Predchodca Regulačného úradu - Telekomunikačný úrad SR - stanovil povinnosti Slovak Telekomu v oblasti veľkoobchodného prístupu k jeho infraštruktúre ešte v júli 2012, pričom o niekoľko mesiacov neskôr ich potvrdil aj jeho predseda rozhodnutím o rozklade.

Telekom bol určený za významný podnik na relevantnom trhu veľkoobchodného fyzického prístupu, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného uvoľneného prístupu, poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste.

V preklade do slovenčiny to znamená, že Telekom musí konkurenčným operátorom prenajať svoje linky od ústrední k účastníkom. Týka sa to nielen starej metalickej infraštruktúry, ale aj sietí novej generácie, teda optických vlákien.

Regulátor v tejto súvislosti uložil Telekomu povinnosť transparentnosti, nediskriminácie, oddelenej evidencie, prístupu k určitým sieťovým prostriedkom a regulácie cien.

Po tom, ako Telekom neuspela s rozkladom u predsedu TÚ SR, sa obrátil na Najvyšší súd SR, kde sa domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutí. Súd však jeho návrh ako nedôvodný zamietol.