Občianska iniciatíva Hackvirus.sk vznikla za účelom pomoci štátu a občanom v aktuálnej kríze vzniknutej novým koronavírusom. Jej cieľom je hľadať a spájať technologické nápady v boji proti nákaze pod jednou strechou.

Od verejnosti im prišla skoro tisícka nápadov a podnetov, ktoré sa rozhodli podrobne preskúmať. „Všetkým zaslaným nápadom či podnetom sme sa venovali, dôkladne sme ich preskúmali v rámci viac kolového výberového konania, do finále sa dostalo 20 najlepších nápadov, “ hovorí Juraj Gago, jeden zo zakladateľov Hackvirus.sk.

Na transformáciu nápadov do reálneho produktu zorganizovali virtuálny hackathon. Do podujatia sa zapojilo viac ako 150 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali IT expertom realizovať technologické riešenia. Na online hackathone sa vytvorili viaceré programátorské tímy, ktoré pracovali na zadaniach.

Čo je Hackathon

Hackathon je spojenie anglických slov hack a marathon. Ide o časovo obmedzenú udalosť, na ktorej sa stretnú programátori, dizajnéri a ďalší vývojári, ktorí na jednom mieste a prakticky bez prestávky pracujú na spoločnom projekte alebo aplikácii. Hackathony vyhlasujú aj rôzne veľké firmy a prihlásiť sa môže viacero tímov. Nie zriedka si víťaz odnáša odmenu. Štandardne je hackathon spoločenská udalosť v priateľskej atmosfére.

Riešili sa hlavne tri témy. Prvou je spôsob evidencie, edukácie a aktivizácie dobrovoľníkov, hlavne z radov odborníkov. Druhou témou je samo registrácia obyvateľov, ktorí sú doma a cítia sa ohrození korona vírusom. Treťou riešenou témou je takzvaný tracking nakazených, s upozornením ďalších potenciálnych pacientov, píše sa v tlačovej správe iniciatívy.

Tisícka nápadov a traja víťazi. Dobrovoľníci ponúkli pomoc nemocniciam v kríze

Najviac pomenované témy Zdroj: Perry Talents

Odborným garantom tejto aktivity sú technologické firmy, ktoré sa do iniciatívy zapojili ako partneri. „Prvé dve riešenia boli v rámci aktivity Hackvirus.sk dotiahnuté do formy prototypov,“ priblížil situáciu Marek Grác, prevádzkový riaditeľ zo spoločnsoti Asseco Central Europe. Podľa neho existuje množstvo ďalších vlastností, ktoré by bolo možné doplniť, ak tieto riešenia získajú podporu od predstaviteľov štátu.

Technické riešenia

Prvým výsledkom virtuálneho hackathonu je mobilná aplikácia na samoregistráciu občanov. Tá bude slúžiť na to, aby ľudia mohli jednoducho požiadať o registráciu na vyšetrenie prítomnosti nového koronavírusu. V súčasnosti je situácia taká, že telefónne linky zažívajú nápor volajúcich, ktorí hľadajú informácie o možnosti testovania. Situácia sa s nárastom prípadov môže ešte viac skomplikovať. Nová aplikácia ponúkne bezpečnú komunikáciu na diaľku a ušetrí sily a prostriedky v takejto kritickej situácii.

„Fungovať bude tak, že položí používateľovi niekoľko otázok týkajúcich sa príznakov, cestovateľskej anamnézy a výskytu ochorenia v okolí,“ uviedli tvorcovia aplikácie. „Potom identifikuje človeka jednoduchým spôsobom cez fotografiu občianskeho preukazu a rozpoznanie jeho údajov. Všetky takto zozbierané údaje odošle bezpečným spôsobom do centrálnej evidencie,“ dopĺňajú tvorcovia. Okrem toho obsahuje dôležité informácie o tom, aké opatrenia je potrebné dodržiavať. Aplikácie je pripravená na odovzdanie štátu.

Tisícka nápadov a traja víťazi. Dobrovoľníci ponúkli pomoc nemocniciam v kríze

Mobilná aplikácia na samoregistráciu občanov Zdroj: Perry Talents

Druhá mobilná aplikácia slúži na sledovanie nakazených na COVID-19. „Cieľom aplikácií je okrem získania informácie o pôvodcovi nákazy aj identifikácia ďalších potenciálnych pacientov, s ktorými sa pôvodca nákazy stretol v poslednom období,“ približujú funkcie aplikácie jej tvorcovia. Keďže podobnej aplikácii sa venuje viacero špecialistov mimo iniciatívy Hackvirus.sk, tak ambíciou je ich spojiť, aby priniesli ucelené riešenie.

Platforma Odborní dobrovoľníci

Okrem dvoch aplikácií sa iniciatíva rozhodla založiť platformu s názvom Odborní dobrovoľníci, ktorá zhromažďuje všetkých odborníkov – dobrovoľníkov, hlavne z medicínskej obce. Ide napríklad o študentov medicíny, sestry, farmaceutov, zdravotníckych pracovníkov či zubárov.

Cieľom tejto platformy je dostať dobrovoľníkov pod jednu strechu, kde ich je možné edukovať, ale aj aktivizovať. V krízovom stave by mohla platforma slúžiť pre nemocnice tak, aby ich vedeli v stave preťaženého zdravotného systému operatívne využiť. Iniciatíva Hackvirus.sk má v pláne platformu sfinalizovať do konca týždňa.