Podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat využívajú zdieľané ubytovanie najčastejšie Luxemburčania (44 percent) či Íri a Malťania (v oboch prípadoch po 26 percent).

Slováci sa postupne doťahujú na priemer Únie. Vlani až 18 percent Slovákov využilo zdieľané ubytovanie doma či v zahraničí. Predbehli napríklad aj Českú republiku, kde iba 5 percent ľudí využíva túto formu ubytovania. Podobne ako v Česku sú na tom ľudia na Cypre, kde iba tri percentá ľudí využíva zdieľané ubytovanie, Litve (7 percent), Grécku, Rumunsku a Slovinsku (všade 8 percent) či Bulharsku (9 percent).

„V prípade Slovenska ide o mierny medziročný rast záujmu o tieto formy zdieľanej ekonomiky. Najčastejšie sa u nás využíva ubytovanie a doprava. Netreba sa však toho obávať. Jednotlivé platformy, či už poskytujúce ubytovanie alebo dopravu, majú už zavedený reputačný systém, a to jednak zo strany poskytovateľa ako aj zákazníka. Dokonca je to zaistené aj rôznymi formami poistenia na oboch stranách,“ uviedla Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

„Napríklad platforma RelayRiders, kde ľudia môžu požičať svoje auto alebo si prenajať cudzie vozidlo, ponúka poistenie škody pre ich jazdcov,“ dodala.

Zdieľaná ekonomika je výrazným prínosom pre ekonomiku. Podľa údajov Európskej komisie sa príjmy zo zdieľanej ekonomiky na Slovensku vyšplhali v roku 2016 na takmer 122 miliónov eur.

Od januára minulého roka platí, že sa zdaňujú firmy podnikajúce v segmente zdieľanej ekonomiky. Napríklad ubytovacia služba Airbnb musí zdaňovať svoje príjmy, a to z poplatku, ktorý podnikateľ odvedie zahraničnej spoločnosti za používanie jej platformy. Je mu zrazená 19-percentná alebo 35-percentná zrážková daň v závislosti od sídla skutočného príjemcu platby.

Na Slovensku sa pritom zdieľaná ekonomika využíva ako zdroj zárobku len minimálne. Podľa posledných odhadov Inštitútu pre finančnú politiku pri ministerstve financií podiel zdieľanej ekonomiky je na Slovensku menší ako 0,01 percenta HDP.