Na Slovensko prichádzajú nové doklady a s nimi aj budúcnosť bez čítačiek

Kvôli budúcim výhodám čaká ľudí ešte jedna návšteva úradov navyše

Návštevu úradu považujú ľudia všeobecne za nepríjemnú povinnosť. Kvôli novým občianskym preukazom ju však budú musieť absolvovať všetky osoby staršie ako dvanásť rokov.

Na Slovensku bude totiž od prvého mája platiť nový zákon, ktorý zmení formu tohto dokladu. Kvôli nariadeniu Európskej únie sa do občianskych preukazov zaradia nové údaje, konkrétne odtlačky prstov a podoba tváre, a to vo forme elektronického čipu.

Najprv pasy, potom občianske preukazy

Dôvodom je popularita európskych dokladov u falšovateľov, kvôli ktorej sa museli nové bezpečnostné prvky zaviesť. Zvyšovala totiž riziko vstupu a pohybu nelegálnych migrantov.

Nové občianske preukazy tomu síce zamedzia, ale kvôli nutnosti nasnímania odtlačkov prstov si ich nebudú môcť osoby vyžiadať prostredníctvom portálu ministerstva vnútra.

Zopakujú si tak proces ako pri snímaní údajov na cestovný pas, pričom šanca zneužitia týchto informácií je podľa odborníka na informačné technológie Ondreja Macka veľmi malá.

„Dôležité je, že odtlačok prsta sa po zosnímaní na pracoviskách ministerstva vnútra neuschováva v ich databázach,“ približuje O. Macko. Po vydaní dokladu danej osobe je ich ministerstvo povinné vymazať.

Kontrola otlačkov bude následne prebiehať formou porovnania zosnímaných otlačkov a odtlačkov, ktoré bude mať osoba v preukaze. Nie je preto vylúčené, že napríklad policajti budú v budúcnosti kontrolovať totožnosť prostredníctvom špeciálnej aplikácie.

Jednoduchší biznis pre podnikateľov

Nová forma dokladov však môže priniesť podľa Stanislava Marosza, senior manažéra firmy Softec, ich držiteľom aj výhody.

„Uchovávanie biometrických dát priamo v občianskom preukaze môže zjednodušiť online komunikáciu občanov so štátom, ale aj so súkromnými inštitúciami,“ myslí si.

Prebiehať by to malo prostredníctvom zmlúv na diaľku, ktorých realizáciu si už vyskúšali klienti niektorých bánk alebo mobilných operátorov.

Už teraz si totiž môžu prostredníctvom tvárovej biometrie napríklad otvoriť bežný účet alebo na diaľku uzatvoriť online zmluvy na rôzne služby. Ani tu zneužitie údajov S. Marosz nepredpokladá.

Biometrické údaje sa síce budú takýmto spôsobom využívať, ale štát alebo inštitúcia, ktorá je za uzatvorenie zmluvy zodpovedná, musí dodržiavať prísne pravidlá, napríklad spomínanú povinnosť likvidácie údajov.

Nové občianske preukazy tento trend užívateľom ešte viac zjednodušia. Na nich uložené dáta totiž nebudú mať iba obrazovú, ale aj elektronickú formu a bude ich možné načítať aj prostredníctvom NFC rozhrania.

Ide o bezdrôtovú komunikačnú technológiu, ktorá umožňuje výmenu informácií medzi zariadeniami do vzdialenosti niekoľkých centimetrov.

Podnikatelia by ju mohli podľa S. Marosza využiť napríklad na lepšie overenie identity zákazníkov pri prvom obchode na diaľku. Svoje miesto by si však nová forma dokladov našla aj vo verejnej správe.

Šanca na menšiu byrokraciu

O. Macko ju vidí ako spôsob, prostredníctvom ktorého by štát mohol zjednodušiť svoje elektronické služby. V praxi by sa tak už nemusela používať čítačka občianskeho preukazu, ale napríklad mobilný telefón.

Májové zavedenie nových občianskych preukazov však automaticky zlepšenie elektronických služieb štátu neprináša. Vytvára len veľký potenciál na zmenu k lepšiemu.

„Samotné zlepšenie je možné očakávať až potom, ako štát zavedie možnosť komunikácie občana so štátom pomocou mobilu a bude možné aplikovať analogické postupy z komerčnej sféry,“ upozorňuje S. Marosz.

Postupné zlepšovanie elektronických služieb sa však deje už teraz. Napríklad Sociálna poisťovňa už vytvorila mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa jej klienti môžu prihlásiť do systému jej elektronických služieb.

Od 31. marca tak už nebudú potrebné takzvané GRID karty, bude stačiť mobilný telefón alebo elektronický občiansky preukaz.

Na zmeny je ochotná reagovať aj Finančná správa. Jej možnosti prihlásenia do e-služieb síce ostávajú nezmenené, ale jej referentka komunikácie Drahomíra Adamčíková budúcu zmenu nevylúčila.

„Finančná správa v budúcnosti plánuje prispôsobovať svoje funkcionality súvisiace s eID (občiansky preukaz s elektronickým čipom) tak, aby bolo možné využívať nové eID plnohodnotne aj na portáli Fina