Spoločnosť Dell Technologies sa v spolupráci s Inštitútom pre budúcnosť (IFTF – Institute for the Future) a 20 expertmi z akademického aj firemného sveta, pokúsila predpovedať, ako umelá inteligencia, robotika, virtuálna aj rozšírená realita či cloud computing, zmenia naše životy a prácu v najbližšej dekáde.

Ľudia vs. stroje

Ako naznačuje headline štúdie nazvanej „Nová éra partnerstva medzi ľuďmi a strojmi“, do roku 2030 sa závislosť ľudí na technológiách rozvinie do skutočného partnerstva so strojmi. Ľudia doň budú vnášať kreativitu, nadšenie a podnikateľské myslenie, zatiaľ čo stroje budú vynikať v rýchlosti, v automatizácii činností a v efektivite. Výsledkom bude prekonávanie našich prirodzených ľudských obmedzení, rast produktivity, ale aj väčšie nároky na našu flexibilitu, keďže kvalifikačné požiadavky sa budú meniť doslova zo dňa na deň.

Pre podnikateľov a manažérov je dôležité, že v roku 2030 bude každá firma technologická, bez ohľadu na oblasť jej podnikania. Po prvý krát v modernej histórii však podniky nedokážu predpovedať vývoj vo svojich odvetviach. Podľa Digital Transformation indexu od Dellu 52 % senior manažérov zo 16 krajín zažilo nedávno v oblasti, kde ich firma pôsobí, výrazné zmeny súvisiace s nástupom digitálnych technológií. Takmer každý druhý manažér pripúšťa, že ich spoločnosť sa môže stať v priebehu 3 až 5 rokov zastaranou a nepotrebnou.

Ako bude vyzerať technologická budúcnosť

  1. Do roku 2030 dokážu personalizovaný asistenti s umelou inteligenciou robiť oveľa viac vecí, ako dnes. Budú sa o nás starať predpovedateľným a automatizovaným spôsobom.
  2. Stroje a softvér firmám pomôžu hľadať vhodných ľudí. Strojové učenie zjednoduší vyhľadávanie špecifických schopností a kompetencií ľudí, vďaka čomu firmy ľahšie nájdu pracovníkov s presne takými vedomosťami a zručnosťami, aké potrebujú pre konkrétne úlohy. Popri tom bude naďalej klesať význam miesta, kde sa práca vykonáva.
  3. Až 85 % pracovných pozícií z roku 2030 doposiaľ neexistuje, čo bude klásť veľké nároky na flexibilitu zamestnancov. Rýchlosť nadchádzajúcich zmien bude taká veľká, že ľudia sa budú musieť novým požiadavkám prispôsobovať takpovediac „za pochodu“, k čomu im dopomôže virtuálna a rozšírená realita. Schopnosť nadobúdať nové vedomosti sa stane dôležitejšia ako samotné vedomosti.