Smartfón Galaxy S5 od Samsungu ponúka Orange aj za 129 eur, no musíte sa zaviazať, že dva roky budete využívať stoeurový mesačný paušál. Keď vás po desiatich mesiacoch zláka lacnejšia ponuka od Telekomu či O2, Orange si od vás vypýta pokutu 511 eur.

Je to rozdiel medzi cenou, ktorú ste za mobil zaplatili pri podpise zmluvy (129 eur) a jeho katalógovou hodnotou, ktorá bola v čase podpisu zmluvy 640 eur.

Telekom má klesajúcu pokutu od júna

Sankcia je do istej miery pochopiteľná - zníženú cenu za telefón operátor poskytne "výmenou" za platenie paušálu na daný počet mesiacov a využívanie služieb. Už menej pochopiteľné môže byť, že takúto vysokú sankciu Orange (a donedávna aj Telekom) pýta bez ohľadu na to, či odídete po dvoch mesiacoch od podpisu zmluvy alebo v polovici viazanosti.

Že nemenná sankcia je neférová, potvrdili vo svojich rozhodnutiach viacerí sudcovia, keď rozhodli, že paušálna pokuta za porušenie ročnej alebo dvojročnej viazanosti nie je spravodlivá.

Mobilní operátori sa ich rozhodnutiam prispôsobujú. Napríklad Slovak Telekom si od 26. júna neúčtuje paušálnu pokutu, ale prešiel na systém klesajúcej sankcie s každodenným znižovaním.

Napríklad za Galaxy S4 s programom Happy L je doplatok 550 eur. „Táto pokuta sa postupne rozloží na dva roky viazanosti, teda zhruba 730 dní. Mesačne teda klesne o 22,92 eura,“ vysvetľuje hovorca Telekomu Michal Korec.

Na začiatku desiateho mesiaca z dvojročnej viazanosti preto zaplatíte zhruba 344 eur, ale keď z Telekomu odídete dva mesiace pred uplynutým viazanosti, sankcia je menej ako 70 eur.

V Orangei klesá pokuta len posledný polrok

Na podobný systém chce ešte tento rok prejsť aj Orange, najväčší mobilný operátor na trhu. „Úplne degresívny princíp uplatňovania pokút pripravujeme, nasadzovať ho začneme postupne,“ potvrdila pre TREND.sk hovorkyňa operátora Alexandra Piskunová.

Momentálne má Orange čiastočne klesajúcu pokutu. Znižuje sa len posledný polrok viazanosti a to len o jednu šestinu pôvodnej dotácie. Napríklad za Galaxy S4 s programom Panter 35€ je „pokuta“ 175 eur, čo je rozdiel medzi akciovou a katalógovou cenou mobilu.

Výška pokuty je nemenná medzí prvým a sedemnástym mesiacom viazanosti, potom sa každomesačne zníži o zhruba 29 eur, čo je jedna šestina pokuty. V 20. mesiaci si tak Orange vypýta za mobil doplatok zhruba 117 eur. Keby mal operátor úplne degresívny systém účtovania pokút s každomesačným poklesom, zákazník by v 20. mesiaci zaplatil pokutu len 29 eur.

„Výpočet pokuty spôsobom, ako uplatňuje Orange, nemá opodstatnenie,“ myslí si riaditeľ Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak: „Operátor si ponechal paušálnu zmluvnú pokutu podľa hodnoty telefónu, ktorú mu Krajský súd v Prešove v roku 2012 zakázal, a doplnil ju znižovaním v posledných šiestich mesiacoch, čo doplnil inými výhodami, napríklad možnosťou zmeniť balík služieb v posledných šiestich mesiacoch viazanosti,“ dodal M. Antoňak.

O2 uplatňuje úplne degresívny systém účtovania sankcie už niekoľko rokov. Napríklad pri smartfóne Galaxy S4 so Zlatým paušálom má akciovú cenovku 319 eur, teda operátor dá zákazníkovi dotáciu 198 eur. Keď zákazník odíde od operátora v prvý mesiac dvojročnej viazanosti, zaplatí celú túto sumu, keď odíde štyri mesiace pred uplynutým viazanosti, zaplatí pokutu len 33 eur. V O2 pritom nejde podľa zmluvy o sankciu, ale o doplatok dotácie telefónu. Operátor totiž nemá viazanosť. 

Nebolo tomu tak vždy, aj O2 dával pred šiestimi rokmi do zmlúv neférové sankcie. Podľa zverejňovaných rozsudkov tieto pohľadávky operátor predal a ich nový majiteľ je pri vymáhaní vysokých pokút z minulosti zväčša neúspešný.

Neférovú pokutu za odchod má už len Orange. Tiež ju čoskoro zruší

Sudkyňa: Žiadna škoda, akciová cena je konečná

S privysokými pokutami mobilných operátorov začali bojovať najprv prešovskí sudcovia. Okresný súd Prešov pred štyrmi rozhodol, že paušálna pokuta spoločnosti Orange je neplatná.

Sudkyňa Eva Straková vtedy povedala, že Orange poškodzuje spotrebiteľov, pretože „reálne môže nastať situácia, že spotrebiteľ zaplatí 23 paušálnych mesačných poplatkov, zostáva mu iba jeden poplatok a pre jeho nezaplatenie uplatní [Orange] rovnakú zmluvnú pokutu, ako v prípade omeškania spotrebiteľa hneď na úvod dvojročného zmluvného vzťahu.“

Myšlienku prebrali aj ďalší sudcovia a v súčasnosti už málokedy mobilný operátor uspeje, keď od zákazníka vymáha pokutu za porušenie viazanosti. Sudcovia odmietajú tvrdenie operátorov, že pokuta im má nahrádzať škodu, keďže zákazníkovi predali telefón pod trhovú cenu a návratnosť dotácie mali rozpočítanú na dva roky.

„Operátorom uplatnenú sumu, ako rozdiel medzi trhovou a akciovou cenou mobilného telefónu, súd nepovažuje za škodu. Účastníci zmluvy sa dohodli na kúpnej cene mobilného telefónu, ktorú síce nazvali ako takzvanú akciovú cenu, ale podľa názoru súdu to bola dojednaná kúpna cena, čiže operátorovi nemohla vzniknúť škoda, nemohlo dôjsť k zmenšeniu jeho majetku,“ rozhodla minulý mesiac sudkyňa Erika Lengyelová z Okresného súdu Dunajská Streda.

Sankciu si účtovať môžu, ale nie za telefón

Podobne rozhodol v máji aj Krajský súd v Trnave. „Neférovosť paušálnej pokuty voči spotrebiteľovi tkvie v tom, že mobilný operátor nikdy nenesie riziko škody predstavovanej nenávratnosťou poskytnutej [dotácie], keďže cena telefónu sa mu vráti buď v rámci platieb za cenu poskytovaných služieb počas doby viazanosti, alebo ako náhrada škody spôsobenej porušením zmluvnej viazanosti a na strane spotrebiteľa je naopak riziku preplatenie bežnej trhovej ceny telefónu vždy,“ napísali sudcovia Dušan Čimo, Katarína Slováčeková a Ján Mihal.

„Výhodu získania odkladu zaplatenia kúpnej ceny telefónu jej rozložením a obrazným ‚roztopením‘ v platbách za služby rozhodne nemožno považovať za zodpovedajúcu výhode, ktorú získal mobilný operátor,“ dodal trnavskí sudcovia.

D. Čimo. K. Slováčeková a J. Mihal v rozsudku naznačujú, že keď si operátori chcú pýtať nejakú sankciu, malo by ísť nie o škodu za mobil, ale náhradu škody za výhodu, ktorou spotrebiteľa nalákali do zmluvného vzťahu.

Inak povedané, operátori sa nemôžu tváriť, že ide o pokutu, ale mali by otvorene priznať, aká je poskytovaná výhoda a jej hodnota (dotácia alebo lacnejšie služby) a do zmluvy by mali zrozumiteľne uviesť, že pri predčasnom rozviazaní zmluvy zákazník doplatí len zvyšnú hodnotu poskytnutej výhody.