„Reagujeme na európsku iniciatívu, kedy sa začína hovoriť o potrebe čoraz viac pracovať na projektoch, ako sú autonómne autá alebo autá, ktoré navzájom počas jazdy komunikujú, vymieňajú si svoje informácie,“ uviedol na brífingu P. Pellegrini. 

Dodal, že Slovenská republika by chcela v tomto projekte vystupovať ako líder v oblasti cezhraničnej testovacej dráhy. Zúčastnené strany na rokovaní diskutovali o tom, akým spôsobom by mohli na Slovensku takýto projekt pripraviť, nájsť naň financovanie a uviesť ho čo najskôr do praxe.

„Zhodli sme na vzniku slovenskej aliancie, pretože na európskej pôde už existuje aliancia medzi automobilovým a telekomunikačným sektorom. My túto domácu, ktorú založíme v najbližších týždňoch, rozšírime o alianciu akademickej obce a IT sektoru, pretože vidíme synergiu všetkých štyroch segmentov,“ poznamenal P. Pellegrini.

Na testovaciu dráhu sa má využiť diaľnica medzi Brnom a Bratislavou tak, aby testovanie prebiehalo v reálnom čase a reálnom priestore. P. Pellegrini zároveň vysvetlil, že na začatie projektu bude potrebné pokryť diaľnicu najmodernejšími technológiami.

„V krátkom čase budeme pripravovať samotný projekt, kde jednotliví hráči zadefinujú, čo všetko takáto dráha musí obsahovať, aby bola plnohodnotná, a z toho nám potom vzídu nejaké technické špecifikácie a prípadne finančné náklady,“ povedal dodal.

Finančné prostriedky chce získať predovšetkým z Európskej komisie, prispieť má aj štát, prípadne aj budúci operátori. Uvedenie testovacej dráhy medzi Bratislavou a Brnom do prevádzky by sa podľa podpredsedu vlády mohlo začať už v horizonte dvoch rokov.

Slovensko má vhodnú geografickú podobu a testovacie dráhy by mohli vzniknúť aj medzi Slovenskom a Maďarskom alebo medzi Slovenskom a Rakúskom. P. Pellegrini o záujme podieľať sa na projekte testovacích dráh bude informovať ostatné členské štáty EÚ na štvrtkovom stretnutí v Ríme. 

„Musíme sa pozerať na autá ako na produkty novej kategórie, kde zber a prenos dát bude mať absolútnu dôležitosť pre to, ako sa k vyrábaným autám postavia noví zákazníci,“ povedal M. Šefčovič. Zároveň dodal, že podľa hodnotenia Európskej komisie (EK) už za pár rokov bude softvér auta predstavovať 50 percent jeho hodnoty. V súčasnosti 90 percent hodnoty auta predstavuje hardvér, čiže aj komponenty, ktoré sa na Slovensku vyrábajú.

EK už v tejto oblasti pripravuje legislatívny balík, ktorý bude zabezpečovať, aby sa vytvorili predpoklady pre nové autonómne systémy riadenia áut, spĺňali sa všetky potrebné technické požiadavky a vytvorila sa infraštruktúra novej generácie vozidiel. „Aby sme sa posunuli od roamingov hovorov, cez roaming dát až k roamingu áut,“ povedal M. Šefčovič.