Dvadsiaty druhý ročník prestížnych ocenení spoznal víťazov jednotlivých kategórií. Medzi 124 technologickými riešeniami sa ako najlepšie objavili tie od jedného z lídrov trhu v poskytovaní IT služieb pre podniky, spoločnosti Softip. Pre svojich klientov dodala riešenia, ktoré im umožňujú efektívnejšie manažovať procesy či riadiť moderné pracovisko i vývojové tímy.

Ceny za najinovatívnejšie digitálne riešenie alebo aplikáciu si však tento rok odnáša najmä rad dômyselných nástrojov na zlepšenie efektivity procesov, komunikáciu a spoluprácu na diaľku. V počte prihlásených projektov bol aktuálny ročník súťaže historicky najúspešnejší.

Úspešný dodávateľ IT riešení

Riešenia spoločnosti Softip, ktorá sa zameriava na IT služby a produkty pre podnikovú oblasť, v tohtoročnom hodnotení uspeli v troch kategóriách: secure remote work, hybrid workplace & cultural change a modern infrastructure. Vo všetkých kategóriách bol Softip dodávateľom konečných riešení pre rôzne významné slovenské spoločnosti.

Softip
Zdroj: Softip

V riešení spoločného moderného pracoviska pre všetky štátom vlastnené teplárne bolo cieľom pre klienta MH Manažment, a. s. – Teplárenský holding zvýšiť produktivitu zamestnancov a prevádzkovú efektivitu.

Riešenie spočívalo v spojení šiestich separátnych teplární na Slovensku v oblasti financií, ľudských zdrojov, IT, obchodu, nákupu a výrobnotechnických činností za pomoci cloudových služieb Office 365 do jedného celku.

Efektívnejšie teplárne

Návrh Softipu si vyžiadal multiforestnú architektúru, teda prepojenie každej teplárne do jedného centralizovaného bodu. To umožnilo zabezpečiť identity pod jednu strechu v Azure Active Directory a následne presunúť približne 750 používateľov, ktorí využívali rôzne mailové služby, do jednej.

Zmena následne priniesla množstvo výhod, ako sú nižšie náklady na správu celej infraštruktúry, zvýšenie efektivity zamestnancov, ako aj zabezpečenie toku informácií. Do projektu Softip vložil aj víziu, že riadenie firmy ako jeden tím dokáže byť nesmierne efektívny.

„Niekto si povie, že dnes už nemôže byť problém vytvoriť jednu mailovú identitu a platformu pre spoluprácu. Ale v heterogénnom prostredí, kde stovky zamestnancov využívajú rôzne služby na rôznych platformách a používajú veľmi odlišných klientov, je podobný krok skutočnou výzvou. Vďaka Microsoft 365 sa nám zároveň podarilo spustiť aj veľmi efektívne kolaboratívne prostredie, ktoré v moderných, nielen pandemických časoch je už nevyhnutným predpokladom na prácu a zdieľanie informácií,“ uviedol na margo riešenia Norbert Skákala, riaditeľ IT v spoločnosti MH Teplárenský holding.

Lepšia práca aj z home officeu

O modernú infraštruktúru sa Softip postaral v riešení pre Slovenskú sporiteľňu. V rámci projektu Softip zvýšil prevádzkovú efektivitu back officeu a vývojového tímu použitím modernej infraštruktúry.

Slovenská sporiteľňa systémy a cloudové služby Office 365 využíva už dlhodobo. Tentoraz sa rozhodla vniesť do svojich procesov ďalší logický krok a potreby zamestnancov na koncové zariadenia presunula do platformy Azure.

Softip
Zdroj: Softip

Často sa meniace požiadavky na výkon hardvéru, flexibilitu a celkovú dynamiku prostredia koncových staníc zastrešila využitím služby Windows Virtual Desktop. Dodané riešenie v infraštruktúre banky prinieslo rozšírené možnosti práce zamestnancov z rôznych nových lokalít. Efektívna dynamická alokácia zdrojov, ako aj jednoduchá správa a údržba sú ďalšími prínosmi.

Podľa klienta je „infraštruktúra pre tím business operácií aktuálne nastavená pre tristo aktívnych používateľov s predpokladom ďalšieho dynamického rozširovania. Pre tím vývoja zahŕňa dvadsať supervýkonných personálnych staníc“.

Jednotné služby pre najväčšiu sieť

Pre najväčšiu súkromnú sieť nemocníc Svet zdravia a ProCare dodal Softip riešenie na zvýšenie produktivity zamestnancov a prevádzkovú efektivitu. Klient predtým prevádzkoval heterogénnu serverovú infraštruktúru rozdelenú na hostingovú službu a značné množstvo fyzických serverov umiestnených v rôznych nemocniciach. To zvyšovalo prevádzkové náklady celej siete a vytváralo ďalšie súvisiace problémy spojené s heterogénnosťou uvedenej infraštruktúry.

Cieľom projektu preto bolo premigrovať do MS Azure prostredia všetky možné servery a  aplikácie a konsolidovať infraštruktúru zákazníka do prostredia MS Azure. Pôvodné terminálové farmy sa nahradili moderným riešením Windows Virtual Desktop.

O ocenenie v 22. ročníku súťaže Microsoft Awards sa uchádzalo rekordných 124 unikátnych riešení. Porota vyberala víťaza v celkovo tematických a v dvoch presahových kategóriách.

Softip
Zdroj: Softip

„V uplynulom roku sa rad firiem a organizácií rozhodol prejsť na režim hybridnej práce, keď kombinovali kanceláriu s prácou z domova. Často tak vznikla potreba zmeny v riadení, základných procesoch, ale aj samotnej firemnej kultúre. Inovatívne projekty našich partnerov pomáhali zlepšiť komunikáciu so zákazníkmi, zvládať výzvy v logistike alebo zmodernizovať produkty a služby. Riešenie často našli vo využití cloudu,“ vysvetľuje Martin Hruška, riaditeľ pre partnerský ekosystém v spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.