Saftra vznikla v roku 2014 ako spin-off Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Tím pod vedením profesora Pavla Miškovského sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti biotechnológií s aplikáciami v medicíne, životnom prostredí a kultúrnom dedičstve. Do súťaže StartupAwards, ktorú organizuje spoločnosť Neulogy, sa prihlásil s projektom NanoScreen POP.

Ide o prenosné zariadenie veľkosti a tvaru USB kľúča, ktoré slúži na detekciu takzvaných perzistentných organických znečisťujúcich látok (Persistent Organic Pollutants - POP) vo vode a potravinách.

POP sú mimoriadne nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Kontrolovať ich šírenie sa zaviazalo 152 krajín sveta podpisom Stockholmskej konvencie. V rámci EÚ tiež platí právny rámec na redukciu, detekciu a analýzu týchto látok.

StartupAwards 2017 vyhrali s kľúčenkou na detekciu znečistenia vody

Tím Saftra Photonics, víťazi StartupAwards 2017 Zdroj: StartupAwards

Problém je, že väčšina analytických metód na odhaľovanie POP je drahá (1000 eur za vzorku), časovo náročná (24 hodín) a vyžaduje si špeciálne laboratórne vybavenie.

NanoScreen POP využíva inovatívne techniky, ktoré tieto obmedzenia potláčajú. Podľa autorov tohto konceptu na odber a prípravu vzorky netreba odborníka, analýza je podstatne rýchlejšia (do 10 minút) a lacnejšia (okolo sto eur na jednu vzorku).

Na vývoj zariadenia Saftra získala európsky grant z programu Horizon 2020. Celkové náklady projektu vyčíslili jeho autori na 1,7 milióna eur, pričom 70 percent z nich majú pokryť európske zdroje.

V súčasnosti má Saftra vyvinutý prototyp senzorového čipu, ktorý bude okrem prenosného testera umiestňovať aj do komplexného all-in-one riešenia. Do piatich rokov od komerčného uvedenia na trh očakáva predaj na úrovni 19 miliónov eur.

Vízia Saftry však ide ďalej, než je praktický tester kvality vody. Výsledky z neho sa majú prenášať do cloudu. Sústredením údajov z rôznych kútov sveta a zariadení s technológiou z NanoScreenu má vzniknúť globálna platforma na monitoring kvality vody.

Tip: Pozrite si vizitky ďalších finalistov StartupAwards 2017.

Cena pre top scaleup a projekt so spoločenským dopadom

Okrem ceny pre najsľubnejší start-up udelili aj ďalšie dve ocenenie.

Challenger Award vyzdvihuje najlepšie rozbehnutý inovatívny projekt (takzvaný scale-up). Ocenenie si odniesla firma Decent, ktorá pracuje na platforme na distribúciu digitálne obsahu.

StartupAwards 2017 vyhrali s kľúčenkou na detekciu znečistenia vody

Milan Gajdoš, Decent Zdroj: StartupAwards

Ďalšími adeptmi boli Exponea (platforma pre online marketing) a Slido (aplikácia pre organizátorov konferencií a eventov).

Mission Award oceňuje start-up, ktorý pracuje na inovácii, zameranej na širšie spoločenské výzvy. Odniesol si ju projekt Sensoneo, ktorý vyvíja systém efektívneho odpadového hospodárstva na báze senzorov naplnenia kontajnerov.

StartupAwards 2017 vyhrali s kľúčenkou na detekciu znečistenia vody

Martin Basila, Sensoneo Zdroj: StartupAwards

O ocenenie sa vo finále uchádzali tiež Mentegram (aplikácia na skóring psychických a psychologických problémov človeka) a Corvus (appka pre slabozrakých na používanie smartfónu).