Ministerstvo financií (MF) SR pre TREND.sk potvrdilo, že do úradu podpredsedu vlády prechádza 46 zamestnancov. Ďalších 16 si radšej vybralo ukončenie štátnozamestnaneckého pomeru.

„Mrzí ma, že nie každý sa stotožnil s našou novou víziou riadenia informatizácie na Slovensku. Na druhej strane, dáva nám to možnosť vytvoriť nový, dynamický tím, ktorý novým pohľadom na vec a novými prístupmi bude chcieť naozaj posunúť informatizáciu o kvalitatívnu úroveň vyššie tak, aby z toho benefitoval občan Slovenskej republiky,“ uviedol v reakcii pre TREND.sk vicepremiér Peter Pellegrini.

Kto konkrétne sa s víziou nestotožnil, nie je oficiálne známe. Identitu odídencov a ich doterajšie funkčné zaradenie MF SR prezradiť nechce. Odvoláva sa na zákon o ochrane osobných údajov. Vysvetľuje, že by na to potrebovalo písomný súhlas pracovníkov.

TREND.sk už informoval, že k P. Pellegrinimu neprejde doterajší šéf sekcie informatizácie Pavel Bojňanský. Okrem neho sa však podľa našich informácií preložiť nenechal ani jeden z riaditeľov odborov a väčšina vedúcich oddelení.

TREND.sk porovnal zoznam pracovníkov sekcie, ktorý si minulý týždeň stiahol z webu Informatizacia.sk, s jeho aktualizovanou verziou. Výsledkom by mali byť mená „revoltujúcich“ úradníkov. Podľa dôveryhodného zdroja blízkeho prostrediu riadenia informatizácie zodpovedá skutočnosti. Pre zjednodušenie uvádzame iba mená vedúcich pracovníkov, ktorí k P. Pellegrinimu neprejdú:

  • Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti
  • Milan Kokavec, riaditeľ odboru stratégie informatizácie spoločnosti
  • Ľudovít Chnápko, riaditeľ odboru informatizácie verejnej správy
  • Lucia Pittnerová Fábryová, vedúca oddelenia architektúry eGovernmentu
  • Jozef Štefánik, poverený zastupovaním riaditeľa odboru implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti a vedúci oddelenia finančného riadenia projektov
  • Lukáš Lukáč, riaditeľ odboru riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti
  • Zdenko Kavec, vedúci oddelenia  monitorovania, technickej pomoci a publicity
  • Margaréta Tatárová, vedúca oddelenia oddelenie kontroly projektov

Úrad podpredsedu vlády sa pre TREND.sk vyjadril, že dočasným šéfom sekcie riadenia informatizácie sa stal poradca vicepremiéra Marek Repa.

Nepotvrdila sa informácia, že nástupcom P. Bojňanského má byť Denisa Žiláková, ktorá v uplynulom volebnom období pôsobila ako šéfka eurofondov na ministerstve dopravy. Úrad podpredsedu vlády síce potvrdil, že je jeho zamestnankyňou, ale počíta s ňou inom kontexte, chce „využiť jej bohaté skúsenosti z oblasti európskych štrukturálnych fondov.“

Sekciu informatizáciu nepovedie ani Norbert Molnár, niekdajší riaditeľ úradu ministerstva školstva. Na svojom LinkedIn profile zverejnil, že od júna je generálnym riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).