Príloha č.2 k chystanej zmene autorského zákona hovorí o percentuálnom zaťažení rôznych zariadení, od čoho sa potom vypočíta náhrada odmeny autorom. Presnejšie povedané, organizáciám kolektívnej správy ako SOZA, LITA a ďalšie.

Mobilné telefóny čaká navýšenie 0,7 % z ceny, tablety 0,7 %, počítače si pripíšu 1 % z ich ceny, jedno percento z ceny čaká kamery a fotoaparáty. Ide o percentá dohodnuté po diskusii so zástupcami organizácii kolektívnej správy. Pôvodne navrhovali 3%.

Zákon ale nešpecifikuje čo už je a čo ešte nie je považované za kameru alebo či napríklad tablet s pripojiteľnou klávesnicou a klasickým plnohodnotným operačným systémom Windows 8.1 je stále tablet   alebo už počítač (laptop).

Nie je televízor ako televízor

Druhou a hlavnou neštandardnou charakteristikou je samotné percentuálne a nie fixné určovanie náhrady odmeny. Či už pre predajcu alebo kupujúceho je podstatný rozdiel zaplatiť isté percento z kamery za 200 eur ako z inej za 2-tisíc eur. Pritom obe vytvoria technicky rovnaký full HD záznam, a tak percentuálne hodnotenie nie je riešenie, povedal Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska.

Prekvapením pre Asociáciu bolo zahrnutie smart televízorov s funkciou nahrávania do skupiny zariadení s 3-percentným zaťažením. Doteraz sa za televízory spadajúce do tejto kategórie považovali len tie, ktoré mali zabudovaný pevný disk. Nové modely ale dokážu vytvárať záznam napríklad televízneho vysielania na externý nosič ako USB kľúč. Iróniou je fakt, že ide o doplnkovú funkciu, ktorú podľa prieskumu používa patina slovenských majiteľov týchto televízorov.

V prvom rade ale ide o zakódovaný záznam, ktorý sa nedá prehrať na inom zariadení ako počítač, a to dokonca dokonca ani na televízore rovnakej značky a rovnakom modeli. Obsah sa dá spustiť len na konkrétnom kuse, nehovoriac o tom, že nahraný futbalový prenos je rovnaký na televízore za 500 eur a aj na inom za 5-tisíc eur.

Nejde o malé peniaze. Zatiaľ čo sa v roku 2013 z týchto zdrojov vyzbieralo približne 430 000 eur, po zmene zákona by SOZA a LITA narábali s výrazne inou sumou. Podľa posledných dát sa má tento rok predať na Slovensku okolo 200 000 smart televízorov, 1,2 milióna mobilov a 300 000 tabletov. Ak by sme počítali s priemernou cenou smart televízorov 600 eur, mobilov 150 eur a tabletov 200 eur, dostaneme sa k celkovej sume z náhrady odmeny z autorských práv vo výške viac ako 5 miliónov eur. 

Zdroje Trendu, ktoré zatiaľ nechcú byť menované tvrdia, že zástupcovia organizácii kolektívnej správy autorských práv sa snažia od predajcov a distribútorov vyžadovať poplatky vyplývajúce z pripravovanej zmeny zákona retrospektívne na tri roky spätne. 

Asociácia navrhuje svoje vlastné riešenie

Predstavitelia IT Asociácie Slovenska tak navrhujú iný postup, než percentuálne zaťaženie funkcie, ktorú všetci nevyužívajú. Ideálne by bolo nulové zaťaženie pre televízory, ktoré tvoria dve tretiny tržieb predaja čiernej techniky, tak ako je to napríklad v Rakúsku, Poľsku alebo Maďarsku. Len presne špecifikované druhy televízorov majú k cene pridaný fixný poplatok vo výške 6 eur, prípadne (v prepočte) pol eura v Poľsku.

Aj keď sa 3 % nemusia zdať ako vysoká suma, pre dovozcov a predajcov to môže znamenať výraznú komplikáciu. Ak si túto ťarchu prevezmú na sebe bez vplyvu na koncovú cenu pre zákazníka, pri bežnej marži 1 až 3 percentá v danom segmente by profit výrazne klesol. To by mohlo znamenať znižovanie počtu prevádzok alebo zamestnancov.

Ak zvýšenie cien pocítia koncoví používatelia, začnú pravdepodobne nakupovať od predajcov v zahraničí, ktorí môžu ponúkať nižšie ceny. Tým sa zníži odvod DPH do štátne pokladne.

Po viacnásobnom apelovaní Asociácie a návrhu zaviesť fixný poplatok 1€ za každý televízor, môžu len čakať ako dopadne zajtrajšie pojednávanie v parlamente. Terajší návrh ale považujú za netransparentný, neférový a technicky nepresný.