O prieniku technológií do bežného života aj o tom, že ženy sú skrytým talentom, ktorý má v IT sektore potenciál, hovorí Maroš Čuchta, riaditeľ bratislavského Accenture Advanced Technology Center.

Pracujete s ľuďmi z celého sveta, najnovšími technológiami a spoločnosťami z rôznych odvetví. Ako sa to odráža vo firemných hodnotách?

Komunikácia s kultúrami umožňuje spoznávať unikátny prístup k riešeniu problémov a širšiemu rozhľadu. V našom biznise sa diverzita netýka len svetadielu, veku, pohlavia, ale aj technológií a pracovných rolí. Prepájame uvažovanie používateľov, technických architektov, vývojárov, dátových inžinierov či špecialistov na IoT alebo blockchain. Aj toto sú odlišné kultúry.

Pandémia otriasla spôsobmi fungovania spoločností, ako sa dotkla vás?

Priniesla dva extrémy – prehodnocovanie niektorých bežiacich projektov a extrémny rozbeh. Evidujeme zvýšený dopyt po našich službách. Mnohé firmy potrebovali pomôcť nastaviť a integrovať mechanizmy na prácu z domu. Klienti, ktorí boli v procese digitalizácie na začiatku, správne vyhodnotili situáciu a začali transformáciu do cloudu. Tým, že sme boli technologicky pripravení na prácu odkiaľkoľvek a kedykoľvek, sme sa mohli bez prerušenia venovať existujúcim aj novým projektom.

Prišli aj pozitívne zmeny, z ktorých budete čerpať aj v budúcnosti?

Z organizačného pohľadu nám táto kríza priniesla to, že naši klienti, aj tí konzervatívnejší, začali akceptovať prácu na diaľku. Zvýšila sa flexibilita práce a znížila frekvencia pracovných ciest. Domnievam sa, že to ostane trendom aj v budúcnosti.

Ako sa staviate k otázkam CSR?

Venujeme sa podpore vzdelávania a budovania relevantných zručností pre uplatnenie na pracovnom trhu. Podporujeme iniciatívy na podporu občianskej spoločnosti, boj proti korupcii, zvýšenie transparentnosti, diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí. Do aktivít zapájame aj zamestnancov, kladieme dôraz na podporu partnerov z neziskového sektora poskytovaním expertízy našich ľudí na báze pro bono či cez expertné dobrovoľníctvo. Tak im prinášame unikátnu pridanú hodnotu nad rámec bežnej podpory. Príkladom je aplikácia pre združenie Cesta von, s ktorou sme sa dostali do finále Via Bona Slovakia 2020 v kategórii dobrý partner komunity.

Accenture prišlo na Slovensko v roku 1991, technologické centrum v Bratislave vzniklo v roku 2003, dnes preň pracuje viac ako 1 100 IT špecialistov. Darí sa napĺňať ciele, s ktorými vzniklo?

Zložitosť projektov aj technológie, s ktorými pracujeme, sa vyvíjali v čase. Kontinuálny rast kompetencií nás posunul od podpory a správy existujúcich systémov k tvorbe systémov založených na najmodernejších technológiách. To je dôvodom, prečo máme v Bratislave a v Košiciach viac ako 1 100 IT expertov a expertiek. Mnohé projekty môžeme považovať za unikátne a inovatívne v globálnom meradle.

Umelá inteligencia, cloud, kybernetická bezpečnosť či blockchain – to je zlomok toho, čomu sa venujete. Čo je vašou srdcovou záležitosťou?

Projektov je veľa, takže dúfam, že sa nikto z kolegov neurazí, ak uvediem pokročilú analýzu videa a obrazu. S pomocou umelej inteligencie monitorujeme bezpečnosť na pracovisku či vyhodnocujeme potenciálne riziko na základe preddefinovaných parametrov. Z hľadiska udržateľnosti a zvyšovania transparentnosti spomeniem cirkulárny dodávateľský reťazec, ktorého jadrom je blockchain. Vďaka nemu môžu koncoví zákazníci veľkých reťazcov priamo podporiť farmárov i malých dodávateľov.

Sú technológie a inovácie kľúčom k budúcnosti?

Technológie tvoria významnú súčasť našich životov a čoraz viac prenikajú do odborov, kde neboli úplne viditeľné. Budúcnosť bez nich je nepredstaviteľná. Preto sme iniciovali program #DigitalSkills či Program koordinátorov digitálnych kompetencií, cez ktoré sa v spolupráci s partnermi z viacerých sektorov snažíme vzbudiť záujem o informatiku a prispieť ku skvalitneniu jej výučby už na základných školách. Realizujeme a podporujeme programy, ktoré reagujú na akútny nedostatok žien v IT. Ženy predstavujú veľký zdroj zatiaľ nevyužitého talentu a potenciálu, najmä v kontexte tisícok IT špecialistov, ktorí chýbajú na pokrytie dopytu pracovného trhu v sektore.

Maroš Čuchta
Zdroj: Accenture
Maroš Čuchta
Je riaditeľ bratislavského Accenture Advanced Technology Center.