Zdravotná starostlivosť o viaceré závažné ochorenia vrátane onkologických fungovala počas druhej vlny pandémie COVID-19 v režime prioritizácie pacientov na základe operatívneho posudzovania vývoja ich stavu.

Významným prínosom pre prácu lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom v tomto čase zohrávali aj kvalitné diagnostické prístroje. Na ceste v boji s onkologickými ochoreniami od počiatočnej fázy zistenia ochorenia až po liečbu a uzdravenie zohrávajú nové inovatívne riešenia kľúčovú rolu a ich vývoj sa ani v období pandémie nezastavil. V odbore výroby medicínskej techniky platilo základné pravidlo pandémie: „Spolu dokážeme viac.“

V apríli spoločnosť Siemens Healthineers úspešne dokončila akvizíciu spoločnosti Varian Medical Systems. Toto silné spojenectvo znamená významný pokrok v starostlivosti o pacientov s onkologickým ochorením.

Zároveň posilňuje aj celkový vplyv spoločnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti. Výsledkom snaženia celého tímu viac ako 65 000 zamestnancov Siemens Healthineers na globálnej úrovni bude skrátenie cesty od diagnostiky až k úspešnému prekonaniu ochorenia a k uzdraveniu.

Cieľom spojenia oboch spoločností je, aby každý pacient dostal správnu liečbu v správnom čase a zároveň, aby onkológovia, lekári a klinickí pracovníci mali čo najväčšiu podporu pri zvládaní výziev spôsobených s týmto ochorením.

Hlavné benefity pocítia pacienti na celom svete vo forme zlepšenia spôsobu koordinácie a kombinácie diagnostického zobrazovania, rádioterapie, intervenčnej onkológie a chirurgie v boji proti rakovine.

Siemens Healthineers
Zdroj: Siemens Healthineers

Predpokladom pre dosiahnutie týchto cieľov je digitalizácia, ponuka riešení na báze umelej inteligencie, rozšírenie rozsahu v oblasti služieb a spojenie technológií a odborných znalostí. Akvizíciou Varian Medical Systems pokračuje Siemens Healthineers v dlhodobom strategickom zámere „EnVision“, ktorý sa začal už v roku 2012.

Jeho cieľom bolo zefektívniť procesy od simulácie až po plánovanie a poskytovanie liečby v radiačnej onkológii v snahe vytvoriť komplexný digitálny, diagnostický a terapeutický systém, ktorý zahŕňa aj management liečby.

Pôvodné spojenectvo vzniklo rozšírením multimodálneho zobrazovania a prepojením lineárnych urýchľovačov z portfólia spoločnosti Siemens Healthineers s ARIA, onkologickým informačným systémom, za ktorým stojí spoločnosť Varian Medical Systems.

Vďaka tomu došlo k prepojeniu analytických častí s podporou umelej inteligencie. Prvotným cieľom bolo pokročiť vo vývoji a poskytovaní precíznej zdravotnej starostlivosti založenej na údajoch a medicínskych dátach. 

Teraz otvorila akvizícia možnosť nanovo definovať diagnostiku onkologických ochorení, poskytovania starostlivosti a najmä uzdravenia po liečbe. Prostredníctvom včasnej a presnej detekcie, ako aj efektívnejšej diagnostiky, zvýšenej kvality poskytovanej liečby a jej dostupnosti bude môcť Siemens Healthineers znižovať neistotu pacientov s onkologickým ochorením a zvyšovať šancu ich uzdravenia.

Vďaka akvizícii má Siemens Healthineers na globálnej aj lokálnej úrovni lepšie predpoklady na to, aby dala novú nádej pacientom a ich rodinám na život bez strachu z rakoviny. Získala možnosť bojovať proti mnohým ochoreniam, ktoré sú považované za hrozbu na celom svete. Spoločnosť pokračuje naďalej vo svojom úsilí tvoriť budúcnosť zdravotnej starostlivosti.

Tento článok označený #weknowhow vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.