Hlasovanie v riadiacom výbore, ktorého zasadnutie premiérovo viedol nový vicepremiér pre informatizáciu Richard Raši, podľa informácií TRENDU prebehlo pomerne hladko. Členovia výboru schválili všetky štúdie vykonateľnosti s tým, že predkladatelia do nich majú zapracovať pripomienky Útvaru hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR.

Schválené projekty:

  • Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy (TCO: 43,2 mil. €)
  • Zavedenie služieb Platform as a Service (odhadované celkové náklady na vlastníctvo TCO: 39,4 mil. €)
  • IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - Inteligentné regulácie (TCO: 35 mil. €)
  • Rozvoj platformy integrácie údajov a Manažment osobných údajov (TCO: 21,6 mil. €)
  • WiFi4Sk (maximálna alokácia: 10 mil. €)

PRAMEŇ: Útvar hodnoty za peniaze

Štyri najväčšie projekty Útvar hodnoty za peniaze odporúčal schváliť, najmenší z nich, WiFi4Sk, neposudzoval. Pri každom z hodnotených projektov predpokladá, že dosiahne dostatočnú ekonomickú návratnosť. Konštatuje tiež, že predpoklady o výške očakávaných prínosov sa javia dosiahnuteľné - avšak s tým, že „na základe dostupných informácií ich nie je možné plnohodnotne overiť.“

Za kľúčovú označili analytici  Útvaru optimalizáciu nákladov počas prípravy a realizácie projektu. Očakávajú tlak na znižovanie jednotkových cien a zjednodušovanie náročnosti riešenia bez vplyvu na prínosy. V zmluvách s dodávateľmi by tiež mali byť záväzné objemy a jednotkové ceny nakupovaných človekodní, hardvéru, softvéru a služieb. (Prečítajte si kompletné stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze a hodnotenia projektov.) 

Pripomienky zaslali aj ítečkoví špecialisti zo združenia Slovensko.Digital, ktorý projekty hodnotili pomocou metodiky Red Flags. „Vítame, že štúdie možno pripomienkovať ešte pred schvaľovaním. Na druhej strane, vidíme, že stále žijeme v ére megalomanských projektov, bez adekvátnych zdôvodnení prínosov a nákladov. Naše pripomienky, ktoré to mali zmeniť, ostali nezapracované,“ uvádza šéf združenia Ján Hargaš.

O čom sú projekty

Zmyslom projektu s najväčším budgetom i názvom (Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy) je zlepšiť kontroverzne vnímaný vládny portál Slovensko.sk.

Zlepšiť by sa mala navigácia na portáli, pribudnúť by mala osobná zóna (portfólio klienta) a tiež štátny messenger ako forma helpdesku. Okrem toho sa sprístupní evidencia oprávnení tretích strán napojených na Open API verejnej správy ako aj služby a podpora mobilných platforiem. Súčasťou rozvojového projektu je aj zvýšenie kapacity hardvéru. 

Prevádzkovateľom vládneho portálu Slovensko.sk je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Prakticky od svojho spustenia má problémy s neprehľadnosťou používateľského rozhrania, kapacitným výkonom a spoľahlivosťou.

NASES z nich v poslednom čase čoraz viac viní dodávateľa, duo Swan-Globaltel. Od nástupu nového generálneho riaditeľa Lukáša Sojku v októbri minulého roka dostalo za prevádzkové problémy už päť sankcií v celkovej hodnote bezmála 500-tisíc eur.

Projekt na rozšírenie vládneho cloudu (Zavedenie služieb Platform as a Service, PaaS) predkladalo Ministerstvo vnútra SR. Jeho cieľom je sprístupniť štátnym inštitúciám nástroje na vývoj, nasadenie a prevádzku aplikácií v cloude, a tiež im poskytnúť centrálne komponenty (ako sú licencie, API manažment, autentifikácia).

Ministerstvo očakáva, že vo finále bude aspoň 40 percent projektov financovaných z eurofondového OP II využívať služby cloud natívnej platformy PaaS a 60 percent softvérové licencie poskytované cez PaaS. Naplánovaná je desaťpercentná úspora nákladov vďaka centrálnemu nákupu licencií a ďalších desať percent má skresať efektívnejšie využívanie modelu pay-as-you-go.

„Projekt je v súlade so strategickými prioritami informatizácie, ale problém vidíme v nákladoch. Uvažuje sa s časťami, ktoré sú duplicitné k už existujúcim systémom, a nákladové kalkulácie nie sú dostatočne vysvetlené,“ tvrdí Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Projekt s ďalším komplikovaným názvom (IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - Inteligentné regulácie) je o vytvorení jednotného spôsobu vytvárania doložiek vplyvom k zákonom. Vzniknúť má informačný systém pre automatizovanú kvantifikáciu vplyvov nových i existujúcich regulácií.

Súčasťou naplánovaného projektu je i verejne dostupný register, ktorý podnikateľom umožní jednoduché vyhľadávanie regulácií, ktoré sa ich týkajú. Úradníkom pomôže zasa urýchliť proces kontroly ich dodržiavania.

V balíku nových projektov sa myslí aj na zavedenie princípu Jedenkrát a dosť a tiež na zvýšenie kontroly nad tým, čo sa s údajmi fyzických i právnických osôb deje v prostredí verejnej správy (Rozvoj platformy integrácie údajov a Manažment osobných údajov).

Projekt predložil Úrad podpredsedu vlády R. Rašiho. Princíp Jedenkrát a dosť, ktorý má zabezpečiť, že úrady nesmú od občanov a firiem pýtať údaje, ktoré si samé môžu nájsť v štátnych informačných systémoch, mal byť vlajkovou loďou jeho predchodcu, dnešného premiéra Petra Pellegriniho.

„V minulom roku úrad začal boj s byrokraciou na legislatívnom poli, keď spoločne s rezortom hospodárstva pripravil zákon proti byrokracii. Vojnu s byrokraciou však vyhráme až vtedy, keď úrady dostanú do rúk permanentné – nie provizórne – technické riešenie na zdieľanie údajov,“ vyhlásil R. Raši.

Ľ. Illek zo Slovensko.Digital upozorňuje, že princíp jedenkrát a dosť mal platiť už tento rok a služba Moje dáta sa mala začať rozbiehať už v roku 2016. Namiesto toho štát predkladá projekt, ktorého výsledky podľa neho uvidíme až o niekoľko rokov.

„Štúdia rieši opäť iba vytvorenie centrálneho systému. Avšak vidíme podstatné riziká, či sa ho podarí naplniť obsahom a dosiahnuť prezentované zámery projektu. Napríklad pre dosiahnutie princípu Jedenkrát a dosť je kľúčová spolupráca všetkých dotknutých úradov - a tomu sa projekt vôbec nevenuje,“ dodáva Ľ. Illek.

Aj najmenšia položka v balíku nových projektov (WiFi4Sk) je srdcovkou úradu vicepremiéra. Ide o slovenskú obdobu európskeho projektu WiFi4EU, ktorá umožní mestám a obciam získať financie na technické vybavenie pre bezplatné WiFi na verejných miestach.