Najmodernejší ultrazvuk, ktorý posunul možnosti v diagnostickom zobrazovaní na novú úroveň, naprogramoval tím softvérových špecialistov Siemens Healthineers na Slovensku.

Unikátna novinka v portfóliu ultrazvukových prístrojov, ACUSON Sequoia, predstavuje nový štandard kvality zobrazenia. Poskytuje obraz plný detailov vo vysokej diagnostickej kvalite aj tam, kde to donedávna ultrazvukové prístroje neumožňovali.

Prístroj dokáže  zobrazovať aj veľmi malé štruktúry v tele dostatočne detailne, čo pomáha omnoho rýchlejšej diagnostike pacientov.  Na vývoji jeho softvéru pracoval slovenský vývojársky tím Siemens Healthineers viac ako 5 rokov. Hneď po uvedení na trh získal obraz generovaný prístrojom ACUSON Sequoia ocenenie „Image of the month“ od Svetovej federácie pre ultrazvuk v medicíne a biológii.

„Tento ultrazvukový prístroj dnes slúži už v mnohých špičkových nemocniciach v Európe aj USA a práca softvérových špecialistov zo Slovenska tak  pomáha pacientom na celom svete. Stále kvalitnejší a ostrejší pohľad do ľudského tela umožňuje lekárom vidieť detaily, na základe ktorých sa môžu presnejšie rozhodovať o nastavení ďalšej liečby,“ hovorí výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku Vladimír Šolík.

Prístroj umožňuje preniknúť do hĺbky až 40 centimetrov v detailnej diagnostickej kvalite, čo doteraz ultrazvukové prístroje nedokázali. Vďaka tomu je možné kvalitne vyšetriť aj  pacientov s vysokou nadváhou, pri ktorých obraz nemusel byť dostatočne ostrý. „Softvér zohráva v diagnostickom zobrazovaní kľúčovú úlohu. Keď sonda nasníma telo pacienta, práve softvér vytvorí obraz, ktorý lekár potrebuje. Softvér musí  zároveň pri používaní prístroja umožňovať jeho intuitívne ovládanie. Pri vývoji preto spolupracujeme aj so slovenskými lekármi, ktorých spätná väzba je pre nás nenahraditeľná,“ približuje Luboš Iro, vedúci divízie Development Centrum Siemens Healthineers na Slovensku.

Najmodernejší ultrazvuk na svete naprogramovali slovenskí IT-čkári

Siemens Healthineers vyvíja medicínsky softvér na Slovensku od roku 2001. Tím viac ako 300 softvérových špecialistov v Košiciach, Žiline a v Bratislave vyvíja aplikácie a softvér, ktoré sú inštalované v ultrazvukoch, počítačových tomografoch či prístrojoch na magnetickú rezonanciu na celom svete. „Ľudia, ktorí pracujú na vývoji medicínskeho softvéru, si uvedomujú, že každé zlepšenie a posun v detailoch môže pomôcť pacientom. Ak sa nám podarí zrýchliť vyšetrenie, môže to mnohým ľuďom zachrániť život,“ vysvetľuje Luboš Iro.

Ultrazvuk najnovšej generácie  od  Siemens Healthineers oceňujú nielen medicínski špecialisti. ACUSON Sequoia získal aj prestížne ocenenie za dizajn Red Dot 2019. Cena Red Dot Award  je jedným z najuznávanejších svetových ocenení v oblasti dizajnu a poskytuje platformu pre projektantov a spoločnosti na inšpiráciu a výmenu skúseností už viac ako 60 rokov.

„V rámci nášho vývoja a technologických trendov sa zaoberáme aplikáciami na báze umelej inteligencie. Tie dokážu napríklad upozorniť lekára na detail, ktorý by nemal prehliadnuť či navrhnúť najvhodnejšie postupy pre daného pacienta a danú diagnózu“, dodáva vedúci IT tímu, Luboš Iro.