„Môžeme potvrdiť, že v tejto veci došli štyri ponuky,“ uviedla pre TREND.sk hovorkyňa obstarávateľa - ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Podľa nej teraz prebieha proces vyhodnocovania ponúk. Kedy by sa mal skončiť - kedy bude jasné, kto zákazku získal - neuviedla.

Hovorkyňa neodpovedala ani na otázku, kto ponuku podal. „V tejto fáze procesu verejného obstarávania verejný obstarávateľ nemôže poskytovať žiadne informácie v súlade s § 20 a § 42 ods. 11 zákona (o verejnom obstarávaní),“ vysvetlila.

Paragraf 20 hovorí o tom, že obstarávateľ má „zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol“. Za dôverné informácie možno pritom označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely a spôsob výpočtu cien.

V 11. odseku 42. paragrafu sa zasa uvádza členovia hodnotiacej komisie nemôžu počas vyhodnocovania ponúk poskytovať informácie o ich obsahu.

Paragrafy teda vyslovene nezakazujú zverejniť mená uchádzačov. Naopak, zápisnicu z otvárania ponúk musia obstarávatelia posielať do vestníka verejného obstarávania, ktorý ich zverejní. Kedy tam nabehne v prípade Edunetu, možno sledovať na tomto linku.

Ostro sledovaný tender

Tender na Edunet bol ostro sledovaný neziskovkami Aliancia Fair-play a Slovensko.Digital, ako aj viacerými telekomunikačnými operátormi, vrátane Orangeu a O2. Kritizovali ho ako predražený, nepremyslený a našitý na jedného uchádzača. „Podmienky tendra reálne neumožňujú zapojiť sa uchádzačom, ktorí nemajú celonárodné pokrytie,“ tvrdil začiatkom marca hovorca Orangeu Peter Tóth.

Aj keď ministerstvo oficiálne nechce mená uchádzačov o Edunet zverejniť, v kuloároch kolujú informácie o tom, kto by medzi nimi mohol byť. Niektoré z nich TREND.sk overil a zodpovedajú skutočnosti.

TIP: Prečítajte si blog šéfa Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) Michala Rybárika o jeho výhradách k Edunetu.

Celkom istý tip bol Slovak Telekom. Magentový operátor je (alebo aspoň doteraz bol) považovaný za favorita súťaže, nakoľko dodával internet a ďalšie služby pre školy aj doteraz v rámci projektov Infovek a Infovek 2. Hovorca Telekomu Andrej Gargulák pre TREND.sk potvrdil, že ponuku naozaj podali.

Do súťaže vstúpilo aj O2, čo oficiálne potvrdil hovorca spoločnosti René Parák. Na prvý pohľad je to pomerne prekvapujúce, nakoľko O2 pred časom kritizovala tender na Edunet s tým, že jeho podmienky nie sú úplne férové.

„Dôvody, prečo sme sa rozhodli vstúpiť do tohto tendra, sú podobné ako pri našom vstupe do rezidenčných služieb. Priniesť férové a transparentné ponuky aj do korporátneho segmentu. Dali sme teda férovú ponuku a zároveň jasný signál, že s nami treba počítať aj v tomto segmente,“ uviedol R. Parák.

Swan a Slovanet zapojenie nevylúčili 

Ďalšími dvoma záujemcami o Edunet podľa informácií z prostredia telekomunikačných operátorov sú Swan a Slovanet. TREND.sk ich kontaktoval a ich odpovede naznačujú, že to môže byť pravda.

Ani jeden z operátorov účasť v tendri nepotvrdil, ani nevyvrátil. Šéf Swanu Miroslav Strečanský pre TREND.sk uviedol, že sa k tejto téme nechce vyjadrovať.

Obdobne reagoval aj komunikačný manažér Slovanetu Roman Greguš: „Zúčastňujeme sa mnohých súťaží a dbáme pritom aj na dodržiavanie podmienok vyhlasovateľov ohľadom vyjadrovania sa o našej účasti alebo neúčasti, respektíve radšej neriskujeme, ak nie sú pre nás jednoznačné. Aj aktuálne Vám zrejme môžeme odpovedať len vyhýbavo, že vzhľadom na prebiehajúcu súťaž sa k nej nebudeme vyjadrovať.“

Záujemcovia o Edunet sú teda napriek nedávnej skepse napokon štyria. Otázka je, ako sa ich súťaž prejaví na výslednej cene a konečnej podobe realizácie projektu.

Operátori sa zaviazali hovoriť účasti v tendroch

Pokiaľ ide o postoj firiem k poskytovaniu informácií, tu je malý výlet do minulosti. Na sklonku roka 2009 členovia IT Asociácie (ITAS) prijali takzvané Decembrové memorandum. Jeho obsahom je odporúčanie, že budú transparentne komunikovať svoju účasť alebo neúčasť vo výberových konaniach.

„Spoločnosť má právo si zvoliť medzi proaktívnou alebo reaktívnou komunikáciou, nebude však svoju účasť tajiť, pokiaľ to nevyžaduje osobitná právna úprava (napríklad utajované skutočnosti),“ píše sa v memorande. Jeho signatárom sú aj Slovak Telekom, Swan a Slovanet.