Ochrana pacientov na prvom mieste

Zabezpečenie vysokokvalitnej starostlivosti o pacienta je v klinickom prostredí kľúčové. Nové technológie pomáhajú minimalizovať množstvo chýb, zlepšiť úroveň starostlivosti, ale aj znižovať náklady.

Na zabezpečenie fungujúceho ekosystému potrebujú zdravotnícke zariadenia spoľahlivú infraštruktúru. S rastúcimi cenami energie musí byť systém efektívny a neustále dostupný od okamihu registrácie pacienta. Riešenie musí tiež vyhovovať čoraz prísnejším normám a predpisom.

Komplexné a integrované riešenia UPS

Spoločnosť Schneider Electric ponúka riešenia, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky zdravotnej starostlivosti. Ľahko implementovateľné riešenia EcoStruxure poskytujú veľa bezpečnostných výhod, znižujú náklady na údržbu a ponúkajú vyššiu prevádzkovú a energetickú účinnosť. Zaručujú kontinuitu napájania a služieb potrebných na udržanie optimálneho výkonu, a to vrátane jednofázových a trojfázových napájacích zariadení UPS. Poskytujú vysokokvalitnú energiu rôznym typom zdravotníckych prístrojov a zvyšujú tak celkovú dostupnosť energie.

Ilustračné foto.
Zdroj: AdobeStock
Ilustračné foto.

Výhody používania UPS

  1. Znižuje riziko výpadku napájania a zaisťuje vysokú úroveň dostupnosti a kvality energie
  2. Znižuje počet opráv a minimalizuje neproduktívne a nákladné prestoje
  3. Znižuje náklady na energiu – čiže jeden z najväčších prevádzkových nákladov – až o 30 percent
  4. Udržiava kľúčové procesy zariadení online
  5. Zachováva kontinuitu údajov
  6. Maximalizuje prevádzkovú a energetickú účinnosť
  7. Zaisťuje súlad s nariadeniami a predpismi
  8. Chráni personál a pracovné prostredie
  9. Zvyšuje celkovú bezpečnosť

Ďalšou výhodou riešení Schneider Electric je aj jednoduché monitorovanie stavu využitia infraštruktúry v celej budove. Okrem efektívneho riadenia toku energie, tak zároveň šetrí aj vaše peniaze.