čo považujem za svoj najväčší úspech, o ktorom môžem povedať už dnes, pričom to nie je úspech len roka 2022, je to, že sa nám podarilo dať pod strechu ETL SLOVAKIA odborníkov z pohľadu ich profesionálnych skúseností, ale zároveň výborných ľudí z pohľadu ich vlastností, podobného nastavenia hodnôt a rovnakého videnia sveta. Môžem povedať, že sme začali tvoriť jednu veľkú rodinu. A to nie je len moje videnie, ale videnie ľudí mimo siete, ktorí sa zaujímajú o vstup do siete ETL SLOVAKIA.

Milan Kúdela, ETL/Ginall & Robinson
Zdroj: Robo Hubač
Milan Kúdela, ETL/Ginall & Robinson

Takže záujem o vstup do siete je citeľný?

Áno, potenciálni partneri si na nás pýtajú referencie, dokonca sa s existujúcimi partnermi stretávajú. A tento ľudský kapitál je veľmi dobrým PR, ale aj stavebným kameňom rozvoja siete poradenských kancelárií ETL SLOVAKIA. Všetky projekty, ktoré som spomenul, nie sú posledné, na ktorých budeme spolupracovať. Toto naozaj považujem za úspech, lebo to sa nedá naprogramovať, to sa musí stať.

Kde sú hranice vášho rozširovania?

Pevne stanovené hranice rozširovania nemáme, ale dlhodobý plán je byť na trhu poradenstva pre malé a stredné podniky číslo jedna. A na celkovom trhu poradenských služieb chceme byť hneď za veľkou štvorkou poradenských kancelárií. Takže sa bavíme niekde o obrate medzi 35 a 45 miliónmi eur ročne. Časovo je to dnes ťažko odhadnúť, ale je to pekný plán na najbližších sedem až desať rokov. Dovtedy sa budeme zameriavať na zlepšovanie interných procesov v rámci prepojených služieb medzi partnermi, na zhodnocovanie investícií do vzdelávania zamestnancov a hľadanie ďalších spoločných zámerov na rozširovanie siete ETL SLOVAKIA.

Ako bude vaša sieť na Slovensku vyzerať o 20 rokov?

Verím, že budeme i naďalej úspešní v rozširovaní dobrého mena ETL SLOVAKIA. Určité časové a hodnotové ciele som už načrtol vyššie, ale organizačný zámer je, že chceme mať partnera v každom meste na Slovensku s počtom obyvateľov nad 30-tisíc obyvateľov. Takže bavíme sa o celkovom počte najmenej 40 až 50 partnerov. Samozrejme, prvých päť miest s najvyšším počtom obyvateľov na Slovenku ma špecifické postavenie, lebo v týchto mestách ich môže byť aj viac, tak ako to aj dnes vidieť na štruktúre aktuálnych partnerov.

Milan Kúdela
Je absolventom Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave. V roku 2007 založil spoločnosť GINALL & ROBINSON, ktorá poskytuje široké portfólio poradenských a konzultačných služieb v oblasti daní a účtovníctva. Od roku 2019 je súčasťou globálnej siete daňových poradcov, advokátov, konzultantov a účtovníkov ETL Global.

A čo vaše pôsobenie v odborných kruhoch?

Určite sa chceme stať vo veľmi krátkom čase cez partnerov pobočiek relevantným odborným garantom či už pre odborné komory fungujúce na Slovensku, ako aj štátne orgány až po odborné komisie v medzirezortných komisiách. Už dnes vidím veľký potenciál, energiu, entuziazmus a nápady byť aktívny na tomto poli a držať zástavu ETL SLOVAKIA v odborných kruhoch vysoko.

Ako hodnotíte po troch rokoch rozhodnutie predať časť spoločnosti GINALL & ROBINSON globálnej skupine ETL GLOBAL a stať sa tak jej súčasťou?

Bolo to najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohol v danom čase a podnikateľskom priestore urobiť. Určite sa mi to hodnotí ľahšie a úprimnejšie, keď mám po boku ľudí, akých mám, a to teraz nemyslím len partnerov na Slovensku, či už aktuálnych, alebo budúcich, ale aj kolegov v Česku, Nemecku, Španielsku, Spojenom kráľovstve, Poľsku či Holandsku. Samozrejme, nezabúdam na každého zamestnanca na Slovensku, ktorý dennou prácou, a je jedno či na pozícii účtovníka, poradcu, audítora či právnika, háji záujmy a myšlienky ETL SLOVAKIA.

Ďalšie dôležité články

biznis
Neprehliadnite

Ľudia chýbajú aj v audite. Generácia Z nepovažuje prácu daňového poradcu či účtovníka za sexi