Profil zákazníka

Spoločnosť Slovak Lines, a. s. je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov verejnej autobusovej dopravy na Slovensku. Slovak Lines zabezpečuje pravidelnú prímestskú a medzinárodnú dopravu, zmluvnú zájazdovú a osobitnú dopravu, pričom svojim klientom poskytuje služby s dôrazom na vysokú kvalitu a bezpečnosť. Vozový park spoločnosti tvorí až 250 autobusov a v prímestskej doprave ročne prepravia okolo 12,5 mil. cestujúcich. Spoločnosť zamestnáva 505 ľudí, z toho 340 vodičov.

„Našim poslaním je prinášať kvalitu, bezpečnosť a inovácie v autobusovej doprave. Aby sme sa mohli plne sústrediť na potreby našich zákazníkov, museli sme rovnako zabezpečiť bezpečný a plynulý chod našej telekomunikačnej siete. Správu siete sme preto zverili spoločnosti BENESTRA. Očakávali sme kvalitu, rýchlosť a bezpečnosť, a to aj dostávame.“

Boris Dračka, finančný riaditeľ, Slovak Lines, a. s.

Požiadavky zákazníka

Slovak Lines ako  jeden z najväčších poskytovateľov autobusovej dopravy pre verejnosť má vybudovanú sieť piatich pobočiek. Centrálu spoločnosti tvoria priestory v Bratislave priamo na Mlynských nivách. Okrem centrály však Slovak Lines využíva ďalšie pobočky v Bratislave na Rožňavskej ulici a dve mimobratislavské v Malackách a v Senci. Práve decentralizácia si vyžaduje zložitejšiu infraštruktúru telekomunikačnej siete a zároveň aj väčšie nároky na kvalitu, rýchlosť a bezpečnosť.

Pripútajte sa prosím

Bezpečnosť telekomunikačnej siete sa dá veľmi pohodlne docieliť práve službami tzv. manažovanej bezpečnosti. Jej cieľom je ochrániť zákazníka a jeho sieť pred nástrahami dnešného internetového sveta, akými sú vírusy, spyware, spamy, podvodnícke e-maily, hackeri alebo zlodeji identity. Ide teda o komplexnú službu zahŕňajúcu konfiguráciu, prenájom hardware a následnú správu.

Líder v autobusovej doprave si najal dátovú SBSku

Prechod povolený len cez turniket

Vzhľadom na rozvetvenú sieť pobočiek bolo potrebné zabezpečiť telekomunikačnú sieť komplexne takým spôsobom, aby všetky bezpečnostné prvky navzájom komunikovali. Vytvorili sme preto sieť so štyrmi „pobočkami“. Slovak Lines má vlastné servery umiestnené len na hlavnej pobočke na Mlynských nivách. Firewall ako taký je však umiestnený v datacentre BENESTRA z dôvodu vyššej dostupnosti, ako keby bol umiestnený na centrále.

Prestup zo siete do internetu je teda riešený cez firewall, ktorý plní funkciu bezpečnostnej previerky. Zabezpečuje kontrolu komunikácie na vstupe do siete a sú na ňom zapnuté funkcionality ako Antivírus, IPS (systém prevencie prieniku) či certificate-Inspection (kontrola platnosti certifikátov). Antivírus kontroluje komunikáciu a pravidelne aktualizuje databázu vírusov, IPS kontroluje všetky vstupy na Windows alebo Linux zariadenia.

Súčasťou firewallu je ďalej užitočná funkcia antispam. Zabezpečuje kontrolu mailovej komunikácie na server Slovak Lines a podozrivú komunikáciu okamžite označuje tagom SPAM. Kontrola sa vykonáva cez tzv. blacklisty. Na základe nich deteguje, či sa v mailoch nenachádzajú URL adresy, ktoré vykazujú aktivity phishingu. V prípade internej komunikácie je aplikovaný whitelist, čiže takáto komunikácia je považovaná za dôveryhodnú.

„Dôležitou súčasťou poskytovania prepravných služieb je kvalitný a fungujúci web. Vďaka nemu si cestujúci môžu pohodlne zakúpiť lístky on-line ešte pred samotnou cestou. Takéto riešenie šetrí čas a navyše je aj ekologické, keďže dnes už na niektorých linkách odpadá povinnosť tlačenia papierového cestovného lístka. Práve manažované služby od BENESTRy, ktoré Slovak Lines využíva, sa starajú o bezproblémové fungovanie predajného portálu. Efektívne zabraňujú tomu, aby sa dostal na tzv. blacklist, vďaka čomu je zabezpečená dostupnosť predajného portálu 24/7.“

Boris Dračka, finančný riaditeľ, Slovak Lines, a. s.

Na firewalle je ďalej zapnutá funkcia application control a web filter. Obe funkcie slúžia na monitoring využívania siete, na rozpoznanie aplikácií, ktoré používatelia spúšťajú alebo generovanie zoznamu stránok, na ktoré sa pripájajú.

Líder v autobusovej doprave si najal dátovú SBSku

Čo získate s manažovanou bezpečnosťou od BENESTRY

Službu manažovaná bezpečnosť vie BENESTRA poskytnúť na fyzickom profesionálnom bezpečnostnom zariadení alebo ako cloudovú službu. Na oboch variantoch zapojenia je možné poskytnúť služby:

  • firewall
  • intrusion prevention systém (IPS)
  • filtrácia webového obsahu
  • antivírus a antispyware
  • antispam
  • kontrola aplikácií
  • vzdialený prístup (SSL)
  • prepojenie sietí (IPSec)
  • reporty

Súčasťou riešenia je plnohodnotná správa služby realizovaná profesionálmi na bezpečnosť zamestnanými v BENESTRA. Okrem ochrany prístupu do Internetu je možné službu Managed Security nasadiť aj na ochranu viacerých zákazníkových pobočiek, ktoré sú poprepájané v rámci virtuálnej privátnej siete (VPN) a pristupujú na Internet cez jeden bod. V prípade použitia Managed Security pre VPN je bezpečnostné zariadenie umiestnené do BENESTRA dátového centra.