Metro ON Line 2016 s pohľadom aj do budúcnosti IT

Desiaty ročník konferencie Metro ON Line sa už tradične konal v Aquacity Poprad a zameraný bol na oblasť telekomunikačnej techniky, moderných trendov v oblasti poskytovania internetu a IT služieb, ako aj šírenia televízie a rozhlasu. Témami boli aj partnerské veľkoobchodné riešenia pre lokálnych poskytovateľov, internetová bezpečnosť, optimalizácia kapacity dátových uzlov a ich monitorovanie, veľkou témou bol cloud a možnosti jeho využitia a špecialitou nová sieť a riešenia pre internet vecí, predstavené operátorom Slovanet. Z oblasti televízie boli prezentované trendy technológie IPTV, nové filmové a dokumentárne kanály a hosť z Kanady vysvetlil princíp fungovania špeciálneho televízneho kanálu určeného pre deti, ktorý má byť dostupný aj na Slovensku. Ďalšou témou bola aj budúcnosť sledovania televízie na rôznych zariadeniach – od mobilu po veľký televízor, ako aj diskusia k vysielaniu českých staníc a signálu v 4K kvalite.

Nový fenoménom bude internet vecí, ako prvý ho spustil Slovanet

Telekomunikačný operátor Slovanet na konferencii prezentoval výsledky testovania prvej komunikačnej siete na Slovensku určenej pre tzv. internet vecí (IoT - Internet of Things) a plány jej rozširovania. Tejto oblasti predpovedajú odborníci v najbližších rokoch intenzívny nárast. Prinesie možnosť nízkonákladovej komunikácie rôznych snímačov a zariadení a ich ovládanie na diaľku vďaka nízkej spotrebe a nárokom na objem prenesených dát. Čoskoro ho budú využívať mnohé meracie senzory a zariadenia v priemysle, poľnohospodárstve, meteorológii, doprave, pri doručovaní tovarov a zásielok a v mnohých ďalších oblastiach. Dostane sa postupne  aj do domácností a inteligentných spotrebičov.

„Siete a technológie pre internet vecí, s akými prichádza Slovanet, sú v súčasnosti v stave vývoja. Operátori budujú siete a infraštruktúru, výrobcovia zariadení pripravujú ich použiteľnosť a kompatibilitu. Hotové riešenia na kľúč ešte takmer žiadne neexistujú. Našou včasnou aktivitou, budovaním infraštruktúry a ponukou testovania chceme tento postup urýchliť“, približuje zámery Slovanetu manažér pre stratégiu Marek Engler.

Nová IoT sieť Slovanetu využíva technológiu LoRa a aktuálne je spustená v Košiciach, Poprade a v Trenčíne. Slovanet následne plánuje sieť rozšíriť aj do ďalších miest, pripraviť prvé produkty pre komerčné využitie a v ďalšej fáze aj riešenia pre domácnosti. Rozširovanie pilotnej siete je podľa Englera najmä otázkou dopytu zo strany významnejších partnerov. Existujúcu celoslovenskú telekomunikačnú sieť je Slovanet pripravený v krátkom čase rozširovať a v prípade perspektívy zváži aj alternatívu hromadného pokrytia všetkých krajských či okresných miest.

Ďalšou novinkou, ktorú Slovanet predstavil na konferencii, je živý prenos a zobrazovanie údajov meracieho modulu, pripojeného v novej sieti IoT. Záujemcovia o oblasť internetu vecí alebo o budúce využívanie siete sa už teraz môžu informovať alebo registrovať na webstránke www.slovanet.sk/iot.

Slovanet ukázal naživo internet vecí

Zdroj: Slovanet. Ukážka údajov vysielaných testovacím modulom v sieti internetu vecí.

Služby pre lokálnych operátorov a cloudové riešenia

Slovanet na konferencii predstavil aj veľkoobchodné produkty radu x:GATE, navrhnuté pre operátorov, ktorí chcú poskytovať vo svojej sieti nielen internet, ale aj telefonovanie, televíziu, dátové služby. Rozšírené sú už aj o moderné cloudové riešenia na báze cloud:LINK - vlastnej platformy Slovanetu s výnimočne jednoduchým a pritom maximálne funkčným používateľským prostredím, ktoré prináša nový spôsob práce s virtuálnou technológiou a v konkurenčnom prostredí nemá obdoby. K nim v budúcnosti pribudne aj veľkoobchodný model využívania siete IoT na báze LoRaWAN, či konkrétne riešenia pre koncových zákazníkov. Ponuku týchto služieb prezentuje aj webstránka www.slovanet.sk/biznis.

Hyperloop aj v Poprade

Jedným z veľkých lákadiel tohto ročníka bola aj prezentácia Dirka Ahlborna, ktorý je výkonný riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Hyperloop Transportation Technologies, Inc. Do Popradu pricestoval z Los Angeles, kde má firma svoje sídlo. Prítomní sa dozvedeli o dôvodoch a prínosoch budovania tohto superrýchleho spojenia budúcnosti a rovnako tak porovnanie Hyperloopu s doterajšími formami dopravy. Najočakávanejšou časťou prezentácie však bola otázka budovania spojenia medzi Bratislavou a Viedňou či Budapešťou. Dirk Ahlborn potvrdil, že Hyperloop naozaj podpísal memorandum o spolupráci a Slovensko môže byť v rámci Európy prvou krajinou, kde sa takáto forma dopravy bude stavať. Konkrétnejší termín výstavby nespomenul, v rámci územia USA hovoril o termíne po roku 2018. Prvá trasa Hyperloopu povedie pravdepodobne z Los Angeles do Las Vegas a ďalšie rozhodnutia budú ovplyvnené reálnymi skúsenosťami.

Aktuálne otázky televízie na Slovensku a jej budúcnosť

V rámci panelovej diskusie vystúpili na konferencii Metro ON Line aj zástupcovia telekomunikačného segmentu. Konkrétne tu boli Andrej Doležal (rtvs), Zdenko Ryšavý (Markíza), Petr Horák (Nova), Branislav Valo (O2), Vlastimil Lakatoš (SAKT), Róbert Ťavoda (APKT), Daniel Riddell (kindoodle.tv), Radim Beňovský (sledovanitv.cz) a Igor Stanek (NVIDIA). Jednou z horúcich tém bola budúcnosť niektorých českých staníc, ktoré sa bežne sledujú na Slovensku. Ako sa zhodli prítomní, cieľom je zastaviť ich vysielanie na Slovensku počas budúceho roka. Nebude to jednoduchá situácia, lebo k zastaveniu musí prísť na všetkých typoch vysielania (internet, satelit, DVB-T, káblová televízia) a na všetkých platformách (televízor, mobil, tablet, počítač). Diskutovalo sa aj o budúcnosti 4K vysielania na Slovensku. Pripomeňme, že väčšina vysielania na Slovensku je v rozlíšení HD, čaká nás teda prechod na FullHD a tiež na 4K. Prvé takéto vysielanie už uvidíme počas letnej olympiády v Riu.

Zhrnutie konferencie

Celkovo konferencia Metro ON Line 2016 ukázala, že téma internetu vecí, dopravy a telekomunikačnej techniky je mimoriadne dynamická a vyvíja sa prakticky každý deň. Bolo to dobrá príležitosť ako si v tejto problematike urobiť prierez. Prémiovými partnermi konferencie boli ALEF, TEXNET a Cisco. Hlavní partneri boli NIX.sk, Tes Slovakia, Raycom Slovakia, Discovery Communications, Sledovanie.tv, Slovanet, Labris Networks, Flowmon, HDS, F5, Nangu.tv, Proficomms a Soitron. Hlavný mediálny partner: TOUCH IT, odborný mediálny partner: NET GURU, mediálni partneri: živé.sk, ict networks news a Trend.

Viac informácií:
Ponuka produktov spoločnosti Slovanet pre firmy a organizácie, vrátane veľkoobchodných riešení pre lokálnych poskytovateľov internetu: www.slovanet.sk/biznis.
Informácie o novej sieti internetu vecí (IoT) Slovanetu vrátane registrácie záujemcov: www.slovanet.sk/iot.