Napríklad v prípade virtualizácie serverov môžu správcovia spustiť oveľa viacej aplikácií fungujúcich ako plnohodnotné virtuálne servery na oveľa menšom počte fyzických serverov.
Je to, ako keď dáte do auta viacerých pasažierov, ktorí sa navzájom nevidia a každý z nich je presvedčený, že sa vezie sám a auto je len jeho. Túto stratégiu by mala využiť aspoň sčasti každá organizácia.

Okrem tých spomínaných je tu ešte jeden typ virtualizácie, ktorý má špecifické využitie a týka sa koncových používateľov. Windows Virtual Desktop umožňuje virtualizovať pracovné prostredie stolových počítačov a notebookov. Celá služba pritom beží v cloude a obsahuje aj všetky nástroje potrebné na správu a zabezpečenie.

Používatelia majú k dispozícii im známe prostredie operačného systému Windows 10 a klasické kancelárske aplikácie MS Office, pravdaže v cloudovej verzii umožňujúcej spoluprácu pracovných tímov zdieľaním či spoločným editovaním dokumentov a kolaboračné a komunikačné nástroje, ako sú Skype či Teams.

Na strane zákazníka nie sú potrebné žiadne servery, všetko beží v cloude a prostredie sa vie zobraziť na koncových počítačoch PC, Mac, ale aj na tabletoch Android či iPad. Používateľ môže niečo rozrobiť na jednom zariadení, odpojiť sa a potom sa pripojiť k tej istej obrazovke a pokračovať v práci na inom počítači alebo tablete.

To robí virtuálne desktopy ideálnymi v prostrediach, kde má jeden používateľ viacero zariadení napríklad preto, lebo sa pohybuje, ako povedzme lekár v nemocnici. Je to optimálne riešenie aj všade tam, kde na jednom zariadení pracuje viacero ľudí, napríklad vo viaczmennej prevádzke.

Virtuálne desktopy umožňujú aj vysoko bezpečný spôsob práce s citlivými dátami, lebo tie sa na samotnom koncovom zariadení vôbec nenachádzajú. To je dôvod, prečo virtuálne desktopy používajú už dve desaťročia napríklad banky. Avšak to, čo mohlo byť vnímané ako okrajové riešenie pre špecifické nasadenia, sa dnes rýchlo mení na všeobecne žiadanú technológiu.

Sprístupniť zamestnancom prácu aj s citlivými aplikáciami odvšadiaľ, či už z domu alebo z terénu, je dnes potrebné všade. Aj v odvetviach, kde diaľkový prístup doposiaľ neumožňovali regulácie, ako napríklad v energetike či vo finančníctve, bola na úrovni EÚ iniciovaná zmena súvisiacej legislatívy.

Aj našej štátnej sfére, ktorá sa práci z domu doposiaľ skôr bránila, by umožnili virtuálne desktopy nielen v kritických situáciách kontinuitu poskytovaných služieb.

Centralizácia IT je stratégia, ktorá zjednodušuje procesy. V tomto prípade sa správcovia už nemusia starať o koncové zariadenia. To, že virtuálne desktopy šetria čas, námahu aj peniaze, si uvedomujú na IT oddeleniach všetci. Toto riešenie, môže byť teda jedno z tých najobľúbenejších pre zefektívnenie procesov firiem ako aj zabezpečenie kontinuity podnikania či služieb zákazníkom a občanom.