Individuálne navrhnutý vetrací systém dokáže vďaka filtrácii vzduchu minimalizovať negatívne vplyvy vonkajšieho ovzdušia a zároveň výrazne znížiť výdavky na vykurovanie.

V zdravom dome zdravý vzduch

Primárnou úlohou vetracieho systému je zabezpečiť optimálnu výmenu vzduchu v objekte, čo v praxi znamená neustály prívod čerstvého vzduch a odvádzanie znečisteného vzduchu. Celý proces prebieha v tichosti, bez prievanu, či tepelného nepohodlia. Samotné vetranie má okrem dostatočného prívodu čerstvého vzduchu zabezpečiť aj jeho kvalitu, očistenie od drobných prachových častíc, ktoré sa vyskytujú vo vonkajšom prostredí a vo výraznej miere sa podieľajú na rozvoji akútnych i chronických respiračných ochorení.

Najvýraznejšie sa potreba výmeny ovzdušia v miestnosti spája so zvýšenou hladinou CO2, ktoré sa priamo prejavujú ako malátnosť, závraty, pocity ťažkého vzduchu či zhoršená schopnosť sústrediť sa. Svetová Zdravotnícka organizácia (WHO) tieto príznaky zhrnula aj do tvz. syndrómu nezdravých budov (SBS).  „Aj z tohto pohľadu má systém vetrania najvýraznejší vplyv na pocitové prostredie v priestore. Nezáleží na tom, či je priestorom rodinný dom alebo kongresová sála,“ uvádza Rastislav Petrus zo spoločnosti AERO SYSTEM.

Pri riadenom vetraní je najdôležitejší vplyv na zdravie

Ing. Rastislav Petrus, konateľ spoločnosti AERO SYSTEM, s.r.o. Zdroj: AERO SYSTEM

Potreba zaoberať sa riadeným vetraním  prišla s inováciami v oblasti stavebných materiálov a postupov výstavby. Kvôli energetickej úspornosti sa minimalizuje počet tepelných mostov a maximalizuje sa vzduchotesnosť stavby, čím sa v objekte zároveň obmedzí výmena vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Systém riadeného vetrania túto výmenu zabezpečuje. „Príjemná klíma tradičných stavieb bola spôsobená práve netesnosťou stavby – nepriliehajúce okná, dvere, dominantná pec s otvoreným komínom sú modernej výstavbe odstránené a proces doteraz neriadeného a nepretržitého vetrania cez netesnosti je potrebné adekvátne nahradiť,“ vysvetľuje Petrus.

Táto technológia neobmedzuje otváranie okien, či kontakt s exteriérom. „Samozrejme, otváranie okien nie je nijak obmedzené, kvalitné systémy však pracujú natoľko efektívne, že vetranie oknami nahradia viac než plnohodnotne a klienti túto možnosť primárne na vetranie nevyužívajú,“ pokračuje. Aby klienti mohli túto technológiu (ne)počuť na vlastné uši môžu navštíviť referenčné domy, v ktorých je systém centrálneho riadeného vetrania v bežnej prevádzke.

Pri riadenom vetraní je najdôležitejší vplyv na zdravie

Zdroj: AERO SYSTEM

Kvalitný systém vetrania sa vyznačuje celkovým pohodlím s úplne minimálnou potrebou zásahov.  Funguje autonómne na základe naprogramovaných nastavení a parametrov snímaných z prostredia.  Dokáže minimalizovať príznaky syndrómu nezdravých budov, privádzať do objektu čerstvý vzduch filtráciou zbavený škodlivých častíc, privádzať ho už v optimálnej teplote bez pocitu chladu či prievanu a zároveň dosiahnuť úsporu 90% energie, ktorú by sme stratili pri vetraní oknami a opätovnom ohrievaní/chladení vzduchu na interiérovú teplotu.

Systémy riadeného vetrania však nie sú úplne novou záležitosťou. Renomovaní výrobcovia majú viac než 40 ročné skúsenosti vo výrobe týchto zariadení, vďaka čomu sú to dnes technicky vyspelé, kvalitné a vyhotovené zo zdravotne nezávadných materiálov. Životnosť systému centrálneho riadeného vetrania sa pohybuje na úrovni životnosti celej stavby. „Okrem vplyvu na zdravie a celkový komfort vnútornej mikroklímy má využívanie takéhoto systému výrazný dopad na výdavky spojené s vykurovaním, či chladením, ktoré vieme vďaka rekuperácii znížiť až o 40%,“ dopĺňa Ing. Petrus. Všetky zariadenia sú v rámci legislatívy certifikované v rámci účinnosti, energetickej náročnosti, zdravotnej nezávadnosti materiálov (antistatické a antibakteriálne povrchy) či tesnosti, ktorá umožňuje ventilačné rozvody bezpečne zaliať do podláh, či stropov.

Pri riadenom vetraní je najdôležitejší vplyv na zdravie

Ovládače riadiacej jednotky Zdroj: AERO SYSTEM

„Okrem všetkých technologických vychytávok týkajúcich sa priamo komponentov sa už viac než 10 rokov snažíme aj o čo najlepšiu úroveň poskytovaných služieb. Dlhodobé nastavenie kvalitatívnych štandardov sme nedávno úspešne potvrdili získaním medzinárodného certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015, ISO 9001:2016,“ dodáva Ing. Petrus, konateľ spoločnosti AERO SYSTEM.

Pri riadenom vetraní je najdôležitejší vplyv na zdravie

Zdroj: AERO SYSTEM