Základné fakty a harmonogram:

Vyhlásenie súťaže: 1. september 2017

Uzávierka prihlášok: 8. október 2017

Bootcamp (neverejné semifinále): 3. až 5. november 2017

Finálové podujatie: 1. december 2017

Cena pre víťaza: kombinácia finančnej odmeny, služieb od partnerov a ceny na rozvoj biznisu v USA US Connections Award v celkovej hodnote vyše 50-tisíc eur

Súčasťou podujatia bude konferenčná časť FutureNow (1. december 2017) a Founders Summit (2. až 3. december 2017)

O konferenčnú časť sa SASK rozšíril už vlani. Ako na ňu reagovali návštevníci?

Peter Kolesár: Potvrdilo sa, že na Slovensku, ale aj v Česku chýbala silná technologická konferencia s obsahom európskeho formátu. Dokonca aj hlavný rečník Uri Levine, cofounder spoločnosti Waze, povedal, že to bola jedna z najvydarenejších akcií, na akých kedy vystupoval.

Tento rok sa konferenčná časť od súťaže ešte viac oddeľuje. Volať sa bude FutureNow. Prečo nemá v názve start-up? Reflektuje to zistenie, že pre ľudí prestáva byť tento pojem lákavý?

Peter Kolesár: Skôr reflektuje zameranie konferencie. Chceme sa pozrieť na technologickú transformáciu súčasného sveta. Dôležitý pre nás je krátkodobý a strednodobý rámec: Aké technologické zmeny budú drajvovať podnikanie a biznis o päť-desať rokov?

Konferencia nebude len o start-upoch a pre start-upy, na pódiu budeme mať aj zakladateľov miliardových firiem, inovátorov a topmanažérov veľkých korporácií. Popri začínajúcich podnikateľoch a investoroch je konferencia určená aj pre manažérov úspešných slovenských firiem a zahraničných korporácií, ako aj pre skúsených výskumníkov z akademického prostredia.

StartupAwards.SK 2017 prinesú konferenciu FutureNow aj menej finalistov

Riaditeľ Neulogy Peter Kolesár Zdroj: StartupAwards.SK

Na aké kľúčové témy sa FutureNow zameria?

Peter Kolesár: Budúcnosť mobility, internet budúcnosti a budúcnosť vládnutia, respektíve správy vecí verejných. Podľa nás ide o témy, ktoré zásadne ovplyvnia ekonomiky strednej a východnej Európy. Zmeny v spôsoboch dopravy a prepravy budú mať veľký vplyv na budúcnosť infraštruktúry, ako aj celého automobilového priemyslu a trhu práce.

Zmeny v internete – od ochrany súkromia, bezpečnosti až po blockchain – zasa vytvárajú nové príležitosti aj pre firmy zo strednej Európy. A v tretej téme sa pozrieme na spôsoby a oblasti, v ktorých vedia malé krajiny ako Slovensko predbehnúť vyspelé krajiny Európy. Niečo, čo sa v podpore start-upov napríklad darí Izraelu alebo v e-governmente Estónsku.

Prečo je podľa vás dôležité posúvať debatu od start-upov k inováciám vo všeobecnosti?

Peter Kolesár: Doteraz boli StartupAwards.SK gravitačnou silou pre slovenský start-upový ekosystém. Vo FutureNow chceme otvárať témy dôležité pre budúcnosť krajiny a konkurencieschopnosť našej ekonomiky a celého stredoeurópskeho regiónu. Chceme rozprávať o príležitostiach pre mladé technologické firmy, inšpirovať manažérov k zmene a inováciám, ukázať, ako sa môžu z malých krajín stať globálni lídri.

Okrem toho, s rozvojom ekosystému na Slovensku vidíme v posledných rokoch zvýšený záujem veľkých firiem z tradičnejších odvetví inovovať a hľadať inovácie aj medzi start-upmi. Korporácie jednak chcú spájať svoje značky s inováciami, ale začínajú vidieť reálny prínos zo spolupráce s mladými technologickými firmami. Start-upy napríklad ponúkajú riešenia, ktoré by korporácie vyvíjali podstatne drahšie a s väčším rizikom.

StartupAwards.SK 2017 prinesú konferenciu FutureNow aj menej finalistov

Spoluzakladateľ Wazu Uri Levine na StartupAwards.SK 2016 Zdroj: StartupAwards.SK

Vlaňajší program bol nabitý spíkrami svetových mien, ako bola investorka Esther Dyson alebo spoluzakladateľ Waze Uri Levine. Akých spíkrov prinesiete na Slovensko tento rok?

Peter Kolesár: Pracujeme na viacerých veľkých menách, ktoré patria k svetovej špičke v troch oblastiach, ktorým sa budeme na FutureNow venovať. Budú to zakladatelia globálne úspešných start-upov, lídri veľkých európskych korporácií, investori, vizionári, ale aj ľudia, ktorí stoja za technologickou transformáciou krajín.

Úroveň súťaže start-upov sa odvíja v prvom rade od kvality samotných projektov. Z čoho vychádzate pri posudzovaní, že ten-ktorý projekt je kvalitný, prípadne konkurencieschopný z medzinárodného hľadiska?

Jaroslav Ľupták: Výberový proces má dve kolá a je postavený na názoroch odborníkov, teda najmä investorov, podnikateľov a vrcholových manažérov. Hodnotia inovatívnosť produktu, globálny trhový potenciál, kvalitu zakladateľského tímu a v neposlednom rade aj traction, teda to, akú odozvu má projekt u zákazníkov či investorov, pokiaľ produkt ešte nie je na trhu.

Počet finalistov v novom ročníku SASK sa znižuje z dvanástich na osem. Znamená to, že už máme na Slovensku problém nájsť vyšší počet kvalitných start-upov?

Jaroslav Ľupták: Zmena formátu sútaže súvisí skôr so zmenami dramaturgie celého podujatia. Naším zámerom je dať na pódiu viac priestoru tým najlepším. Počet prihlásených projektov, ako aj ich kvalita každoročne narastá. To je napokon aj spätná väzba od zahraničných investorov, ktorí sa už pár rokov zúčastňujú na bootcampe či na samotnom finále. Naši finalisti dosiaľ získali investície viac než 16,5 milióna eur.

StartupAwards.SK 2017 prinesú konferenciu FutureNow aj menej finalistov

Prezentácia firmy Pygmalios na StartupAwards.SK 2016 Zdroj: StartupAwards.SK

Rušia sa tiež kategórie, v ktorých start-upy súťažili (Digital, Art&Design, Society, Science). Prečo?

Jaroslav Ľupták: Ďalším dôvodom pre zmenu formátu je, že niektoré kategórie majú tendenciu kvalitatívne prevyšovať ostatné. Napríklad dostať sa do finále v kategórii Digital bolo omnoho náročnejšie ako v iných kategóriách. Zároveň zaradiť jednotlivé projekty do kategórií bol pre porotcov občas problém. Väčšina z nich je svojím spôsobom digitálna, kreatívna, postavená na vedeckých poznatkoch či moderných technológiách a zároveň má potenciál na pozitívny celospoločenský dopad.

Mení sa aj spôsob výberu finálových projektov?

Jaroslav Ľupták: Spôsob výberu projektov sa okrem zrušenia kategórií a nižšieho počtu finalistov nijako zásadne nemení. Bootcamp je pre nás veľmi dôležitou súčasťou výberového procesu, lebo prihlásené start-upy tam získavajú najväčšiu hodnotu v podobe rád, kontaktov a občas aj kontraktov. Každoročne sa nám darí zapájať viac korporátnych partnerov a investorov, ktorí prostredníctvom SASK dokážu nájsť nové obchodné príležitosti.

StartupAwards.SK 2017 prinesú konferenciu FutureNow aj menej finalistov

Spoluzakladateľ StartupAwards.SK Jaroslav Ľupták Zdroj: StartupAwards.SK

Na jednej strane sa rušia kategórie, na druhej strane novinkou bude ocenenie pre start-up so social rozmerom. Prečo je podľa vás dôležité vypichnúť práve projekty z tejto oblasti?

Peter Kolesár: Pre ľudí okolo SASK boli firmy s pozitívnym dopadom na spoločnosť vždy srdcovou záležitosťou. V mnohom symbolizujú to, o čom by podnikanie malo byť. Sú to firmy, ktoré riešia spoločenský problém, ale zároveň sú biznisovo udržateľné a škálovateľné. Záleží nám na stave našej spoločnosti, a preto chceme dávať priestor na zvýraznenie práce, ktorú tieto firmy robia pre ľudí a komunity nielen na Slovensku.

Ďalšou novinkou bude špeciálne ocenenie pre scale-up, rýchlo rastúci projekt, ktorý už vyrástol z označenia start-up. Prečo? Nastal už čas všímať si reálne pokroky start-upov?

Jaroslav Ľupták: Slovenský ekosystém sa od vzniku SASK pred siedmimi rokmi výrazne posunul. Na Slovensku už máme start-upy, ktoré svoje pôsobenie škálujú za hranice Slovenska, mnohé z nich sú alumni SASK. Samotná sútaž, ako aj benefity s ňou spojené, sa zameriavajú primárne na start-upy v pre-seed a seed fáze vývoja. To sú start-upy, ktoré potrebujú overiť svoj biznis model, prípadne nájsť prvého investora.

Rozvinutejšie start-upy majú iné potreby a nemá pre nich veľký význam hlásiť sa do súťaže. My si ale myslíme, že bude prospešné oceniť aj najlepšie projekty vo fáze scale-up a ukázať tie najrýchlejšie rastúce slovenské firmy investorom a topmanažérom. Podľa nás je potrebné budovať imidž Slovenka ako krajiny, ktorá má kvalitné inovatívne firmy.

Ako sa vo všeobecnosti darí projektom a tímom z predchádzajúcich ročníkov SASK?

Jaroslav Ľupták: Snažíme sa to sledovať, ale start-upov už bolo v súťaži úctyhodné množstvo, takže je to vcelku zložité. Niektorým finalistom sa darí veľmi dobre, napríklad Sli.do (2012), Staffino (2014) alebo Photoneo (2015). Množstvo projektov, ktoré sa SASK zúčastnili, už neexistuje alebo bojuje o prežitie, ale to je pri start-upoch bežné.

Vlani bol súčasťou podujatí okolo SASK aj neverejný Founders Summit, tento rok sa rozširuje na dva dni. Aký význam má pre slovenské firmy a investorov?

Peter Kolesár: Je to platforma na stretnutie fondov rizikového kapitálu zo strednej Európy a zakladateľov ich portfóliových firiem. Cieľom bola výmena skúseností medzi manažérmi fondov, ale aj firmami, za zatvorenými dverami v dôvernej atmosfére. Ukázalo sa, že fondy v našom regióne majú dobré vzťahy, spolupráca sa im vypláca, vedia sa navzájom posúvať vpred a pomáhať tak celému start-upovému ekosystému v strednej Európe.

Sumár noviniek podujatia StartupAwards.SK 2017:

Osem finalistov

Špeciálne ocenenie pre social projekt

Špeciálne ocenenie pre scale-up

Konferenčná časť pod novou značkou FutureNow