Nový regulačný úrad, ktorému možno prischne skratka ÚREK alebo ÚREKPS, je nástupcom Telekomunikačného úradu (TÚ) SR a Poštového úradu (PÚ) SR. Vznikne ich zlúčením. Jeho sídlo bude v Bratislave, kde sídli TÚ SR, pričom stále pracovisko pre poštové služby bude v Žiline, kde zasa sídli PÚ SR.

Na základe schváleného zákona vznikne aj nový Dopravný úrad. Ten vznikne zlúčením Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Štátnej plavebnej správy a Leteckého úradu SR.

Dôvodom pre zlučovanie úradov je snaha o úspory verejných zdrojov. Návrh zákona, ktorý pripravilo ministerstvo dopravy, očakáva, že reorganizácia v rokoch 2014-2016 ušetrí 2,1 milióna eur. Zanikne 53 funkčných miest, vrátane troch šéfovských a jedného podpredsedníckeho - prepúšťať sa budú najmä ľudia, zabezpečujúci obslužné a servisné činnosti.

Kto bude predsedom ÚREK-u, zatiaľ zrejmé nie je. Podľa zákona by ho na návrh vlády mala voliť Národná rada. Podpredsedu vymenuje sama vláda. Tak to bolo aj v prípade vedúcich činiteľov Telekomunikačného a Poštového úradu.

Ak do 1. januára parlament nevymenuje šéfa Regulačného úradu, jeho funkciu bude vykonávať zamestnanec úradu, ktorého tým poverí predseda NR SR. Ten s ponukou v zmysle zákona musí osloviť najprv doterajšieho predsedu Telekomunikačného úradu (Ladislav Mikuš), následne predsedu Poštového regulačného úradu (Ján Fľak) a v prípade ich nezáujmu doterajších podpredsedov (Vladimír Kešjar, respektíve Pavel Ďugel).

Kompetencie ÚREK-u, respektíve regulácia v oblasti elektronických komunikácií by sa meniť nemala. Až na dve výnimky, ktoré do zákona o nových regulačných orgánoch prepašovali vláda a zákonodarcovia.

Prvá, za ktorou stojí poslanec Andrej Kolesík (Smer-SD), sa týka povinnosti telekomov umožniť zákazníkom, aby mohli na diaľku ovládať svoje internetové pripojenie. Viac informácií.

Druhá novinka sa týka spresnenia ohľadom výšky poplatkov, ktoré úrad vyberá od operátorov. Stále platí, že úhrady nemajú byť vyššie ako nevyhnutné náklady úradu na výkon regulácie. Po novom sa však toto pravidlo netýka licencií na používanie frekvencií.

Túto novinku možno interpretovať tak, že vláda sa chce poistiť voči výhradám mobilných operátorov, ktorí majú za kmitočty na prevádzku svojich sietí zaplatiť desiatky miliónov eur. Pred dvoma rokmi TÚ SR predlžoval licencie Slovak Telekomu a Orangeu a práve v tomto období by mala bežať aukcia na frekvencie pre nové 4G siete.