Ako vnímate problémy spojené s vnútorným prostredím a prečo je dôležité sa ním zaoberať?

Miroslav Zliechovec: Kvalita vzduchu v mestách je vypuklým problémom snáď už od čias industriálnej revolúcie. Dnes je za znečistenie vzduchu zodpovedné spaľovanie fosílnych palív alebo poľnohospodárske a industriálne aktivity. Ani Slovensko sa týmto problémom nevyhlo. Podľa informácií organizácie BreatheLife, ktorá monitoruje kvalitu vzduchu a snaží sa riešiť problém znečistenia ovzdušia, majú problém Bratislava aj Košice. Dve naše najväčšie mestá majú dvakrát horšiu kvalitu ovzdušia, ako sú odporúčané hodnoty. Na Slovenku ročne zomrie viac ako 3 000 ľudí na zdravotné komplikácie spôsobené znečistením vzduchu.

Myslíme si ale, že kvalita vzduchu v interiéri je rovnako dôležitá, ako kvalita vonkajšieho vzduchu. A to preto, lebo vo vnútri trávime až 85 % nášho času. Celé dni sa zdržujeme v práci, doma, v škole, v kanceláriách či vo fitnescentrách. Počas tejto doby sme síce čiastočne chránení pred znečisteným vonkajším vzduchom, ale aj v interiéroch na nás môžu čakať rôzne nástrahy. Či už je to nevhodná vlhkosť vzduchu alebo prchavé škodlivé látky.

Voľne prchavé škodlivé látky môžu byť v domácnostiach veľkým problémom. Vyvolávajú množstvo zdravotných problémov, ako napríklad bolesti hlavy, oslabenie imunity alebo alergie. Najviac zastúpeným znečisťovačom ovzdušia z voľne prchavých organických látok je formaldehyd. Do ovzdušia sa uvoľňuje z viacerých zdrojov, ako sú napríklad nábytok, podlahové krytiny alebo čistiace prostriedky.

Zdravé vnútorné prostredie je rovnako dôležité ako to vonkajšie

Na základe akých parametrov sa dá posudzovať kvalita vnútorného prostredia?

Barbara Lamatová: To, ako sa ľudia cítia vo vnútornom prostredí, je ovplyvnené objektívnymi a subjektívnymi  faktormi. Objektívne faktory, teda tie, ako samotné prostredie vplýva na osobu, sú spojené s tepelnými a vlhkostnými podmienkami, hlukom, svetelnými a estetickými faktormi. Do veľkej miery je stav vnútorného prostredia ovplyvnené aj kvalitou vzduchu, množstvom prchavých chemických látok, CO2 či prachových častíc v ovzduší. Medzi subjektívne aspekty patrí hlavne činnosť, ktorá sa v danom prostredí vykonáva a fyzický či duševný stav človeka.

Ak chceme mať zdravý interiér, ktoré faktory je najdôležitejšie sledovať?

MZ: Pre kvalitné vnútorné prostredie je najdôležitejšie udržiavať v budovách optimálnu teplotu, bez veľkých teplotných rozdielov a nízke prúdenie vzduchu – bez prievanu. Veľký vplyv na vnímanie pohody má aj relatívna vlhkosť. Schopnosť relaxovať či sústrediť sa do veľkej miery narúšajú nežiadané zvuky a hluky. Pre správne biologické fungovanie organizmu je tiež podstatný prísun dostatočného denného svetla. Kvalita vnútorného vzduchu môže často znamenať faktor, ktorý nie je vnímaný a užívateľ stavby  ho nevie jednoznačne definovať, ale jeho pôsobenie môže mať veľké následky a vplyv na užívateľov stavieb.

Zdravé vnútorné prostredie je rovnako dôležité ako to vonkajšie

Porovnajme to s realitou. Aké sú najväčšie problémy interiérov súčasných budov?

BL: Mnohé budovy majú problém s vyváženou teplotou – zachovanie čo najstabilnejšej teploty v čase, ale aj v priestore. Taktiež zvýšená alebo príliš nízka relatívna vlhkosť v závislosti na ročnom období a vykurovaní. Poznáme stavby, ktoré majú problém s dostatkom denného prirodzeného osvetlenia, ktoré sa potom musí nahrádzať umelým. Užívatelia stavieb vnímajú mnoho problémov s akustickou izoláciou, či už ide o hluk z vedľajších bytových jednotiek, ale aj hluk z vonkajšieho prostredia.

A ako tieto problémy riešiť?

Alexander Prizemin: My v Saint-Gobain pomáhame navrhovať stavby od idey až po realizáciu. Snažíme sa robiť aj osvetu, školíme projektantov, developerov, investorov. Presne podľa účelu budovy – kancelárie, školy, nemocnice, stavby na bývanie. Máme aj vlastné nástroje na meranie a jednoduchšie navrhovanie kvality vnútorného prostredia. Zabezpečujeme jeho meranie a ponúkame možnosť spolupráce s odborníkmi a dodávateľmi špeciálnych technológií, ktoré prispievajú k zvýšenej kvalite vnútorného prostredia. Vyvíjame tiež riešenia a produkty, ktoré pozitívne vplývajú na kvalitu vnútorného prostredia.

Vplývajú na kvalitu vnútorného prostredia aj materiály použité na stavbe?

AP: Jednoznačne. Správne navrhnutý produkt či kombinácia materiálov do konkrétneho riešenia ovplyvňujú celkový výsledný efekt budovy. Správne zvolené tepelné izolácie obvodových konštrukcií zabezpečia zas ideálne tepelné podmienky bez rizika zvýšenej vlhkosti. Systém vzduchotesných či parobrzdných fólií v kombinácií so správnymi typmi tepelných izolácie zabezpečí minimalizáciu rizika tvorbe kondenzácie a následne plesní. Vnútorné omietky na prírodnej báze dokážu zabezpečiť optimalizáciu vlhkostných podmienok a dokonale hladké steny bez možnosti zachytávania prachových častíc. Takto by sme mohli spomenúť systémy deliacich priečok pre perfektnú akustickú izoláciu – oddelenie od hlučných susedov či vonkajších priestorov či riešenia pre optimalizáciu interiérovej akustiky pre špecifické priestory školských alebo zdravotníckych zariadení. Riešenia treba vždy hľadať v súvislosti s tým, ako sa bude daná stavba využívať, či ide o kancelárie, rodinné domy, bytové domy, nemocnice, školy alebo škôlky. Taktiež ponúkame množstvo podlahových riešení – poterov či suchých prefabrikovaných dosiek, ktoré v kombinácii so špeciálnou podlahovou izoláciou dokážu utlmiť každý krokový hluk. Okenné či fasádne zasklenia zabezpečujú dostatočný prísun denného osvetlenia pri splnení najprísnejších požiadaviek na tepelnú či akustickú izoláciu. Ponúkame aj špecifické riešenia pre konštrukcie vzduchotechnických potrubí, ktoré zabezpečia ľahké, rýchlo a ekonomicky realizovateľné riešenia VZT.

Spomenúť môžeme tiež sadrokartónové dosky s technológiou Activ’Air®, ktorými bojujeme proti formaldehydom v domácnosti. Zložka Activ’Air®, ktorú Rigips pridáva do svojich sadrokartónových dosiek, premieňa formaldehyd na neškodnú látku a zamedzuje jej spätnému vylučovaniu. Vďaka tomu dokáže znížiť koncentráciu formaldehydu v miestnosti až o 70 %. Okrem toho sú tieto dosky ľahšie a praktickejšie ako murované steny, vďaka čomu je s nimi výstavba výrazne pohodlnejšia.

Zdravé vnútorné prostredie je rovnako dôležité ako to vonkajšie

Ako sa prejavuje zdravé vnútorné prostredie vo vašom koncepte Multi Comfort?

MZ: Cítia sa tam naozaj komfortne. Bez vplyvu na zdravie, lepšie dokážete relaxovať – keď ide o rodinné domy. V prípade kancelárií či škôl alebo škôlok sa v nich dokážete lepšie sústrediť na prácu či vzdelanie. Pri zdravotníckych zariadeniach sa preukázateľne dokázal vplyv vnútorného prostredia na zníženie času potrebného na hospitalizáciu.