Na obrane sa dnes realizujú dve veľké tendre, ktoré súvisia s dodávkami transportérov. Je to príležitosť aj pre vás?
Áno, tie tendre sú predmetom širokej medializácie. Obstarávanie v silových rezortoch doma aj v zahraničí je špecifické a riadi sa svojimi pravidlami. A sú aj krajiny, ktoré si jednoducho nakúpia veci bez súťaže, pretože vedia čo, a prečo to chcú. Napríklad nechcú mať nejakú techniku od dodávateľov mimo NATO. Pozitívne je, že v poslednom čase sa uplatňuje aj požiadavka na zapojenie domáceho obranného priemyslu. Treba si uvedomiť, že tá požiadavka nie je len o tom, že domáce firmy tu platia dane a zamestnávajú ľudí. Peniaze zaplatené slovenským firmám sa do ekonomiky štátu vrátia a naopak, keď kúpite niečo zo zahraničia, tak tie peniaze odtečú preč. Zároveň tu však ide aj o bezpečnostný aspekt. Dnes sa totiž potvrdzuje, že pokiaľ my nebudeme mať žiaden domáci obranný priemysel, kto nám v prípade nejakého konfliktu pomôže? Každá krajina si bude prioritne riešiť svoje potreby. To podľa mňa znamená, že absolútne minimum na zabezpečenie aspoň základnej údržby a servisu či dokonca nejakej sériovej výroby domácimi firmami je opodstatnené.

Viete si predstaviť väčšiu účasť na takýchto projektoch?
Výrobcov obranných a bezpečnostných technológií je na Slovensku absolútne minimum, a preto by sme aj tento priemysel mali ďalej podporovať. Pokiaľ má totiž dostatočnú podporu štátnej správy, dokáže byť vďačným biznisom z hľadiska exportu, platenia daní, zamestnávania ľudí či vývoja a výskumu. Aj my musíme drasticky investovať do vývoja a každý rok ide o sedemciferné sumy, pretože vývoj ide v obrane tak rýchlo dopredu, že pokiaľ majú naše produkty viac ako tri roky, tak sa stávajú neatraktívne na trhu, musíme ísť výrazne s cenami nadol a tam nám už náš biznis model nevychádza.

Vráťme sa k miliardovému kontraktu na obrane. Je to zaujímavé pre vás?
Určite to je príležitosť pre slovenské firmy, aj pre nás. My máme unikátnu výhodu, že na Slovensku nemáme priamu konkurenciu. Neexistuje tu iná firma, ktorá by vyrábala zodolnenú elektroniku, ktorá spĺňa americké alebo NATO vojenské štandardy. Naše produkty sú certifikované a zavedené do výzbroje. To znamená, že prešli vojskovými skúškami, a tým pádom akákoľvek členská krajina NATO ich vie používať bez potreby ich ďalej testovať.

Čo vieme vďaka tomu predávať do sveta?
Máme široké portfólio špecializovaných produktov, z ktorých sú nosné  produktové línie pre mobilné resp. vozidlové systémy a nasaditeľné systémy do poľných podmienok. Mobilné systémy majú vyšší stupeň zodolnenia nakoľko sú určené aj pre pásovú bojovú techniku, kde ide o násobne väčšie otrasy a vibrácie. Napríklad pri výstrele z húfnice by otrasy odrovnali väčšinu bežných zariadení. Máme skúsenosť s našimi zariadeniami, že pokiaľ ich niekto priamo fyzicky nezničí, tak nemáme reklamácie. Zoberte si napríklad pri nasadení tejto technológie v Afganistane alebo Iraku, že by došlo k nejakej poruche na komunikačnom zariadení. Vymeniť sa na mieste nedá a vyradí to z nasadenia celé vozidlo. Okrem toho dávame dôraz na softvérové vybavenie a máme aj portfólio dronov a iných zariadení, ktoré do našich systémov dopĺňajú spôsobilosti. Všetky zariadenia sú určené aj na export. 

Nie je to tak, že každý ďalší vývoj predražuje výrobu takýchto zariadení?
Áno, investície do výskumu a vývoja sú vysoké, ale aj životnosť komponentov a ich spôsobilosti sú výrazne vyššie.

Idete do týchto tendrov s niečím?
Firmy, ktoré sa chceli týchto tendrov zúčastniť mali povinnosť zapojiť aj domáci obranný priemysel. Keď si zmapovali ten Slovenský, tak tu našli portfólio firiem, s ktorými prešli možnosti, čo by im vedeli dodávať. Prešli si aj naše portfólio a vďaka tomu, že už nie sme nováčikmi na trhu a máme zavedené produkty za dostupné ceny, prijali niektoré ponuky. Očakávam, že keď bude známy víťaz tendra, dokážeme podpísať aj my nové kontrakty.

Nakopne to do ďalšieho obdobia váš biznis?
Bolo by fajn, ak by sme mali kontrahovaných už niekoľko viacročných objednávok. Vieme lepšie plánovať zdroje. O to sa snažíme nielen pri domácich tendroch, ale aj v zahraničí.

Kto je dnes vaša konkurencia v našom regióne?
Nerobíme len špeciálnu techniku, ale máme firmu postavenú na troch pilieroch a len jeden sa zaoberá špeciálnymi systémami. Do toho rátam aj našu dcérsku spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom dronov. Druhá divízia je divízia ICT systémov, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na informačnú bezpečnosť, na budovanie dátových centier, počítačových sietí a cloud. Posledná divízia sa venuje vývoju softvéru. Napriek rôznemu zameraniu divízií sme sa sústreďovali na zákazníkov zo silových rezortov, ale uvedomujem si, že z hľadiska rizika je dôležité ďalej diverzifikovať, na čom už intenzívne pracujeme. Každá divízia má v regióne inú konkurenciu. U špeciálnych systémov sú nevyhnutné vysoké investície a preto je konkurencie výrazne menej ako napríklad u divízie ICT alebo pri vývoji softvéru.

Na fotke je šéf spoločnosti Aliter Technologies Peter Dostál.
Zdroj: TONY ŠTEFUNKO