Slovensko má nový plán informatizácie, môže čerpať eurofondy

Široká diskusia okolo koncepcie informatizácia: vicepremiér Peter Pellegrini a šéfovia IT združení Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR

Kľúčovým princípom NKVIS je value-for-money. „Pri výbere nových projektov bude dôležitá orientácia na pridanú hodnotu verejného IT, pričom sa výrazne zlepší nákup IT vo verejnej správe,“ očakáva úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, ktorý prípravu koncepcie zastrešoval.

Koncepcia podľa neho prináša riešenia pre inovácie a modernizáciu verejnej správy, ako je automatizácia spracovania podaní, personalizovaná asistencia pre klientov verejnej správy, podpora lepšieho a rýchlejšieho rozhodovania v súdnictve či využívanie nástrojov umelej inteligencie.

Dokument obsahuje záväzky, smerujúce k zlepšeniu použiteľnosti štátnych elektronických služieb. To bola (a stále je) jedna z hlavných výčitiek voči výsledkom multimiliónových informatizačných projektov z uplynulých rokov, ktoré sa realizovali pod eurofondovou hlavičkou OPIS (Operačný program Informatizácia spoločnosti).

Po novom by úrady mali aktívnejšie pracovať so spätnou väzbou občanov, aby nové služby spĺňali ich očakávania, napríklad formou zapájania občanov do projektov a testovania nových služieb. Má sa tiež zjednodušiť prihlasovanie k elektronickým službám, napríklad cez mobilné zariadenia. Zlepšiť sa má výzor a funkčnosť štátnych webov, aby sa občan jednoduchšie orientoval pri plnení povinností súvisiacich s jeho životnými udalosťami.

Ďalšou oblasťou NKVIS je snaha o zvýšenie transparentnosti informatizácie. Má sa zaviesť zverejňovanie dodávateľských štruktúr IT projektov, čím by sa malo predchádzať kartelovým dohodám v tendroch. Dokumentácia a štúdie k IT projektom majú byť zároveň podrobené verejnej kontrole.

Kde sa mohlo ísť ďalej

Na príprave Národnej koncepcie sa okrem vládnych úradníkov podieľali zástupcovia IT branže a profesijných združení, ako sú Slovensko.digital, IT Asociácia Slovenska (ITAS) a Slovenská informatická spoločnosť. Napríklad Slovensko.digital poslalo do pripomienkového konania bezmála šesťdesiatku komentárov a protinávrhov.

„Počas štyroch mesiacov – bez medializácie a silných rečí, prebiehali na našom úrade konštruktívne, často argumentačne náročné pracovné stretnutia. Diskusia nebola ľahká, niekedy som mal pocit, že jednotlivé strany  nedokážu ustúpiť zo svojej predstavy,“ teší sa vicepremiér P. Pellegrini.

„Nie všetky pripomienky boli zapracované, ale dokument je dnes oveľa lepší (oproti pôvodnému návrhu z februára tohto roka) a je dobrým základom do budúcnosti. Budeme pozorne dohliadať na plnenie záväzkov, ktoré vláda v NKIVS prijala,“ konštatuje Ján Hargaš zo Slovensko.Digital.

Oblasťou, kde mohla ísť vládna koncepcia ďalej, sú podľa J. Hargaša ukazovatele na meranie kvality nákupov štátneho IT. Tie z dokumentu na poslednú chvíľu vypadli. „Štát musí ukázať, že mu záleží na tom, aby IT firmy skutočne súťažili, aby štát šetril peniaze daňových poplatníkov a odstránili sa podozrenia z nekalých praktík v obstarávaniach,“ dodáva šéf Slovensko.Digital.

Bez NKVIS by sme nemohli čerpať eurofondy z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII). Alokácia na vládne projekty informatizácie (Prioritná os 7 - Informačná spoločnosť) pre roky 2014 až 2020 predstavuje vyše 900 miliónov eur.

Princípy národnej koncepcie by však mali platiť na všetky štátne IT projekty a zákazky, bez ohľadu na spôsob financovania. Napríklad tiež na projekt ministerstva školstva Edunet_Sk, ktorý už niekoľko mesiacov čelí kritike a stále sa okolo neho objavujú nové pochybnosti.