Snaha nemeckého koncernu Volkswagen byť okrem výroby vozidiel aj lídrom na trhu mobility budúcnosti je zrejmá už niekoľko rokov. Pre jednu z najväčších automobiliek na svete sa musela stať prioritou, ak chce držať krok s konkurenciou a určovať trendy pre najbližšie dekády.

Svet mobility sa do roku 2030 zásadne zmení a okrem požadovaného prechodu vozidiel v EÚ na elektrický pohon bude nutnosťou aj lepšie prepojená doprava a ich konektivita.

Volkswagen si pre tento cieľ dokonca určil novú stratégiu “Nové Auto – Mobilita pre budúce generácie“ a chce byť významnou hnacou silou tejto transformácie v automobilovom segmente. Inými slovami, chce urýchliť svoju premenu z výrobcu vozidiel na technologickú spoločnosť poskytujúcu služby mobility.

Na účely naplnenia stratégie digitálnej transformácie a pomoc pritom využil koncern možnosti dcérskej firmy Volkswagen Group Services a služby slovenskej konzultačnej IT spoločnosti Aspecta. „Začiatky tejto spolupráce boli opatrné, pre koncern nebolo zrejmé či slovenský trh poskytne dostatočnú kvalifikáciu a kapacity pre nové roly cloud inžinierov,“ ako i schopnosť zabezpečiť riadenie náročného projektu vysvetľuje konateľ Volkswagen Group Services Slovakia Zlatko Uhlík.

Zlatko Uhlík, konateľ Volkswagen Group Services Slovakia
Zdroj: Volkswagen
Zlatko Uhlík, konateľ Volkswagen Group Services Slovakia

Mobilita budúcnosti už dnes

Svet mobility sa do roku 2030 zásadne zmení. Ako v tomto smere pomáha digitalizácia?
Automobilky a primárne koncern Volkswagen, pod ktorý spadá hneď viacero významných značiek, sa čoraz viac zameriavajú na potrebu autonómnosti vozidiel a najmä ich konektivity. Vďaka nej dokážu byť budúce vozidlá bezpečnejšie, efektívnejšie a budú poskytovať vodičom komfort s pridanou hodnotou. Digitalizácia sa preto rovnako týka aj fungovania motorových vozidiel a s tým spojenej mobility. Jej nevyhnutnou súčasťou je konektivita, a to nielen vozidla ako takého, ale najmä jeho funkcií a aplikácií.

Aké napríklad?
Ide o zákaznícke mobilné aplikácie, vďaka ktorým majiteľ auta môže ovládať odomykanie či uzamykanie vozidla, nechať si ho lokalizovať alebo ovládať nezávislé kúrenie či riadiť osvetlenie vozidla či svietenie svetiel. Pri konektivite vozidiel preto nejde len o používateľsky dostupné aplikácie, ale i o samotnú schopnosť vozidla komunikovať s výrobcom o technických parametroch či stave v prípade, ak auto potrebuje napríklad servis.

Budú sa trendy v konektivite vozidiel formovať ďalej a aký vývoj možno očakávať v tejto oblasti?
Pokrok vo vývoji riadiacich jednotiek a zlepšovanie pokrytia mobilným dátovým signálom prinášajú v kombináciami so senzormi a aktuátormi (elektronicky ovládateľné prvky) vo vozidlách a mobilných telefónoch takmer neobmedzené možnosti využitia pre zákazníka ale aj samotného poskytovateľa mobility. Je možné, že postupne tento vývoj prinesie aj verejne dostupné rozhrania pre verejný vývoj SW doplnkov, ktoré nebudú zasahovať do bezpečnosti jazdy podobne ako sa to dnes deje v oblasti domácej automatizácie.

Aké možnosti dnes cloudové služby v rámci automotive ponúkajú?
Každá zo značiek koncernu má aktuálne vlastnú aplikáciu pre svoje modely vozidiel, preto sa spôsob ovládania a rozsah funkcií môžu líšiť nielen podľa výbavy vozidla ale aj podľa jeho značky. Dnes je ale bežné zákaznícky využívať cloud služby na lokalizáciu vozidla, plánovanie ciest, plánovanie a archiváciu servisných prehliadok, kontrolu stavu dobíjania vozidla (ak je hybridné alebo elektro), nastavovanie teploty vo vozidle, vzdialené odomknutie alebo iné používateľské nastavenia.

Spolupráca s koncernom Volkswagen

Čo bolo kľúčové pre získanie práve tohto typu projektu?
Volkswagen už dávno ako automobilka nie je len o výrobe vozidiel, ale aj celej digitálnej infraštruktúry v okolí mobility ako takej. Mení sa základný produkt skupiny Volkswagen, ktorým bol doteraz len automobil a váhu čoraz viac získava vývoj vlastných softvérov a digitálnych služieb. Ten si ale vyžaduje rovnako silné zázemie ako vo výrobe, tak aj v IT prevádzke a najmä vývoji. Pri rozhodovaní o prevádzke a rozvoji cloudovej platformy pre konektivitu vozidiel sa v Nemecku rozhodli pre strategický insourcing kľúčových činností, pričom v tomto výbere uspela práve slovenská dcéra Volkswagen Group Services. Našou úlohou sa tak stala prevádzka a rozvoj novej platformy cloudových služieb.

Vyžadovalo si to teda zapojiť množstvo nových pracovníkov?
Pre podobný projekt musel vzniknúť celkom nový tím s desiatkami kvalifikovaných cloudových a IT inžinierov s vlastným riadením. Na zabezpečenie podpory pri tejto úlohe a pomoc s know how a kapacitami na slovenskom trhu nám pomohla spolupráca s cloudovým tímom Gr8IT spoločnosti Aspecta. Tá sa sústreďuje na inovácie v oblasti informačných technológií a zameriava sa na veľkých medzinárodných zákazníkov. Od úvodného nábehu sa spoločnosť Volkswagen Group Services mohla spoľahnúť na podporu pri zaškolení nového prevádzkového tímu.

Ilustračné foto
Zdroj: Volkswagen
Ilustračné foto

Bol tento nábeh plynulý?
V istých prípadoch, keď sme ako partner Volkswagenu ešte nemali dostatok vlastných zdrojov, sa zapájal aj samotný tím externého partnera do priameho riešenia prevádzkových úloh, aby tranzícia mohla prebehnúť podľa veľmi ambiciózneho päťmesačného plánu. Ukázalo sa však, že táto spolupráca mala pre koncern opodstatnenie, keďže pomohla nielen vybudovať slovenský tím, ale získať aj kompetencie a dohľad nad vývojom, podporou a rozbehnutím prevádzkových procesov či riadením rizík.

Čo bolo pre vás najväčšou výzvou pri novej spolupráci s materskou skupinou?
Pre efektívne poskytovanie služieb boli potrebné neustále zlepšovanie, optimalizácia a inovácie. Postupne sa pristupovalo k digitalizácii fungovania našej spoločnosti a celej škály poskytovaných činností. Keďže digitalizácia a nové riešenia majú presah a uplatnenie aj v činnostiach vykonávaných vo výrobnom závode, ukázali sa niektoré vhodné na uplatnenie aj v koncerne. Napríklad sme spolu s partnerom riešili aj migráciu veľkého systému, ktorý vznikol na Slovensku a bol nasadzovaný v rámci koncernu pre značku Volkswagen do cloudu. To potvrdilo fakt, že Volkswagen Group Services začala byť v koncerne Volkswagen vnímaná ako ”svojprávny” dodávateľ na poli moderných IT služieb.

Na čo sa vaša spolupráca dnes zameriava?
Cloudová platforma je predmetom neustáleho rozvoja a inovácií. Riešia sa i otázky využívania ďalších cloud platforiem a privátneho cloudu. Desiatky expertov a viacero tímov dennodenne riešia rozmanité úlohy. Systematicky prebieha komunikácia s kolegami v Nemecku, riešený je stav systémov a jednotlivých služieb ale najmä rozvojových aktivít.

Slovenské cloudové centrum

Očakávate ďalšie synergie v rámci Volkswagenu a pri ďalších projektoch v oblasti konektivity vozidiel. Je to šanca pre Slovákov kvalifikovaných v IT na nové pracovné príležitosti?
IT divízia Volkswagen Group Services bude mať čoskoro okolo stovky zamestnancov pričom je tu perspektíva ďalšieho rozvoja. V tejto súvislosti neustále rozširujeme tím a sme pripravení dať priestor novým zamestnancom. Podobné spolupráce sú základom toho, že Slovensko má v IT oblasti perspektívu a má možnosť sa aj významne podieľať na globálnych-koncernových riešeniach. Slováci sa tak vďaka tejto spolupráci podieľajú na jedinečnom globálnom systéme jedného z najväčších výrobcov vozidiel na svete, pričom vďaka nárastu konektivity vozidiel koncernu Volkswagen v systéme pribúda okolo 100-tisíc vozidiel mesačne.

Bude mať segment IT v automotive rastový potenciál aj vďaka elektromobilite?
Určite áno. Podiel elektromobilov neustále narastá a počet pripojených vozidiel bude takisto intenzívne rásť. To je však iba báza pre rast významu IT segmentu v tejto oblasti. Budúcnosť automotive smeruje k softvérovým službám, čo významne zvyšuje podiel IT na budúcom raste.

Ako hodnotíte výsledok projektu s tak rôznorodým pozadím svetového koncernu?
Vďaka tejto spolupráci vzniklo slovenské kompetenčné centrum, ktoré sa stará o celú cloudovú platformu. Z pohľadu infraštruktúry je okrem existujúceho IT ekosystému koncernu Volkswagen kľúčová najmä cloudová platforma Amazon Web Services (AWS), ktorá bola integrovaná s koncernovým IT a je riadená z vnútra Volkswagenu.

Vzhľadom na vysoký význam a kritickú dostupnosť služieb je nevyhnutné, aby to celé fungovalo spoľahlivo. Konektivita vozidiel a jej zabezpečenie je totiž len jednou z oblastí využitia a vnímam to tak, že je len vrcholom ľadovca. Prevádzka a rozvoj infraštruktúrnych služieb pre rôzne potreby a aplikácie budú naďalej významným predmetom pozornosti slovenského kompetenčného centra.

Bola to dobrá skúsenosť aj pre vás?
Určite. Potvrdilo sa, že na Slovensku máme globálny potenciál a schopných odborníkov. Taktiež, sa potvrdila správna voľba partnera, ktorý dokázal pri tejto náročnej aktivite pomôcť a vyriešiť vo veľmi krátkom čase aj komplikované úlohy nielen v oblasti cloud technológii, ale aj riadenia a rozvoja know how a ľudského kapitálu. Pozitívom je, že koncern je s naším prístupom a spoluprácou spokojný, čo vedie aj k požiadavkám na prevádzkovanie a rozširovanie našich služieb a tým aj nárastu počtu vysoko-kvalifikovaných pracovných miest na slovenskom trhu. Som presvedčený, že tento trend rozvoja dlhodobo udržíme a naplno využijeme vznikajúce príležitosti a potenciál.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.