Po expanzii do Rumunska, Bulharska, Česka a Turecka bude spoločnosť aktívna v šiestich krajinách. Ako ďalej informovala firma, vytvorením obchodného zastúpenia chce využiť potenciál Londýna pre získanie nových obchodných príležitostí.

"V Soitrone považujeme Londýn za dejisko kľúčových rozhodnutí v sektore v rámci Európy. Dá sa povedať, že je východiskovým bodom pre pokrytie celého európskeho regiónu z pohľadu mnohých, najmä amerických IT spoločností," vysvetlil zástupca spoločnosti Tomáš Turkovič.

Hlavnou úlohou Soitron vo Veľkej Británii bude podľa zverejnených informácií predaj outsourcingových služieb v oblasti IT infraštruktúry potenciálnym novým klientom. Ďalšou funkciou bude upevnenie vzťahov a zintenzívnenie komunikácie s existujúcimi partnermi ako aj zviditeľnenie značky na medzinárodnom trhu.

Spoločnosť Soitron Group pôsobí na európskom trhu ako info-komunikačný systémový integrátor a poskytovateľ IT služieb. V roku 2013 firma zaznamenala ročný obrat nad 107 miliónov eur. V Soitron Group pracuje viac ako 600 medzinárodných odborníkov, medzi ktorých patria tímy zo Slovenska, z Českej republiky, Rumunska, Turecka, Bulharska a Veľkej Británie.