Rozhodnutie Rady ÚVO, o ktorom ako prvé informovali Správy RTVS na svojom facebookovom profile, sa týka námietky jedného z neúspešných uchádzačov o zákazku, Slovak Telekomu.

Okrem neho a Swanu sa do súťaže zapojil ešte Slovanet. Swan predložil ponuku, ktorú ministerstvo školstva vyhodnotilo ako najlepšiu. S víťazom tendra však zatiaľ zmluvu nepodpísalo, lebo sa rozbehli námietkové konania na ÚVO.

Poradie uchádzačov

(celková cena za predmet zákazky, s DPH)

1. Swan: 64,4 mil. €

2. Slovanet: 65,2 mil. €

3. Slovak Telekom: 66,0 mil. €

PRAMEŇ: ministerstvo školstva

Kontinuita právnych názorov

Telekom (v decembri minulého roka) namietal, že nejasná požiadavka obstarávateľa (ministerstva) na dodržanie maximálnych stanovených cien mohla spôsobiť jej rôzne výklady, a teda aj rôzny prístup uchádzačov pri cenotvorbe predmetu zákazky.

Preložené do slovenčiny, ministerstvo školstva mohlo od záujemcov dostať rôzne cenové ponuky podľa toho, ako si jeho požiadavku vysvetlili. A zároveň si mohlo pri hodnotení ponúk vybrať tú verziu výkladu svojej požiadavky, ktorá mu najviac vyhovovala. (Toľko dojmy z prostredia zavrhnutého uchádzača.)

O námietkach Slovak Telekomu rozhodoval ÚVO najprv v prvom stupni, konkrétne odbor dohľadu (Rada ÚVO je až jeho odvolacím orgánom). Odbor dohľadu tieto námietky uznal za opodstatnené a nariadil ministerstvu, aby súťaž na Edunet zrušil. Rozhodnutie, ktorého kópiu má TREND.sk k dispozícii, vydal 16. februára 2018.

Ministerstvo sa voči nemu odvolalo – v zákonnej lehote do desiatich dní od doručenia rozhodnutia – 27. februára. Zároveň na účet ÚVO zložilo kauciu vo výške 600-tisíc eur, o ktorú by v prípade zamietavého druhostupňového verdiktu prišlo.

O čo ide pri „maximálne stanovených cenách“?

Ministerstvo v súťažných podkladoch požadovalo, aby uchádzač dodržal obstarávateľom stanovené maximálne ceny na nasledujúcich päť kategórií služieb:

  1. Telekomunikačné a dátové služby

  2. Zriaďovací poplatok dátových služieb

  3. Centrála Edunet_Sk

  4. Implementácia IKT zariadení na koncových lokalitách

  5. Asistenčné služby

Väčšina z týchto kategórií služieb sa ďalej rozkladala na menšie „jednotlivé plnenia“, pri ktorých boli opäť stanovené maximálne ceny. Napríklad asistenčné služby sa takto skladali zo služieb IT administrátorov, služieb wifi a LAN administrátorov a služieb administrátorov serverov.

Podstatou námietky Slovak Telekomu bolo, že požiadavka na maximálne ceny nebola v súťažných podkladoch definovaná dostatočne zrozumiteľne. Podľa neho nebolo jasné, či úrad bude pri hodnotení ponúk posudzovať „maximálne ceny za Služby 1 až 5 ako celok“, alebo aj „maximálne ceny jednotlivých plnení“.

Telekom tiež vo svojej námietke uvádza, že v súťaži na Edunet prišlo „k výberu uchádzača, ktorý požiadavku na akceptovanie maximálnych jednotkových cien nesplnil [Swanu], a naopak k odmietnutiu uchádzača, ktorý ju splnil [Telekomu], pretože sa legitímne domnieval, že ju kontrolovaný bude vyhodnocovať“.

Ministerstvo v odvolaní, ktorého kópiu má TREND.sk takisto k dispozícii, tvrdí, že „nech by uchádzači použili ktorýkoľvek z dvoch možných výkladov [požiadavky na maximálne ceny], nie je dôvodné predpokladať, že by to malo vplyv na poradie uchádzačov“, lebo uchádzači naceňovali ten istý predmet zákazky.

Ministerstvo tiež apelovalo na integritu právnych názorov ministerstva. Teda že Rada ÚVO by mala rozhodnúť rovnako, ako v tej istej veci rozhodovala už pred pár mesiacmi (a námietky Telekomu odmietla). V opačnom prípade by podľa ministerstva nastalo „porušenie princípov právnej istoty“.

Výsledok odvolacieho konania je známy, Rada ÚVO si vybrala integritu a uzavretiu zmluvy so Swanom dala zelenú. Nič na tom nemení ani fakt, že v názorovej kontinuite podľa RTVS pokračuje aj predseda ÚVO Miroslav Hlivák, ktorý s odobrením výsledkov tendra, naopak, nesúhlasil v minulosti a nesúhlasí s ním ani teraz.

Alternatívy neriešili

Kedy ministerstvo so Swanom podpíše zmluvu na Edunet, zatiaľ zrejmé nie je. Do médií poslalo vyhlásenie, že stanovisko k rozhodnutiu poskytne v priebehu tohto týždňa.

Portál Živé.sk okrem toho citoval hovorkyňu ministerstva, podľa ktorej prebiehajú „rokovania o zlepšeniach podmienok zmluvy“, pretože tie pôvodné sú ešte z roku 2016.

Nie je jasné, čo sa pod zlepšenými podmienkami myslí. Môže ísť o nové ceny služieb alebo „len“ vyššie kvalitatívne parametre jej jednotlivých zložiek, napríklad vyššiu rýchlosť pripojenia za nezmenenú cenu.

Dôležité je pripomenúť – a to je to spomínané druhé vlákno pochybností okolo Edunetu –, že 

Čítajte ďalej s predplatným TRENDU

Odomknite článok cez SMS za 1,90 € týždenne s automatickou obnovou.

Poslať SMS

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa