Cieľ uhlíkovej neutrality, ktorý si Slovensko do roku 2050 stanovilo, možno dosiahnuť len ak bude správne nastavený energetický mix, v ktorom hrá dôležitú úlohu jadrová energetika.

Aj tohtoročná správa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) uvádza, že jadrová energia môže zohrávať významnú úlohu pri bezpečnom prechode na energetické systémy s nízkymi emisiami. Bez nej by bolo budovanie trvalo udržateľných a čistých energetických systémov ťažšie, riskantnejšie a drahšie.

Zavážanie jadrového paliva do 3. bloku Atómových elektrární Mochovce. FOTO TASR - Slovenské elektrárne
Neprehliadnite

Výroba elektriny v Mochovciach bola vlani historicky najvyššia

Vďaka jadrovej energetike možno zabezpečiť rýchlejší a bezpečnejší odchod energetického sektora od fosílnych palív, čo dáva spusteniu štiepnej reakcie v novom reaktore Mochoviec nový význam. Slovensko prostredníctvom neho získalo stabilný a hlavne čistý zdroj energie bez produkovania skleníkových plynov.

Čo incident, to nová legislatíva

Výstavba reaktora však nebola jednoduchá. Slovenské elektrárne ju síce začali v roku 1987, no práce na dokončení sa obnovili až v roku 2008. Rastúce bezpečnostné nároky vyplývajúce z rôznych incidentov a schvaľovací proces sa pričinili o to, že k samotnému spúšťaniu došlo až v roku 2022.

„Každý bezpečnostný incident v tomto segmente vplýva na legislatívu a vytvára nové a nové požiadavky,“ vysvetľuje projektová manažérka dcérskej spoločnosti PPA ENERGO, patriacej do holdingu PPA CONTROLL, Ľudmila Cagáňová. Naposledy to bola havária v japonskej Fukušime v roku 2011, spôsobená zemetrasením a následnou vlnou cunami, ktorá priniesla nové seizmické nároky na odolnosť a statiku jednotlivých zariadení.

Svoju úlohu pri výstavbe zohrala aj výška počiatočnej investície, ktorá je v takýchto prípadoch obrovská. Pri Mochovciach sa vyšplhala na približne šesť miliárd eur. Ľ. Cagáňová uvádza, že napriek tomu ide o veľmi žiadaný zdroj energie, najmä s ohľadom na spomínanú uhlíkovú neutralitu a nízke prevádzkové náklady. Fanúšikovia aj odporcovia jadra sa totiž zhodujú na jednom nevyvrátiteľnom fakte. Jadro, obohatený urán, je najefektívnejší zdroj energie.

Parogenerátor a impulzné rúrky
Zdroj: Archív PPA CONTROLL
Parogenerátor a impulzné rúrky

Z 500 gramov paliva sa dá vyrobiť toľko elektrickej energie, koľko sa vyprodukuje z 1 000 ton uhlia. A podpora tohto zdroja z roka na rok rastie. Slovenská agentúra ACRC robila v lete 2022 pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Slovenské elektrárne prieskum verejnej mienky. Vyplynulo z neho, že jadro považuje za veľmi bezpečný alebo skôr bezpečný zdroj energie až 60,6 percenta populácie, čo je o 15 percent viac než v roku 2015.

„Okrem toho ide o zariadenie, ktorého životnosť môže dosiahnuť až 60 rokov, takže sa nám to vráti,“ dopĺňa odborníčka zo skupiny spoločností PPA CONTROLL. Táto skupina spoločností pomáha Slovenským elektrárňam pri výstavbe Mochoviec už od roku 1987, kedy sa PPA CONTROLL, v tom čase ešte ako Elektromont, etablovala na výstavbe Atómovej elektrárne Mochovce.

Na snímke celkový pohľad na jadrovú elektráreň Mochovce 6. decembra 2022. Slovenské elektrárne (SE) prerušili spúšťanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce po tom, čo objavili drobnú netesnosť reaktora. Po pretesnení bloku budú testy a spúšťanie reaktora bude pokračovať na budúci týždeň. FOTO TASR - Radovan Stoklasa
Neprehliadnite

Slovenské elektrárne začali na 3. bloku v Mochovciach s energetickým spúšťaním

Od toho roku nepretržite až dodnes vykonáva v príslušnej miere aktivity v oblasti projektovania, dodávok zariadení, montážnych prác, vrátane funkčných skúšok elektro a automatizovaných systémov merania a regulácie a taktiež poľnej inštrumentácie funkčných blokov, ako aj blokov vo výstavbe.

Len počas výstavby posledných dvoch blokov to bola dodávka a realizácia viac ako dvetisíc polí rozvádzačov a ďalších 1 500 malých technologických skriniek, takmer päťtisíc prístrojov poľnej inštrumentácie, približne 160 kilometrov impulzných línií a viac ako dvetisíc kilometrov položených káblov, čo predstavuje uloženie a pripojenia bezmála 22-tisíc kusov káblov v technologických priestoroch atómovej elektrárne.

Skúšky, skúšky a ešte raz skúšky

Nebola to však ich jediná úloha. „Našou prácou je tiež pomáhať s automatizovanými systémami riadenia technologických procesov tak, aby boli pripravené na každý test a každú skúšku,“ dopĺňa vedúci skúšobný technik dcérskej spoločnosti PPA ENERGO Eugen Ferencz. 

Kontrolných činností pritom nie je málo. Kým dôjde k výrobe energie, musí tretí blok Mochoviec prejsť fázou fyzikálneho a potom fázou energetického spúšťania. Trvá to niekoľko mesiacov. Keď výkon dosiahne dvadsať percent, elektráreň prvý raz pripoja do elektrizačnej prenosovej sústavy Slovenska.

Kobka meraní
Zdroj: Archív PPA CONTROLL

Výkon sa potom postupne zvyšuje až na sto percent, pričom elektráreň v každom kroku absolvuje rôzne skúšky, ktoré sa už v jej životnom cykle nebudú opakovať. Celý proces bude ukončený 144-hodinovým preukazným chodom na plný výkon. Po úspešnom zvládnutí záverečnej fázy si budú môcť všetci zúčastnení, a teda aj pracovníci PPA ENERGO takpovediac vydýchnuť. „Blok sa potom odovzdáva do prevádzky Slovenských elektrární,“ približuje E. Ferencz.

Pri spustení by mal mať inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 percent z celkovej spotreby elektriny Slovenska a jeho úplné uvedenie do prevádzky sa predpokladá v roku 2023. Pri štvrtom bloku by to malo byť o dva roky neskôr.

Práca odborníkov z PPA ENERGO sa tým však úplne nekončí. Nový projekt bude potrebovať údržbu, ktorej sa spoločnosť na základe svojich dlhoročných skúseností plánuje zúčastňovať. Každoročne  poskytuje servis pri odstávkach prvých dvoch reaktorov v Mochovciach a dvoch reaktorov v Jaslovských Bohuniciach. Podľa vedúceho skúšobného technika ide predovšetkým o modifikácie alebo technologické úpravy.

Nákupu energie neodzvonilo

E. Ferencz uvádza na pravú mieru aj pojem energetickej sebestačnosti, ktorá sa v súvislosti s Mochovcami skloňuje dosť často. Ide o pravdivú informáciu, no laickej verejnosti môže uniknúť, že sa týka iba výroby elektriny.

V praxi to však neznamená, že Slovensko nebude musieť elektrinu už nikdy kupovať, a to najmä s ohľadom na to, že ju nevie vo veľkých objemoch skladovať tak, ako ropu alebo zemný plyn. Neexistujú zásobníky na elektrickú energiu, takže jej prebytok bude Slovensko dodávať do zahraničia.

„Energetická sieť je v rámci celej Európy prepojená, a tak si elektrizačné sústavy musia prebytky pre zachovanie rovnováhy navzájom vymieňať,“ vysvetľuje E. Ferencz. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k preťaženiu siete.

Nádrže havarijných systémov
Zdroj: Archív PPA CONTROLL
Nádrže havarijných systémov

Výkyvy rovnovážneho stavu pritom spôsobujú napríklad obnoviteľné zdroje zapojené do systému. Sú totiž závislé od počasia, a tak prípadnú nadbytočnú alebo nedostatočnú produkciu energie musia vyrovnávať elektrárne využívajúce iné primárne zdroje.

Podobnú situáciu majú na svedomí aj výpadky väčších odberateľov. Typickým príkladom je hlinikáreň Slovalco, ktorá sa pre vysoké ceny energie rozhodla svoju výrobu ukončiť. Podľa Ľ. Cagáňovej mala spotrebu približne 200 megawattov na hodinu, čo je takmer polovica vyrobenej energie jedného reaktora v Mochovciach.

Po prípadnom obnovení výroby takého veľkého subjektu však nie je vylúčené, že Slovensko bude musieť elektrinu kvôli rovnováhe v sieti dokúpiť. Rovnaký scenár môže nastať aj v prípade vzniku nových veľkých odberateľov, napríklad spoločnosti Volvo, ktorá sa rozhodla postaviť závod v obci Valaliky.

Diverzifikácia

Komplexnú energetickú sebestačnosť komplikuje aj medzinárodná situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Jadrové palivo pre slovenské reaktory typu VVER 440 dodáva ruská firma TVEL a jej nahradenie nie je jednoduché. Podobne ako pri rope, aj tu platí, že si každý typ zariadenia vyžaduje osobitné palivo.

Slovenské elektrárne intenzívne pracujú na diverzifikácii dodávateľa jadrového paliva. Každý výrobca paliva však pri jeho licencovaní musí zároveň preukázať, že jeho využitie bude bezpečné. Zmena výroby paliva je veľmi náročný a dlhotrvajúci proces, ktorý E. Ferencz prirovnáva k výstavbe jadrovej elektrárne.

PPA CONTROLL

Uskutočňuje komplexné realizácie od poradenstva, analýzy, štúdie a projektovej dokumentácie cez dodávky zariadení vrátane ich implementácie, kontroly a záverečného vyskúšania až po odovzdanie sprievodnej dokumentácie a projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia. Okrem toho vykonáva inžinierske služby a zaoberá sa realizáciou investičných celkov a rekonštrukciami vo všetkých oblastiach priemyslu a civilným inžinieringom. Spolupracuje pri riešeniach problémov v oblasti silnoprúdu, prístrojovej a riadiacej techniky, riadiacich systémov, bezpečnostných systémov, protipožiarnej ochrany, kabeláží a počítačových sietí. Spoločnosť tiež vyrába vysokokvalitné rozvádzače a poskytuje kvalifikovanú prevádzku i údržbu všetkých dodaných technických zariadení, čo zaručuje efektívnu spotrebu energií.

Ďalšie dôležité správy