Riaditeľka inkubátora Lenka Bednárová vysvetľuje, že otvorenie coworkingu vyplynulo z požiadaviek firiem, ktoré momentálne využívajú inkubátor. Okrem ľudí z inkubovaných firiem však bude coworking dostupný aj pre externých freelancerov, start-upistov a študentov STU.

Miestnosť s rozlohou 62 štvorcových metrov má kapacity stolového sedenia pre desiatich ľudí, ďalšie dodatočné miesta sú na sedačkách a tuli vakoch. Dispozične vychádza z možností, ktoré poskytuje budova – InQb sídli v budove STU na Pionierskej ulici v Bratislave.

Firmy a tímy v coworkingu budú môcť využívať aj ďalšiu zasadačku pre 20 osôb, kde sa môžu stretnúť s obchodnými partnermi.

Cenové balíčky pre Flexi Room zostavil manažment InQb vo viacerých variantoch pre tri cieľové skupiny – inkubované firmy, študenti STU a ostatní záujemcovia.

„Nakoľko momentálne spustíme ešte iba testovaciu prevádzku, tak cenníky budú zverejnené až po ich finalizácii, ktorá prebehne po spätnej väzbe od prvých testujúcich účastníkov,“ dodáva L. Bednárová.

Univerzitný inkubátor InQb sa rozširuje, otvára coworking

Coworking Univerzitného technologického inkubátora InQb Zdroj: InQb

Od start-upov po trojročné firmy

Univerzitný inkubátor InQb mal dosiaľ pre začínajúcich podnikateľov v ponuke dva podporné programy. Pokračuje s nimi naďalej.

Prvým je start-upová kancelária. Trvá tri mesiace, počas ktorých môže nádejný inovátor – hoci ešte nemá založenú firmu – bezplatne využívať technické zázemie inkubátora, ale musí sa snažiť vytvoriť biznis plán.

„Projekt by sa mal aspoň okrajovo týkať využitia technológií. Nemusí byť však z IT, mali sme tu aj strojárov alebo chemikov,“ spomína L. Bednárová.

Samotný inkubátor (druhý podporný program) je už určený mladým, najviac trojročným firmám. Tie už za prenájom priestorov platia, ale ceny sú oproti klasickým bizniscentrám nižšie. Forma „sedenia“ je tiež prvá vec, ktorá padne návštevníkovi do oka: žiadny open-space, ale dlhá chodba s radom kancelárií za sebou.

Počas uplynulých desiatich rokov InQb podporil 48 projektov, predovšetkým z oblasti IT a elektrotechniky (25 projektov). Silné zastúpenie v jeho portfóliu má tiež stavebníctvo a architektúra (11 projektov).

Hladký prechod

Jednou z firiem z inkubátora je Solargis. Projekt pôvodne štartoval pod názvom GeoModel Solar a jeho zakladatelia vyvinuli softvérové nástroje na spracovanie meteorologických pre účely analýzy vhodnosti výstavby fotovoltaických elektrární.

Inými slovami, tak ako uhoľná elektráreň potrebuje uhlie, tak fotovoltaická vyžaduje slnečné svetlo. Čím ho má tá-ktorá lokalita menej, tým menej efektívne je postaviť tam solárne panely.

Solargis vstúpil do InQb pred ôsmimi rokmi. „Prešli sme do biznisu z vedy a aj vďaka podmienkam v inkubátore bol tento prechod hladký a prirodzený,“ spomína šéf firmy Marcel Šúri.

Konkrétne oceňovali prístup k univerzitným zdrojom, ako je rýchle internetové pripojenie či prístup k databázam vedeckých článkov. „Pomáhali nám tiež riešiť problémy, ktoré človek na začiatku nemyslí, najmä v právnej a legislatívnej oblasti,“ dodáva M. Šúri.

Dnes už je Solargis etablovaná firma. Zamestnáva 27 ľudí (z toho šiestich zo zahraničia) a svoj softvér predáva do celého sveta.

Univerzitný inkubátor InQb sa rozširuje, otvára coworking

Šéf Solargisu Marcel Šúri Zdroj: InQb