Malé objemy objednávok pokrývajúce rôzne kategórie produktov vo viacerých oddeleniach sú len niektoré z výziev, ktorým organizácie čelia. Niektoré organizácie si však začínajú uvedomovať, že vyrovnanie sa s ich nepriamymi výdavkami má obrovský potenciál pre úspory - v neposlednom rade preto, že môže predstavovať až 70 - 80 percent nákupov organizácie. Zvyšovanie transparentnosti, identifikácia potrieb obstarávania alebo zavedenie digitálnych nástrojov môžu organizácii pomôcť získať kontrolu nad svojimi nepriamymi výdavkami. Toto však často vedie k zníženiu pokrytia jednotlivých kategórií: organizácie znižujú počet dodávateľov, aby čelili zvýšeným výdavkom na správu a riadenie rizík. Výsledkom je, že zamestnanci v celej spoločnosti nemusia byť schopní nájsť požadované položky za správnych podmienok. Organizácie potrebujú mať najmä v tejto oblasti nepriamych výdavkov prístup, k čo najširšiemu spektru výrobkov. Online platformy, ktoré sa špecializujú na nepriame výdavky a združujú stovky dodávateľov na jednom mieste, umožňujú mať organizáciám to najlepšie z oboch svetov: efektívne nepriame výdavky a rozsiahle pokrytie kategórií. Mercateo, vedúca európska platforma online trhu, ponúka svojim B2B zákazníkom milióny položiek od stoviek vopred schválených dodávateľov. A to nie je všetko: po nákupe dostávajú zákazníci faktúru iba od jedného veriteľa. Online trhová platforma Mercateo je miestom, kde si organizácie môžu včas a kompatibilným spôsobom objednať kvalitné výrobky, ktoré im dodávajú dôveryhodní dodávatelia.

Základom sú dlhodobé partnerstvá, ktoré spoločnosť Mercateo vytvorila so svojimi dodávateľmi, ktorých procesy boli úplne integrované do platformy. „Ak sa organizácia rozhodne používať Mercateo, v zásade nám odovzdáva časť riadenia rizika spolu so svojimi koncovými zákazníkmi a dodávateľmi,“ vysvetľuje Andrej Ürge, výkonný riaditeľ Mercateo Slovakia. Výsledkom je, že organizácie sa môžu zamerať na strategické otázky a odvodiť hodnotu z celej ponuky.

Nepriamy nákup si vyžaduje efektívnosť a komplexné pokrytie. S Mercateo to môžete mať

Zdroj: Mercateo

Optimalizujte proces obstarávania s Mercateo

  • Integrujte svoje rámcové katalógy
  • Dosiahnite štandardizáciu a transparentnosť svojich nepriamych výdavkov
  • Pripojte svoj ERP k online trhovej platforme Mercateo
  • Majte prístup k miliónom produktov od jedného veriteľa
  • Majte neustále sa rozširujúci sortiment výrobkov od vopred schválených dodávateľov.