Hoci sa tento prechod, ktorý musí absolvovať každý podnikateľ najneskôr do januára 2020, môže zdať ako extrémna komplikácia, nie je to pravda.

Náklady na prechod môžu byť nulové

Ak si správne vyberiete z ponúkaných možností, uvedomíte si, že aj v prípade eKasy môžete zásadne ušetriť. Nulovú počiatočnú investíciu ponúka eKasa Markeeta od spoločnosti Solitea. V prípade tejto eKasy nič neplatíte nielen za prechod, ale môžete získať aj bonus 50 eur na inštaláciu zadarmo. Výhodou je aj najdlhšia záruka a 24 hodinová podpora.

Myslíte si, že vám eKasa skomplikuje život? Nie, ak si dobre vyberiete

Zdroj: www.markeeta.sk

Bez zbytočného servisu

Vďaka eKase sa rozlúčite so servisom, ktorý vykonávala firma schválená finančnou správou. Povinnosť tejto služby zrušila novela zákona. Zavedením eKasa systému podnikatelia ušetria na nákladoch spojených so servisnými službami.

Koniec denných uzávierok

Vďaka prechodu na eKasu konči aj povinnosť vyhotovovať denné, ale aj prehľadové a intervalové uzávierky. Po prechode na eKasu budú kontrolné orgány evidovať všetky informácie z pokladnice.

Myslíte si, že vám eKasa skomplikuje život? Nie, ak si dobre vyberiete

Zdroj: www.markeeta.sk

Už žiadne evidenčné knihy

Po prechode na eKasu odpadá aj držba knihy elektronickej pokladnice. Už nebudete musieť evidovať uzávierky a dokola zapisovať údaje, ktorých absencia by viedla k niekoľko tisícovej pokute.

Prehľadné účtovníctvo  

Výhodou je aj aj to, že účtovné, daňové a iné údaje si budete môcť vyhotoviť v osobnej internetovej zóne na stránke finančnej správy. Zóna umožňuje aj vytvárať prehľady o prijatých tržbách a exporty dát do svojich účtovných programov podľa potreby.

Bez behania po úradoch

Pre získanie elektronického kódu stačí vyplniť elektronický formulár bez návštevy úradu. Následne bude podnikateľovi bez odkladu pridelený daňový kód eKasa klient. Následne si ho zapíšete do pokladnice.

Myslíte si, že vám eKasa skomplikuje život? Nie, ak si dobre vyberiete

Zdroj: www.markeeta.sk