Boj o štátne milióny na výstavbu národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) sa blíži do finále. Do konca júna chce občianske združenie NKKC vybrať projekty, ktoré sú pre výstavu centrá najvhodnejšie a odovzdať štúdiu ich uskutočniteľnosti na posúdenie Útvaru hodnotu za peniaze. Nie je vôbec jasné, či občianske združenie odporučí jeden alebo viac projektov. Záujem prejavuje trojica uchádzačov Immocap s projektom Nový Istropolis, J&T Real Estate s dvojicou projektov Nové Lido a Eurovea City Congress a Incheba, ktorá by kultúrne a kongresové centrum rada postavila na rozsiahlych pozemkoch na brehu Dunaja pred existujúcim výstaviskom.

TREND pozval na diskusiu všetkých zainteresovaných - záujemcov o výstavbu projektu, zástupcu združenia NKKC a riaditeľa sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy. Nakoniec v štúdiu diskutovali výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán, člen predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Incheba Alexander Rozin a generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Radúz Dula. Miroslav Križan, štatutárny zástupca občianskeho združenia NKKC, a Martin Šramko, riaditeľ spoločnosti Immocap, pozvanie odmietli. Nepovažujú vraj za vhodné pred rozhodnutím diskutovať s konkurentmi a hovoriť o jednotlivých projektoch.

„S výberovým procesom nie sme veľmi spokojní. Myslíme si, že je množstvo nezodpovedaných otázok, ktoré sú pri rozhodovaní o takej veľkej štátnej investícii dôležité. Nie sú jasné kritériá výberu,“ hovorí Alexander Rozin z Incheby. „Kritériá sú zatiaľ príliš všeobecné, navyše kultúra a kongresy majú rozdielne požiadavky. Bolo by treba jasnejšie špecifikovať požiadavky, aby sa vo výberovom konaní neporovnávali jablká s hruškami. Štát by mal oveľa jasnejšie definovať podmienky a kritériá výberu,” súhlasí Pavel Pelikán z J&T.

„Myslím si, že rozhodnutie ponechať výber na treťom sektore nie je nesprávne, aspoň na rozhodnutie nemajú vplyv politici,” bráni nastavený proces výberu Radúz Dula z ministerstva dopravy. „Problémom je, že zatiaľ nepoznáme kritériá, podľa ktorých sa výber uskutoční,“ dodáva.

A. Rozin by uvítal väčšiu aktivitu štátu pri formulovaní toho, čo vlastne od NKKC očakáva. Kapacita hlavnej sály je nastavená na štyritisíc ľudí. To zodpovedá Viedni, Prahe, Budapešti či Varšave. „Naozaj chceme konkurovať práve týmto mestám z čela rebríčka kongresových destinácií? Nemyslím si, že to sú pre Bratislavu správne referenčné mestá. Podľa mňa by sa mala porovnávať skôr s mestami ako Glasgow, Ľubľana alebo Salzburg,“ argumentuje.

S tým, že cieliť na úplne najväčšie kongresové strediská je až príliš ambiciózny cieľ, súhlasí aj Radúz Dula z ministerstva dopravy. „Keby som mal ten ohlásený mešec so šesťdesiatimi miliónmi, rozdelil by som ho. Do rekonštrukcie Incheby by som dal 20 miliónov a získali by sme skvelú halu, kde sa dajú robiť koncerty pre šesť tisíc ľudí, 20 miliónov by som dal do kongresového centra v Eurovi s kapacitou 1 200 ľudí. Tým by sme pokryli 97 percent všetkých kongresov. A za zvyšných 20 miliónov by som postavil novú peknú kultúrnu halu,“ navrhuje štátu iný postup Pavel Pelikán z J&T Real Estate.

Kľúče drží občianske združenie
O tom, že štát podporí výstavbu nového kultúrneho stánku, rozhodla krátko pred ukončením svojho funkčného obdobia ešte vláda Petra Pellegriniho, keď vo februári 2020 schválila zámer uvoľniť na výstavbu centra 60 miliónov eur. Patronát nad projektom zverila Občianskemu združeniu Národné kultúrne a kongresové centrum. Jeho hlavnými predstaviteľmi sú šéf Globsecu Róbert Vass a hudobník Martin Valihora. Ako záujemcovia o výstavbu centra sa prihlásila trojica firiem Immocap, J&T Real Estate a Incheba. Národné kultúrne a kongresové centrum chce najvhodnejších uchádzačov o výstavbu projektu odporučiť do konca júna.