Na margo obáv zo zneužívania dát tvrdí, že je iba v rukách ľudí, čo online svetu dovolia. Hekerské útoky podľa neho nie sú častejšie ani nebezpečnejšie, iba sa o nich viac hovorí. Upozorňuje, že koronakríza ukázala technologické slabosti krajín a že bez spojenia a komunikácie to v budúcnosti nebude jednoduché. Nielen vo svete biznisu.

Partnerstvo Globsec 2020 bolo zrušené po vzájomnej dohode medzi Globsecom a Huawei. Čínsky technologický gigant napriek tomu mal na októbrovom stretnutí v Bratislave zastúpenie. Témou bola aj pomoc biznisu v čase pandémie koronavírusu. Ako teda pomôcť?

Základom pomoci biznisu vo svete, ktorý bojuje so šíriacou sa pandémiou, je digitalizácia, prechod do online sveta a častejšie používanie digitálnych nástrojov. Digitalizácia je akousi istou cestou pomoci. Musíme ju však ešte viac rozvinúť a aplikovať takpovediac multižánrovo. Nesmierne dôležitá je aj medziľudská komunikácia. Bez nej to jednoducho nie je možné ani v biznise. Keď teraz pre zlú pandemickú situáciu obmedzujeme osobné stretnutia a rozhovory, na pomoc opäť prichádzajú technológie. Pripojenie cez internet a využívanie rôznych komunikačných platforiem sú spôsoby, ako situáciu zvládnuť či už v živote firiem a podnikov, alebo vo fungovaní štátu.

Riešime na Slovensku v súvislosti s Covidom-19 podobné problémy ako v zahraničí? Dajú sa tie naše vôbec porovnať s problémami iných krajín?

Rozdiely vidíme už v samotnej Európe. Slovensko je na tom podobne ako Česko, Poľsko či Maďarsko. Najviac utrpeli služby a domáca produkcia. V porovnaní s okolitými krajinami sa však Slovensko vôbec nemusí cítiť až tak zle. To, čo teraz poviem, nie je výčitka, ale pomoc biznisu by mala byť oveľa razantnejšia. S krajinami ako Japonsko, Čína či Južná Kórea, ktoré sú v digitalizácii najďalej, sa však nemôže porovnávať. Krajiny, ktoré sa vedia rýchlo prispôsobiť, respektíve transformovať, vďaka zvládnutej digitalizácii a investíciám do rozvoja tejto oblasti, zvládajú súčasnú situáciu lepšie.

V čom máme najväčšie medzery?

Koronakríza odhalila slabiny biznisu nielen u nás, ale aj v mnohých zahraničných krajinách. Na Slovensku sa to ukázalo v oblasti fungovania či riadenia mnohých firiem, ale predovšetkým v zdravotníctve a školstve, ktoré potrebujú „prekopať“ a ktorým veľmi chýba digitalizácia a moderné riadenie. Väčšie krajiny sa vďaka lepšie zvládnutej digitalizácii dokázali oveľa lepšie prispôsobiť, ľahšie sa prepnúť do online sveta a zabezpečiť tak napríklad komplexné vzdelávanie pre deti či lekársku konzultáciu pre chorých prostredníctvom internetu.

Čo sa týka Slovenska, napríklad v školstve chýbajú elektronické vzdelávacie materiály, vo firmách často nevedia ani len použiť moderné nástroje na vedenie mítingov, ktoré už dávno majú k dispozícii, a podobne. Na Slovensku môžem opísať situáciu tak trošku nadnesene vtipom: „Kto je zodpovedný za digitalizáciu vo vašej firme? Odpoveď: Covid-19.“ Na druhej strane, netreba byť skeptický. Koronakrízu treba brať ako východisko pre zmenu. Na Slovensku je mnoho vyznávačov a používateľov moderných technológií a ľudí, ktorí sú v tejto oblasti schopnými odborníkmi.

V súvislosti so spustením 5G sa objavili viaceré hoaxy. Čo si o tom myslíte?

Okolo sietí 5G vidíme veľa drámy. Testovanie sme pritom ukončili už pred viac ako dvomi rokmi. V súčasnosti sa už žiadne testovanie nedeje, máme hotové produkty, ktoré majú klienti plne k dispozícii. Dôležité je uvedomiť si, že 5G funguje na podobnej frekvencii ako wi-fi. Wi-fi je v prevádzke už celé roky, máme ju doma či v obchodných centrách, takmer nikto sa na ňu nesťažuje. Ani vedecky sa doteraz nijako nepreukázalo, že človeku ubližuje alebo nejako negatívne vplýva na ľudské zdravie. Okrem toho 5G prináša do života ľudí nové možnosti a príležitosti. Mnohé z nich život zjednodušujú. Ľuďom často iba chýbajú informácie a nevedia, ako novinky využiť vo svoj prospech. Zatiaľ čo dnes si môžete napríklad objednať jedlo pohodlne cez aplikáciu v mobile, v budúcnosti vám ho môže doniesť dron.

Ssieťou 5G sa vývoj zrejme nezastavil. Príde ďalšie zrýchlenie?

Na 6G sme začali pracovať už v minulom roku. Vývoj 5G a uvedenie siete do prevádzky nám trvalo niekoľko rokov. Rovnaké to bolo pri 4G či 3G. Predpokladáme, že aj v prípade 6G pôjde o dlhodobý proces. Medzinárodné štandardy, pripomienkovanie, dohody, komunikácia s klientmi, technologický výskum a vývoj – to všetko musíme zvládnuť, skôr než začneme 6G reálne testovať. Predpokladám, že informácie o prvých testoch by sme mohli mať o pár rokov.

Dokážu moderné technológie garantovať bezpečnosť alebo sa ich treba báť?

Veľmi dobrá otázka. Odpoviem asi takto: voda je pôvodcom života, je pre život nevyhnutná, no môžete sa v nej pokojne aj utopiť. Záleží iba na vás, ako ju „používate“. Moderné technológie sú niečo ako voda. Ak hovoríme napríklad o bežnom používaní internetu, ľudí naozaj ohrozuje iba ich výber toho, na čo klikajú.

Strach zo zneužitia osobných údajov stupňujú aj správy o hekerských útokoch. Nie je ich v poslednom čase akosi viac?

O hekerských útokoch sa v súčasnosti začalo hovoriť oveľa viac, pretože sa týkajú nielen firiem, ale neraz aj vlády, úradov či nemocníc. Útoky hekerov sú v každom prípade nebezpečné, no naozaj zarážajúce je to, že tí, ktorí majú za ne plnú zodpovednosť, sa často nesprávajú až tak zodpovedne. Paradoxne, práve oni by si mali uvedomovať, že ide o citlivé záležitosti. Ich úlohou je zabezpečiť čo najlepšiu ochranu, ktorú nikto zvonka neprelomí. Problémom nie sú hekerské útoky, ale to, že inštitúcie nerobia všetko preto, aby dáta ochránili. Ak niečo v dnešnej dobe robíte, musíte byť pripravený na to, že niekto, napríklad hekeri, na vás môžu zaútočiť. Vo vašom záujme je urobiť všetko preto, aby sa útočníkom nepodarilo ochranu prelomiť. Boj medzi hekermi a inštitúciami je ako nekonečný kruh. Tí, ktorí útočia, sa snažia byť vždy lepší než tí, ktorí chránia. Malo by to platiť aj opačne.

Články označené logom TREND WE KNOW HOW sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné.