„Pre nás je to materiál, ktorý možno spáliť,“ hovorí Jens Neren, riaditeľ oddelenia dodávok paliva firmy Mälarenergi, ktorá elektráreň vlastní a prevádzkuje. „Naším cieľom je využívať len obnoviteľné a recyklované palivo.“

Švédsko sa chváli tým, že produkcia elektriny v krajine je takmer bez emisií vďaka vodným, jadrovým a veterným elektrárňam. Niektoré obce však stále využívajú uhlie a ropu na vykurovanie domov a kancelárií počas chladných zimných dní.

Najväčšia škandinávska ekonomika dúfa, že do konca tohto desaťročia sa jej podarí odstrániť aj posledné elektrárne na fosílne palivá vďaka ich premene na elektrárne spaľujúce biopalivá a odpad.

Mälarenergi má dohodu so susedným mestom Eskilstuna, že bude spaľovať jeho odpad, vrátane odpadu z centrálneho skladu spoločnosti H&M, ktorý sa v meste nachádza. Firma H&M však zdôraznila, že nenecháva spaľovať oblečenie, ktorého nosenie je bezpečné. Podľa zákonov však musí zabezpečiť, aby oblečenie, ktoré obsahuje pleseň alebo nevyhovuje prísnym obmedzeniam o chemikáliách, bolo zničené, uviedla hovorkyňa módneho reťazca Johanna Dahlová.

Elektráreň vo Västeraas od začiatku tohto roka spálila zhruba 15 ton odevov od H&M. To je zlomok zo spálených 400-tisíc ton odpadu, upozornil J. Neren. Mälarenergi má dohody aj s niekoľkými ďalšími mestami v okolí, od ktorých dostáva odpadky, dokonca dováža odpad z Británie.

Zariadenie je staré 54 rokov, dodáva elektrinu asi 150-tisíc domácnostiam a v čase svojho vrcholu, v roku 1996, spálilo 650-tisíc ton uhlia. Zariadenie má stále dva generátory na fosílne palivá. V roku 2020 majú byť vymenené za nový kotol na recyklované drevo, ktorý doplní súčasné jednotky spaľujúce biopalivo a odpad.